Årets Miljøfyrtårn – Årets Inspirasjon 2023:

Würth Norge AS

Foto: Würth Norge

Onsdag 24. januar 2024 var det duket for den høytidelige overrekkelsen av Årets Miljøfyrtårn 2023 inspirasjonsprisen på Würth Norges hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal. Ordfører Rune Winum var til stede på kakefeiringen sammen med de ansatte og gratulerte de stolte vinnerne.

Fra venstre: Thor W. Melcher, HR-sjef, Renate Lindmark, leder for salg og marked i Stiftelsen Miljøfyrtårn, ordfører Rune Winum, Christopher Granung, HMS og bærekraftssjef, og Svein Oftedal, administrerende direktør i Würth Norge.

| , , ,

– Würth har imponert og inspirert både publikum og oss i juryen: I løpet av tre år har de sertifisert alle sine 58 butikker og samtidig oppnådd gode resultater når det gjelder både redusert energibruk, utslippskutt og innovative løsninger i alle ledd. Dette legges merke til, sier administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg. 

Inspirasjonsprisen er en publikumspris, og Würth var en av seks inspirerende finalister som deltok i den digitale avstemmingen for to uker siden. Würth engasjerte stort og fikk desidert flest stemmer av finalistene. Det gjør Würth Norge AS til vinnere av prisen «Årets Inspirasjon 2023».

– Dette har Würth utvilsomt fortjent. Det var sterk konkurranse, men vi forstår godt at Würth Norge har imponert mange, sier Ytreberg.

Inspirasjon for bransjen og for bærekraftig lederskap

I sin begrunnelse legger juryen vekt på at Würth Norge tenker bærekraft i alle ledd og har oppnådd mye i løpet av kort tid. De viser bant annet til at Würth er opptatt av:

  • Opplæring og bevissthet blant ansatte og samarbeidspartnere: De stiller miljøkrav til samarbeidspartnere og er samtidig opptatt av at alle ansatte skal ha kompetanse på bærekraft.
  • Legger vekt på kvalitet og tilstreber seg å levere stadig mer bærekraftige produkter.
  • Bruker miljøvennlig emballasje og pakkesystem
  • Eliminert bruk av engangsartikler
  • Stiller krav til at samarbeidspartnere er miljøsertifiserte
  • Økt sorteringsgrad på avfall til om lag 90 prosent
  • Redusert energibruk med over 1 million kWh gjennom nyskapende energiløsninger, inkludert solcelleanlegg og grunnvarme.
  • Würth har installert hurtiglader ved butikk og hovedkontor på Gjelleråsen, og er i rute med å gjøre firmabilflåten utslippsfri innen kort tid. De har også byttet til LED-belysning i butikker.

Bærekraft åpner dørene for nye muligheter

Juryen har latt seg imponere over hvordan Würth gjennom en strategisk tilnærming har vist at bærekraft ikke bare gir et grønt fotavtrykk, men også åpner for nye forretningsmuligheter og en forbedret bottom line.

Administrerende direktør i Würth, Svein Oftedal forteller at de er veldig glade for prisen.

– Tusen takk til juryen og alle som har stemt på oss, sier han.

Næringsbygganlegget på Gjelleråsen har i tillegg til kontorfasiliteter og kundesenter, et kompetansesenter med fullverdige verksteder og et Galleri Würth med nesten 400 kvm utstillingsarealer og undervisningsrom. Grunneier Würth forvalter også en omliggende rekreasjonspark, som ikke bare er til for mennesker, men også sårbare dyrearter som salamander og flaggermus. Salamanderparken på Holum skog er Norges eneste i sitt slag og det lille skogstjernet Morttjern er habitatet til flere utrydningstruede amfibiearter slik som Stor salamander (Triturus cristatus).

Foto: Würth Norge

HMS- og bærekraftssjef Christopher Granung forteller at de er kjempestolte over at folk legger merke til tiltakene de gjør, og at inspirasjonsprisen også har ført til ytterligere inspirasjon hos vinneren:

– Dette inspirerer oss virkelig til videre arbeid!

Se video av den digitale prisutdelingen her: