15. mai 2023

Synliggjøre litteratur om bærekraft og gode tiltak

Tiltak:

Synliggjør litteratur om bærekraft og gode tiltak fra nærmiljøet. Gjerne se til FNs bærekraftsmål for inspirasjon til temaer: Klima, naturmangfold, livet i havet, mikroplast, likestilling, mangfold, inkludering, matproduksjon og ansvarlig forbruk (færre innkjøp, ombruk, reparasjon).

Litteratur om bærekraft og gode tiltak fra nærmiljøet kan synliggjøres på flere måter:

  • Kjøp inn litteratur (bøker/tidsskrifter)
  • Lag utstillinger
  • Inviter forfattere til boklansering og/eller foredrag
  • Samarbeid med skoler. F.eks. ved å stille ut skoleprosjekter eller tilby foredrag til klasser som er tilpasset læreplanene
  • Inviter kommunen til å presentere sitt arbeid med bærekraft