7. november 2022

Nudging: Metode for bærekraftige valg

Tiltak:

Bruk nudging (dulting) for å få flere til å ta bærekraftige valg. Bli inspirert av håndboken laget av NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning):

Boken er gratis tilgjengelig: https://norsus.no/wp-content/uploads/2022-Handbok-i-klimadulting-2.pdf

Nudging har særlig potensial til kutte klimagassutslipp gjennom:

  • Reduksjon av matsvinn
  • Stimulere til mer klimavennlige matvalg
  • Endring av transportvaner
  • Stimulere til mer ombruk og gjenbruk
  • Øke kildesortering

Kilde:

Sigrid Møyner Hohle (seniorforsker ved NORSUS), Mona Nilsen (seniorrådgiver NORSUS)  https://norsus.no/handbok-i-klimadulting-en-guide-for-a-fa-folk-med-pa-endring/