12. januar 2022

Etablere uteområder for beboerne

Tiltak

Sykehjemmet kan vurdere å etablere uteområder som engasjerer og aktiviserer beboerne, for eksempel krydderhage, frukthage, sansehage eller lignende.