Stikkord: Bærekraft

Kildesortering av husholdningsavfall - ulike dunker.

Dette verktøyet hjelper bedrifter med å oppfylle nye sorteringskrav

Dette verktøyet hjelper bedrifter med å oppfylle nye sorteringskrav

Kildesortering av husholdningsavfall - ulike dunker.

Fra 1. januar ble det påbudt for alle offentlige og private virksomheter som har husholdningslignende mat- og plastavfall å utsortere og levere det til materialgjenvinning.

Nå blir en rekke bedrifter nødt til å innføre nye rutiner for avfallshåndtering. Emballerte varer kan ikke lenger kastes i restavfallet, og plastemballasje og mat må sorteres hver for seg. Avfall som sorteres ut skal gjenvinnes eller gjøres klart for ombruk, og virksomheter må kunne dokumentere avfallsmengdene sine.

Det er Avfallsforskriften kapittel 10 som nå påvirker store deler av næringslivet. Formålet med dette kapittelet er å øke gjenvinningen av husholdningsavfall og næringsavfall for å oppnå bedre ressursutnyttelse, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp.

Seier for miljøet

Ifølge administrerende direktør i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er denne endringen først og fremst gode nyheter:

– Økende avfallsmengde er en av vår tids største miljøproblemer. For mye av avfallet havner i restavfallet og videre til forbrenning, spesielt plast som kan brukes flere ganger. Vi må sørge for en mer sirkulær økonomi for plast. Derfor må alle virksomheter være med på dugnaden for å få bukt med avfallsproblemet. For mange vil dette kanskje medføre store endringer på kort sikt, men det vil definitivt bli en seier for miljøet på lang sikt, sier hun.

Det nasjonale målet er å materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje innen 2030.

Administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Får aha-opplevelse

Virksomheter som velger å bli Miljøfyrtårn-sertifisert får hjelp til å oppfylle krav innen avfall og ombruk. En del av sertifiseringsarbeidet handler om å etablere et avfallssystem og få på plass rutiner for kildesortering som er i tråd med avfallsforskriften.

I tillegg er det krav om at virksomhetene skal rapportere årlige avfallsmengder i Miljøfyrtårnportalen, som er et digitalt styringsverktøy. Her får virksomhetene full oversikt og dokumentasjon på avfallsmengdene.

– Mange av virksomhetene får en aha-opplevelse. Gjennom sertifiseringen får de gode tips og forslag til tiltak for å sortere riktig. Gjennom relativt enkle grep oppnår de økt sorteringsgrad og sparer penger på mindre restavfall, som er dyrt søppel å levere, sier Ytreberg.

Hun legger til at det ofte bare handler om dårlige vaner og ubevissthet når ting som egentlig kan gjenvinnes havner i restavfallet, og sier bedre sortering og reduksjon i restavfall er bra både for miljøet og for budsjettet.

Søppel kastes utenfor hotellet.

Aktør i Radisson-gruppen har tatt grep:– Vi har kontroll

At en Miljøfyrtårn-sertifisering gjør virksomheter godt forberedt og rustet for fremtidige krav og reguleringer, kan høyfjellshotellet Radisson BLU Mountain Resort Beitostølen skrive under på.

– Tøffere regelverk på klima og miljø er i utgangspunktet positivt. Men det blir stadig mer krevende å forholde seg til alle nye lover og forskrifter. Derfor er vi svært glade for at vi oppfyller den nye avfallsforskriften ved å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi har allerede god kontroll på kildesortering – og vi kan dokumentere dette med et tastetrykk i Miljøfyrtårnportalen.

Det sier Joar Robøle Hoberg, resort manager i Radisson Beitostølen.

Smart og lønnsom effektivisering

Utenom kontroll av kravoppfyllelse, har miljøarbeidet også ført til lønnsomme besparelser for hotellet:

– Tidligere har avfallskontaineren blitt tømt på enten faste ukedager, eller når ansatte sier fra at det må tømmes. Dette har medført unødvendige kostnader og at det i travle perioder bokstavelig talt har rent over i containeren. Samtidig har det ført til en ekstra belastning av dieseldrevne lastebiler på slitne fylkesveier, sier Hoberg.

