8. november 2022

Nudging: Fjerne hinder

Tiltak

Identifiser hvilke hinder som står i veien for at personer/virksomheter kan ta mer bærekraftige valg. Innfør tiltak som fjerner hinder. Gjerne i kombinasjon med å belønne det mer bærekraftige valget.

Bakgrunn

Mange av valgene vi tar i det daglige, gjøres basert på hva som er enkelt, uten at vi tenker så mye over det. Hindre som gjør det mer krevende eller komplisert å velge det mest bærekraftige alternativet, kan gjøre at vi lar være å gjennomføre, selv om vi egentlig er motiverte. Et alternativ er å legge til hindre som gjør klimafiendtlige valg litt vanskeligere å gjennomføre.

Eksperimentet nedenfor viste at et viktig hinder for å isolere taket hos privatpersoner, handlet om at loftet var fylt av eiendeler. Det viste seg å være mer effektivt å subsidiere rydding av loftet, enn å subsidiere selve isoleringen. Best effekt var kombinasjonen subsidiert isolering og rydding av loftet.

 

Kilde

Sigrid Møyner Hohle (seniorforsker ved NORSUS), Mona Nilsen (seniorrådgiver NORSUS) https://norsus.no/wp-content/uploads/2022-Handbok-i-klimadulting-2.pdf

The Guardian: The Nudge Unit: Has It Worked So Far?