5. juli 2023

Samfunnsengasjement for bærekraft

Tiltak

Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse samfunnsutfordringer gjennom kompetanse og kunnskap om bærekraftige løsninger på forskjellige måter.

Det kan være:

  • Samarbeide med samfunns- og næringslivet for å omsette kunnskap til bærekraftige løsninger
  • Sikrer at forskningsresultater blir anvendt og bidrar til verdiskaping og bærekraftig omstilling.
  • Stimulerer til patenter og innovasjoner som bidra til å løse bærekraftsutfordringer
  • Gi samfunnet gjennom formidling av forskningsresultater kunnskap om hvordan bærekraftsutfordringene kan løses.
  • Skaper egne formidlingsarenaer og – aktiviteter for bærekraft, der spesielt museer kan spille en viktig rolle.
  • Samarbeide med skoler for å utvikle kompetanse på bærekraft i utdanningssektoren

 

Fakta/informasjon

I de kommende årene står verden overfor utfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende sosial ulikhet. Det setter verdens matvaresikkerhet og ressursgrunnlag i fare, og påvirker økonomisk, politisk og sosial rettferdighet. Gjennom formidling av kunnskap, innovasjon og nyskaping har universiteter og høyskoler en nøkkelrolle i å skape et mer bærekraftig samfunn.