8. november 2022

Nudging: Forhåndsvalg

Tiltak:

Bruk opt-out i forhåndsvalg for å få flere til å velge mer bærekraftig. For eksempel i forbindelse med matservering: Å samtykke til vegetarisk/vegansk/økologisk eller lokalprodusert er forvalgt. Det må sies ifra dersom man ønsker noe annet.

Bakgrunn:

Forskning har vist at forhåndsvalg er et effektiv grep for å få flere til å ta et bestemt valg. Eksempel: Johnson & Goldstein (2003) sammenlignet resultatet av opt-in og opt-out for organdonasjon. Opt-in = Å ikke samtykke til organdonasjon er forvalgt. Opt-out = Å samtykke til organdonasjon er forvalgt. Som grafen viser, resulterte opt-out i en dramatisk økning i antall organdonorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde:

Johnson & Goldstein (2003) via NORSUS (norsk institutt for bærekraftsforskning)