Hotellet har nå tatt i bruk en smart sensorteknologi for å effektivisere innsamling og transport av avfall.

– Det at den kommunale kostnaden med avfallshåndteringen kan reduseres, er «bonuspoeng» vi alle kan glede oss over her i Valdres. Ved hjelp av REEN sine tjenester har vi fått oversikt over fyllingsnivået i avfallscontaineren. Det forenkler avfallshåndteringen for hotellet og renovajonsselskapet, sier Hoberg før han avslutter:

– Vi ønsker kravene i avfallsforskriften velkommen.

FAKTA

Råd fra Miljøfyrtårn til bedrifter

Her er Miljøfyrtårns råd til bedrifter som må forberede seg på de nye kravene:

 • Minimer avfallsmengden.
 • Ta bevisste valg ved innkjøp: Kjøp produkter med lang levetid og gå i dialog med leverandør for å unngå unødvendig emballasje.
 • Lag en rutine for å kunne vedlikeholde, reparere og ombruke ting før de blir til avfall.
 • Skap gode vaner: Lag en avfallsinstruks og gi ansatte opplæring i riktig kildesortering.
 • Kom i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering: Virksomheten får hjelp til å optimalisere avfallshåndteringen – og kontroll og dokumentasjon på kildesorteringen.

Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har hatt suksess med å satse på bærekraft.

  Slik blir du sertifisert

  Les mer

  Fretex-lastebil og innsamlingsbokser.

  – Verktøyet hjelper oss med å fokusere på viktige områder i bærekraftsarbeidet

  – Verktøyet hjelper oss med å fokusere på viktige områder i bærekraftsarbeidet

  Fretex-lastebil og innsamlingsbokser.

  Fretex har jobbet med bærekraft i hundre år. Men det var først da Miljøfyrtårn-sertifiseringen kom på plass at de fikk god struktur på bærekraftsarbeidet. 

  Vi har bestandig hatt stort fokus på ombruk, og vårt største ønske er at alt som blir produsert skal leve lengst mulig med sin opprinnelige funksjon. Men det holder ikke med gode ønsker og solide tradisjoner, vi må evne å fornye oss og finne nye, mer miljøsmarte løsninger i alle deler av driften.

  Det sier Arnt-Willy Hjelle. Som leder for bærekraft og innovasjon hos Fretex har han ansvaret for at bærekraft er en naturlig del av samtlige arbeidsoppgaver i bedriften. 

   For noen år siden begynte vi å tenke at “joda, det er fint at alle skal være miljøbevisste, men vi må sørge for bedre kontroll på interne prosesser”. Vi trengte rett og slett å fokusere tydeligere på det som går på bærekraftsarbeidet og jobbe mer konkret og målrettet på den fronten samtidig som vi ivaretok lønnsomheten vår. 

  For å sikre at Fretex virkelig var en miljøbedrift gjennomførte Arnt-Willy og teamet en rekke analyser og satte tydeligere mål for hva de ønsket å oppnå videre. I 2013 valgte de også å gå inn i Miljøfyrtårn, slik at de fikk et verktøy som hjalp dem med å fokusere på de viktigste områdene i bærekraftsarbeidet. 

   Siden den gang har vi blitt stadig flinkere til å jobbe strategisk med miljøledelse i alle våre avdelinger. Miljøfyrtårn har gitt oss drahjelp med hvordan vi håndterer de interne prosessene våre. 

  Årets Miljøfyrtårn

  Den nye måten å systematisk jobbe med bærekraft på har båret frukter: Fretex Miljø vant prisen Årets Miljøfyrtårn 2022 – konsern og store virksomheter.

