Tips kategori: Påvirke kunder og brukere

Gjenbruksguide

Tiltak

Opprett en gjenbruksguide for ulike bydeler i kommunen. Forslag til tema: Bibliotek, bruktbutikker, reparasjon, lesekiosker, utlån og nettsted/apper.

Les mer

Bli inspirert av Oslo kommune som har laget en Gjenbruksguide 2022 for  bydel St. Hanshaugen og Sentrum.

 

Etablere uteområder for beboerne

Tiltak

Sykehjemmet kan vurdere å etablere uteområder som engasjerer og aktiviserer beboerne, for eksempel krydderhage, frukthage, sansehage eller lignende.

Bonuspoeng til veldedighet

Tiltak:

Inngå et samarbeid med en miljø- eller veldedighetsorganisasjon, og la gjestene velge om de vil donere opptjente bonuspoeng til denne organisasjonen.

 

Fakta/informasjon:

Virksomheter som tilbyr bonusordninger kan la gjestene støtte bærekraftige formål ved å gjøre det enkelt for dem å donere bonuspoengene sine til veldedige organisasjoner. Dette vil være et tiltak som oppmuntrer gjestene til miljøvennlige handlinger.

Gjesteevalueringer

Tiltak

Dersom virksomheten sender ut en evaluering til gjestene etter besøket, bør evalueringen ha et eget felt der den spør om spesifikke tips til hvordan virksomheten kan bli mer bærekraftig. Spør også om hvordan gjesten opplever virksomhetens miljøprofil.

 

Fakta/informasjon

Hensikten med gjesteevalueringer er at virksomheten skal få innspill til hvordan den kan forbedre seg, og dette bør også omfatte miljøarbeidet. På denne måten kan virksomheten få spesifikke innspill fra gjestene om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. I tillegg vil dette være et tiltak som øker gjestenes og medarbeidernes bevissthet på virksomhetens arbeid med bærekraft.

Utstilling av bærekraftige varer

Tiltak:

  • Ha fokus på de mest bærekraftige produktene fra alle butikker i den digitale markedsføringen av senteret.
  • Oppfordre leietakerne til å prioritere sine mest bærekraftige produkter i utstillingsvinduer og på andre synlige utstillingsplasser.
  • Gi leietakerne incentiver til å ha en mer bærekraftig drift ved å rette markedsføringen mot de mest miljøvennlige aktørene.

 

Fakta/informasjon:

Bærekraftige produkter kan være både varer og tjenester som tilbys på senteret. I markedsføringen av senteret bør kundene få god nok informasjon til at de kan velge de mest bærekraftige produktene når de trenger noe nytt. Dette vil også gi butikkene incentiver til å drive mest mulig miljøvennlig og å selge en større andel bærekraftige varer.

Markedsføring av miljømerkede varer

Tiltak:

  • Arbeid systematisk for økt synlighet og markedsføring av miljømerkede produkter.
  • Merk lagerhyller og salgshyller som inneholder miljømerkede varer med miljømerket for å øke synligheten og bevisstheten rundt merkeordningen.

 

Fakta/informasjon:

Miljømerkede produkter oppfyller visse krav til kjemikalieforbruk, energiforbruk, materialvalg, produksjonsmetoder eller andre relevante miljøaspekter for å sikre et mer ansvarlig forbruk. Eksempler på miljømerker er Svanemerket, EU-blomsten og Bra miljöval. Det finnes også mer spesifikke miljømerker rettet mot bestemte typer produkter, for eksempel MSC og ASC (sjømat), FSC og PEFC (papir og trevarer), Rainforest Alliance (importert mat), Debio (økologisk mat) of mye mer.

 

Les mer:

Grønne kampanjedager

Tiltak:

Arranger et grønt arrangement i nærmiljøet fremfor vanlige kampanjedager. Samarbeid gjerne med lokale miljøorganisasjoner.

 

Fakta/informasjon:

Vanligvis vil kampanjedager på kjøpesenter føre til at forbrukerne kjøper mer ting de ellers ikke ville kjøpt. Derfor vil grønne kampanjedager med fokus på bærekraftige varer, salg av tjenester og aktiviteter være et mer miljøvennlig alternativ. I stedet for å selge varer til rabatterte priser kan senteret selge rabatterte tjenester og gjennomføre grønne aktiviteter for hele familien.

Tips til aktiviteter å gjennomføre på grønne kampanjedager: gratis sykkelverksted, brukt- og byttemarked, reparasjon av klær, sko eller leker, fuglekasseverksted, innsamling av gammel elektronikk.

CO2-merking av meny

Tiltak

  • Oppgi rettenes CO2-avtrykk i menyen. En del grossister tilbyr CO2-regnskap på produkter og anledning til å CO2-merke retter.

 

Fakta/informasjon

En merkeordning for CO2-utslipp knyttet til ulike matvarer kan inspirere forbrukerne til å gjøre klimavennlige valg. Mange forbrukere er også positive til bedre miljømerking av varer.

 

Les mer

Oppgi råvarenes opprinnelsesland

Tiltak: 

  • Oppgi råvarenes opprinnelsesland til gjestene/kundene. Dette kan for eksempel gjøres på nettsiden, menyen eller i muntlig dialog med gjesten.

 

Fakta/informasjon: 

Kjøttprodusenter er pålagt å oppgi opprinnelsesland for ikke-bearbeidet kjøtt, havfanget fisk skal merkes med fangstområde, og friske grønnsaker, frukter og bær skal merkes med opprinnelsesland. På restauranter og spisesteder er denne informasjonen mindre synlig for kunden enn i butikken, så her blir det spisestedets ansvar å oppgi dette til forbrukerne. De fleste forbrukere vil vite hvor kjøttet kommer fra på grunn av tillit, trygghet og støtte til norsk landbruk. Informasjon om hvor fisk er fanget er viktig for å sikre et bærekraftig fiskeri.

 

Les mer: