17. september 2019

Utstilling av bærekraftige varer

Tiltak:

  • Ha fokus på de mest bærekraftige produktene fra alle butikker i den digitale markedsføringen av senteret.
  • Oppfordre leietakerne til å prioritere sine mest bærekraftige produkter i utstillingsvinduer og på andre synlige utstillingsplasser.
  • Gi leietakerne incentiver til å ha en mer bærekraftig drift ved å rette markedsføringen mot de mest miljøvennlige aktørene.

 

Fakta/informasjon:

Bærekraftige produkter kan være både varer og tjenester som tilbys på senteret. I markedsføringen av senteret bør kundene få god nok informasjon til at de kan velge de mest bærekraftige produktene når de trenger noe nytt. Dette vil også gi butikkene incentiver til å drive mest mulig miljøvennlig og å selge en større andel bærekraftige varer.