8. november 2022

Nudging: Sosiale normer

Tiltak:

Argumenter for en mer bærekraftig handling ved bruk av sosiale normer. Vis til at andre i nabolaget/byen/samfunnet/avdelingen/på jobb tar dette valget.

Bakgrunn:

Forskning viser at sosiale normer kan ha en større påvirkning på våre valg enn argumenter som handler om miljøet, fremtiden og økonomi. Ulike eksperimenter der folk ble oppfordret til å spare strøm ga samme resultat: Da de ble fortalt at naboene sparer strøm, valgte flere å gjøre det samme (Nolan et al. (2008); Schultz et al. (2007).

 

Kilde:

Sigrid Møyner Hohle (seniorforsker ved NORSUS), Mona Nilsen (seniorrådgiver NORSUS) https://norsus.no/wp-content/uploads/2022-Handbok-i-klimadulting-2.pdf