EU legger premisser for grønn omstilling

|

Mye av norsk næringslivs grønne rammevilkår legges i Brussel. For Miljøfyrtårn er det viktig å ligge i forkant av nye regelverk. Vi reiste til Brussel for å innhente informasjon og knytte kontakter slik at vi kan forberede brukerne våre best mulig på det som kommer av nye krav og regler.

I løpet av to fullspekkede møtedager så vi at mange deler vår bekymring for mangelen på praktiske verktøy for grønn omstilling blant små og mellomstore bedrifter. Vi fikk også bekreftet at Miljøfyrtårn har mye å bidra med.

Rapporteringskrav for store selskaper drypper på småbedriftene

EUs reguleringer innen bærekraft omfatter først og fremst de største bedriftene. Men det er langt fra ensbetydende med at små og mellomstore bedrifter kan glemme bærekraft.

I Miljøfyrtårn mener vi strengere grønne reguleringer for både store og små i næringslivet er helt nødvendig for å nå klima- og naturmålene. Men vi er bekymret for om småbedriftenes konkurransekraft hvis de ikke har gode verktøy som gjør at de kan fokusere kreftene på faktisk omstillingsarbeid heller enn administrasjon.

Europakommisjonen og flere organisasjoner vi møtte, deler bekymringen vår for mangelen på praktiske verktøy for små og mellomstore bedrifter. Omfattende rapporteringskrav om bærekraft fases inn for banker, investorer og store selskaper fra og med neste år. De vil trenge informasjon fra bedrifter i verdikjeden selv om de er aldri så små.

Nøyaktig hvilke bærekraftskrav små og mellomstore bedrifter vil møte i årene som kommer, er fremdeles uvisst. Vi møtte noen av de som vet mest om dette, nemlig EFRAG. De utarbeider standardene som blir gjeldende for bærekraftsrapportering også i Norge. EFRAG jobber blant annet tett med finansinstitusjoner og store multinasjonale selskaper i et forsøk på å definere et minste felles multiplum for hva disse kan etterspørre av bærekraftsinformasjon fra småbedriftene. Miljøfyrtårn tar aktivt del i dette arbeidet.

Markedsføring av grønne påstander om virksomheten

Innen markedsføring kommer det også strengere reguleringer. Miljøfyrtårn er opptatt av grønnvasking og mener det er riktig og viktig å skjerpe reglene for grønn markedsføring og miljømerking. Vi møtte de i Europakommisjonen som fører regelverket i pennen, og bidrar fra våre 20 år med erfaring fra å dokumentere bærekraftsarbeid i virksomheter.

Se også Nye EU regler vil stille strengere krav til markedsføring av bærekraft

Miljøfyrtårn med verdifulle bidrag

Flere av de internasjonale aktørene vi møtte, var imponert over Miljøfyrtårns arbeid. Særlig styringsverktøyet og planene for dette falt i god jord hos de som jobber for SMBers interesser både i organisasjonslivet og i Europakommisjonen.

Vi fikk bekreftet at vi er på rett vei med utviklingen av et verktøy som kan bistå små og mellomstore bedrifter til å levere på bærekraft. Fremover blir det viktig for oss å følge regelverksutvikling, men også følge med på hva banker og større selskaper faktisk kommer til å etterspørre hos mindre låntakere og underleverandører.

FAKTA

Dette er Miljøfyrtårn:

  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

    Som Miljøfyrtårn får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Sertifikatet er EU-anerkjent og aksepteres av myndighetene ved offentlige innkjøp.

    Kjente Miljøfyrtårn er Meny, Vinmonopolet, Oslo kommune, Thon Hotels, De Historiske Hotel og Spisesteder, Princess, BAMA, Fretex, m.m.