  Juryen la i sin begrunnelse vekt på innsatsen selskapet har lagt ned i å tilpasse seg markedet, tiltrekke seg nye kunder og holde seg relevant i en stadig voksende gjenbruksbransje. Siden 2013 har 35 butikker og lokasjoner over hele landet blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, og Miljøfyrtårn mener måten Fretex jobber med sirkularitet vil være en sentral del av omstillingen Norge må gjennom for å nå klimamålet for 2050. I tillegg ble det lagt fokus på selskapets omfattende arbeid innen innsamling og gjenbruk, samarbeid og innovasjon og kontinuerlig forbedring.

  Les juryens begrunnelse i sin helhet her.

  Arnt-Willy Hjelle i Fretex står foran klær i sorteringshallen.

  – Å vinne denne prisen var såpass stort at jeg egentlig ikke tror vi har klart å ta det helt innover oss. Jeg tror man blir helt husblind, så det er først når andre begynner å se på oss og hvordan vi jobber at det går opp for oss hvor flinke vi har vært. Vi har riktignok strammet opp og jobbet tydeligere med målinger, krav og rapportering, men store deler av arbeidsprosessen er den samme som tidligere. Bærekraft er en del av DNA-et vårt, sier Hjelle.

  Fremover vil Fretex fortsette satsingen på bærekraft og sirkularitet.

  – For oss handler det nå om å holde oss til de metodene vi ser fungerer bra, og se om det er ting vi kan gjøre enda mer effektivt. Kanskje kan arbeidet vårt inspirere andre bedrifter til å lykkes med de samme tingene – det hadde kanskje vært det beste!

  – Bærekraftssatsingen har kun konkurransefordeler

  Det er ikke bare Fretex som har utmerket seg innen sirkulærøkonomi i Norge de siste årene. Et annet selskap som har imponert Miljøfyrtårn med måten de jobber med bærekraft og sirkularitet, er Vyrk.

  Selskapet med slagordet «norsk miljøvennlig trevirke fra gulv til tak» har nylig lansert verdens første panteordning for tre – «Norsk Bærekraftpanel» – som skal forhindre at panel brukes, kastes eller benyttes til brensel.

  Spesielt imponerende er kanskje Vyrks evne til å vise at bærekraft og lønnsomhet er elementer som går hånd i hånd.

  Vyrk-ansatte foran Vyrk-logo.

  Vyrk er først i verden med panteordning på tre-panel. 

  Les mer

  – Viser at lønnsomhet og bærekraft er mulig å kombinere

  Disse virksomhetene vant Årets Miljøfyrtårn:

  – Viser at lønnsomhet og bærekraft er mulig å kombinere

  En har kuttet CO2-utslipp kraftig til tross for økt omsetning og antall ansatte, en annen har installert solcelleanlegg på hele fabrikk-taket. Her er Årets Miljøfyrtårn for 2021 – og noen av de konkrete klima- og miljøtiltakene som førte til seier.

  Økt omsetning, mindre utslipp

  Nordic Steel mottok utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn 2021 (små og mellomstore virksomheter) fordi de har vist at en industribedrift kan få til kraftige kutt i CO2-utslipp til tross for ekspansiv vekst.

  Som leverandør av stålprodukter har de dermed styrket sin posisjon i et marked som etterspør grønnere stål.

  – Det er en stor anerkjennelse å få prisen som Årets Miljøfyrtårn. Det beviser at det målrettede arbeidet vi gjør innen miljø og bærekraft i vår industri blir lagt merke til.

  Det sier konsernsjef Børre Lobekk i Nordic Steel, og fortsetter:

  – Det er et kvalitetsstempel som forteller at Nordic Steel er en trygg og fremtidsrettet samarbeidspartner. Prisen er en inspirasjon til å fortsatt jobbe for å være Norges grønneste stålsenter.

  VOKSER PÅ BÆREKRAFTIG VIS: Nordi Steel er blant vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2021. Foto: NORDIC STEEL

  Store kunder blir stadig tøffere i sine miljøkrav. Nordic Steel posisjonerer seg med sin grønne konkurransekraft, og har tatt en sterk posisjon i det grønne skiftet.

  Miljøfyrtårns jury er imponert over det moderne og fremtidsrettete industrikonsernet, og ekstra imponert over hvordan Nordic Steel viser at det kan være finansielt gunstig å ta grønnere valg.

  I 2016 slapp Nordic Steel ut 158,59 tonn CO2, mot 122,76 tonn CO2 i 2020. Dette selv om stålselskapet i 2016 hadde 38 ansatte og en omsetning på 60 millioner, og i 2020 65 ansatte og en omsetning på 150 millioner kroner.

  – Det er utrolig imponerende å se en virksomhet vokse raskt, både i antall ansatte og i omsetning, men samtidig redusere CO2-utslippet sitt betydelig. De viser at lønnsomhet og bærekraft er mulig å kombinere, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

  – Skal vi lykkes med grønn omstilling, kreves det virksomheter som tenker slik som Nordic Steel. All ære og klapp på skulderen, legger hun til.

  Konkrete tiltak fra Nordic Steel – VIS MER ↓

  Tilbyr resirkulert, grønt stål og kan dokumentere fotavtrykket til produktene de lager. Klimasatsingen og -rapporteringen gir kundene lavere CO2-fotavtrykk.

  Resirkulerer over 90 prosent av alt avfall.

  Tilbyr elbil-ladere og elektriske bysykler til bruk for alle i lokalsamfunnet, ikke bare for de ansatte.

  Stiller krav til leverandører og transportører om miljøstyringssystem eller sertifisering. Transportørene som brukes må være «fair transportsertifiserte».

  Godt forankret bærekraftstrategi i øverste ledelse, og brukes som en rettesnor for hvordan hele organisasjonen jobber med bærekraft og miljø.

  PRODUSERER SOLCELLER: Osnes Nordic Group har solcelleanlegg på hele fabrikktaket. Foto: OSNES NORDIC GROUP

  Liten bedrift, stor innvirkning

  Osnes Nordic Group AS, som produserer løsninger til kontor og skole på fabrikken i Jevnaker, har fått utmerkelsen Årets Inspirasjon 2021 for sitt gjennomgående fokus på miljø, både i drift og i produkter.

  Med solcelleanlegg på hele fabrikktaket har Osnes lyktes med å gjøre fabrikken 100 prosent energinøytral.

  Bærekraft løftes også systematisk gjennom stadig bedre metoder for gjenvinning og resirkulering av materialer. Osnes har 13 ansatte, og beviser at selv små bedrifter kan ha en stor positiv innvirkning på miljøet.

  Både Miljøfyrtårns jury og publikum har latt seg imponere over Osnes sitt miljøarbeid. I år kunne publikum stemme på sin favoritt til inspirasjonsprisen, og blant åtte utvalgte kandidater var det altså Osnes, med hele 24 prosent av stemmene, som stakk av med seieren.

  – Det er miljøet som er den store vinneren! Vi er bare en budbringer i dette viktige arbeidet, og prisen blir for oss en anerkjennelse på at vi gjør de riktige valgene, forteller Rolf Ravne, partner i Osnes.

  Osnes utmerker seg spesielt på sine suksessfulle miljøtiltak innenfor energibruk, men imponerer også med en helhetlig bevissthet på produktenes livssyklus, holdbarhet og mulighet for gjenvinning/gjenbruk.

  – Vi har mange eksempler på at vi henter inn brukte tavler og gir dem nytt liv. I desember var vi på et oppdrag for å montere en tavle for en kunde som hadde en glasstavle fra 1966. Denne kom opprinnelig fra oss, avslutter Ravne.

  Konkrete tiltak fra Osnes – VIS MER ↓

  Jobber aktivt med produktenes livstidsyklus, holdbarhet og mulighet for gjenvinning/gjenbruk, og med 30 års garanti. Lager innredningsløsninger til kurs, konferanse, møte- og undervisningsrom, som f.eks. skrivetavler, whiteboard og glasstavler.

  Jobber målrettet for at alle produktene skal være karbonnøytrale innen 2030.

  Montert eget solcelle-anlegg som dekker en flate på 950 m2 og produserer ca. 130.000 kWh/år. Det gjør fabrikken og produksjonen 100 prosent energinøytral. Siden solcelleanlegget ble startet opp oktober 2019, har Osnes produsert hele 224 MWh strøm, som tilsvarer en miljøgevinst på 87.700 tonn CO2. Dette tilsvarer den samme gevinsten som å plante 2617 trær.

  Har sterkt fokus på at ansatte skal jobbe for gjenvinning av materialer.

  Jobber systematisk med å redusere CO2-utslipp, fra 2019 til 2020 reduserte de med hele 24 prosent.

  – En stor glede og ære

  Kommunalbanken (KBN) mottar utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn 2021 (konsern og store virksomheter) for sin aktive rolle i å omstille samfunnet med sine grønne finansieringsløsninger for kommune-Norge.

  – Det er en stor glede og ære å bli kåret til vinner av Årets Miljøfyrtårn 2021. KBN har hatt bærekraft høyt på agendaen i mange år og jobbet målrettet over tid for å integrere dette i hele vår virksomhet og bygge en bærekraftskultur, sier Jannicke Trumpy Granquist, som er administrerende direktør i KBN.

  People in nature, Flash photography, Vision care, Street fashion, Glasses, Plant, Sleeve, Happy, Grass, Eyewear
  KOMMUNALBANKEN-DIREKTØR: Jannicke Trumpy Graquist. Foto: KOMMUNALBANKEN
  – Vi har vært bevisst på at skal vi stille høye krav til bærekraft hos andre, så vi må minst leve opp til de samme forventningene selv. Da er det utrolig stas for meg, på vegne av alle ansatte i KBN, å kunne ta imot denne prisen. Det er en synlig anerkjennelse av innsatsen, fortsetter KBN-lederen.

  Juryen peker på at bærekraft gjennomsyrer måten Kommunalbanken driver hele virksomheten på.

  Med slagordet «Vi finansierer fremtiden» utviser Kommunalbanken en klar ambisjon om å være kommunesektorens viktigste samarbeidspartner når overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn skal finansieres.

  Kommunalbanken sin helhetlige bærekraftsinnsats både internt, lokalt, sosialt og økonomisk viser at de også etterlever sine ambisjoner i aller høyeste grad.

  – Kommunalbanken utmerker seg ikke bare gjennom en rekke vellykkede miljøtiltak i egen virksomhet, men imponerer spesielt med hvordan de aktivt jobber for å «spille andre gode» slik at de velger grønne løsninger, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, på vegne av juryen.

  – Gjennom samarbeid, åpenhet og tydelige mål har de utviklet flere grønne verktøy og produkter for sine kunder – og har over 300 grønne prosjekter som har resultert i betydelige unngåtte og reduserte CO2-utslipp. I tillegg tar KBN en stor og viktig del av ansvaret for kunnskapsoverføring til kommune-Norge og resten av bransjen, avslutter Ytreberg.

  Konkrete tiltak fra Kommunalbanken – VIS MER ↓

  Har forankret bærekraft som hovedsatsingsområde, jobber målrettet og strategisk for å integrere bærekraft i sin forretningsmodell og for å være en «Bærekraftig samfunnsbygger».

  Tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer i kommunal sektor, og har en utestående, og stadig voksende, portefølje på 31,9 milliarder kroner. Det tilsvarer 10 prosent av deres totale utlån i 2021. Grønne lån har stått for mellom 36 og 50 prosent av utlånsveksten til KBN de siste tre årene, på tross av at de stiller strenge krav til prosjektene som finansieres med disse lånene.

  Har unngått/redusert 37.203 tonn CO2e årlig klimagasser som følge av de over 300 grønne prosjektene de finansierer.

  Har lansert et klimarisikoverktøy som skal bidra til at norske kommuner får enda bedre beslutningsgrunnlag for valg av investeringer.

  Les mer om klimarisikoverktøyet her!

  Har gitt ut et eget gratis klimahefte «Klimakunnskap – lokalt og globalt» til bruk i undervisning, blant annet i skoler i alle landets fylker.

  Profilbilde av Miljøfyrtårn-leder, Ann-Kristin Ytreberg

  – Klimakrisen vil kreve større omstilling enn koronakrisen. Ikke vent med bærekraft!

  Miljøfyrtårn-leder, Ann-Kristin Ytreberg, mener klima og miljøutfordringene vil kreve enda større omstilling av norske bedrifter enn det koronakrisen gjør. Derfor er det avgjørende at alt det gode bærekraftsarbeidet som har startet i norske bedrifter ikke legges på is.

  Heldigvis er det positive tendenser den siste tiden, i følge Ytreberg:

  Vi ser at det aldri har vært så mange bedrifter som satser på Miljøfyrtårn-sertifisering, og at det er mange som bruker dagen situasjon til å øke sin grønne konkurransekraft.

  Hun viser til at det nå i år er nesten 250 bedrifter som har blitt sertifisert, noe som er en økning på 17 % fra fjoråret. Årsaken er at Miljøfyrtårn er konkret, det gir miljøeffekter og det styrker konkurransekraften. Les mer om fordelene med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

  Ikke vent

  I stedet for å sette bærekraft på vent, har mange bedrifter nå en god anledning til å tenke enda mer langsiktig og til å få fart på den grønne omstillingen, med nye og mer bærekraftige løsninger. Det dreier seg ikke bare om ressurs- og naturforvaltning, men å sikre alle ledd i verdikjeden, hindre forurensning og forsøpling, redusere egne utslipp, sirkulærøkonomi og produkt- og tjenesteinnovasjon. Miljøfyrtårn gir bedrifter veiledning og konkrete verktøy for å jobbe helhetlig og systematisk med bærekraft, og dermed gode forutsetninger for bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

  Alle bedrifter kan bidra og spille en viktig rolle, sier Ytreberg.

  Les om Miljøfyrtårn-virksomheter som lykkes med bærekraft. 

  Heldigitale løsninger

  Som følge av koronasituasjonen har Miljøfyrtårn sørget for at virksomheter nå kan bli sertifisert via 100 % nettbaserte kurs eller digital rådgivning. Det betyr at hele prosessen med å implementere miljøledelse kan igangsettes trygt og effektiv fra eget kontor eller der det måtte passe. Man blir guidet gjennom prosessen steg for steg, og får tilgang til digitale styringsverktøy som hjelper virksomheten med å planlegge og iverksette lønnsomme miljøforbedringer.

  Slik kommer du i gang med sertifisering.

  Blomstereng

  FN varsler klimakatastrofe – her er oppskriften på bærekraft

  Ekstreme tiltak må til for å redde verden fra en klimakatastrofe, i følge ny FN-rapport. Nå haster det med grønn omstilling!

  Klimapanelets rapport viser at utslippskutt og grønn omstilling i næringslivet er viktigere enn noensinne for å kjempe for en bærekraftig fremtid. Alle må bidra, men bedriftsledere bør handle raskt. Omstilling er krevende, men tvingende nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen, og for å overleve i morgendagens markeder, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

  Men det er håp, og det nytter å gjøre endringer. Mange virksomheter går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige. Det er likevel mange bedriftsledere som er usikre på hva de faktisk kan gjøre og hvordan de skal få til grønn omstilling i egen virksomhet. Ytreberg trekker frem miljøledelse som et konkret virkemiddel og verktøy for å lykkes med bærekraft.

  Miljøfyrtårn-sertifisering er oppskriften på hvor man skal starte for å oppnå bærekraft innenfor sin bransje, og det skaper positive ringvirkninger fordi man stiller miljøkrav til sine leverandører og andre samarbeidspartnere.

  Vil du fortsette å være en del av problemet, eller bli en del av løsningen? Vi hjelper deg å gjøre bærekraft konkret og lønnsomt.

  Du kan fortsatt rekke å bli Miljøfyrtårn i 2018.