7. november 2022

Nudging: Kommuniser langsiktige fordeler

Tiltak:

Kommuniser godt om langsiktige fordeler ved miljøvennlige handlinger, for å kompensere for her-og-nå-bias som vektlegger kortsiktige fordeler.

Bakgrunn:

HER-OG-NÅ-BIAS. Vi har en tendens til å velge belønning her og nå fremfor noe som gir gevinst på lengre sikt. Eksempel: Hvis vi vurderer å kjøpe et energieffektivt produkt, vil vi legge mer vekt på at det koster mye her og nå, enn at det vil gi oss billigere strømregninger på sikt.

Kilde:

Sigrid Møyner Hohle (seniorforsker ved NORSUS), Mona Nilsen (seniorrådgiver NORSUS) https://norsus.no/wp-content/uploads/2022-Handbok-i-klimadulting-2.pdf