Forfatter: helene@miljofyrtarn.no

Sjef i Mester Grønn

Slik får du stolte ansatte

Konsernledelsen i Mester Grønn har gjort erfaringer de gjerne deler med andre ledere. 

To ganger i året blir blomsterkjedens ansatte oppfordret til å diskutere miljøprestasjonene på arbeidsplassen. Det har gitt overraskende positive resultater, med begeistrede og fornøyde ansatte som en av effektene.

– De oppgir at de er stolte av å jobbe et sted som tar samfunnsansvar både på etisk handel og miljø. Det skaper engasjement og er noe de anser som viktig, sier Henrik Jagland, miljøansvarlig i Norges største blomsterkjede Mester Grønn. Han peker på summen av at alle i konsernet jobber mot det samme målet.

– Når 1500 personer gjør små valg hver dag er virkningen enorm. Dette er antagelig også en av de største miljøeffektene ved sertifiseringen, sier Jagland.

Visjon: Glede

Helt siden 2012 har blomsterkjeden arbeidet aktivt med miljøledelse, forankret helt i toppen.

– I Erling Ølstad har Mester Grønn en miljøengasjert eier og administrerende direktør. Han har vært primus motor for prosjektet, sier Jagland.

Blomsterkjeden bidro sterkt da Miljøfyrtårn utviklet sin sertifiseringsmodell for konsern, kalt hovedkontormodellen. En samlet ledergruppe tok del i arbeidet som ble delt inn i to faser. Først gikk hovedkontoret i gang med å avdekke hva som måtte til. Så ble investeringsbeslutningene gjort, og rullet ut i kjeden. I fjor ble hele konsernet sertifisert som Miljøfyrtårn, nå spirer gleden.

– Stoltheten dette skaper internt bygger oppunder visjonen vår om å skape glede i alle hjem, både hos ansatte og kunder, sier Jagland.

Målbare parametre

Selv om kjeden hadde hatt miljøet høyt på agendaen lenge, satte de pris på å få hjelp av miljøledelsesverktøyene.

– Vi så at vi gjorde mye bra allerede, men manglet system, struktur og målbare parametere. Miljøfyrtårnsertifiseringen hjalp oss å ta gode miljøvalg, og måle at vi faktisk gjør det. Det er et kvalitetsstempel og en konkurransefordel ved at kundene kan ha en litt bedre miljøsamvittighet når de handler hos oss. De kan være trygg på at vår drift blir revidert av en tredjepart, og våre valg gjøres med miljøet i tankene, sier han.

En bit av naturen

Og det er hele tiden rom for forbedring. I sommer besluttet Mester Grønn at alle kjøretøy, både lastebiler og firmabiler skal gå over på fornybar diesel. Ledergruppen i Mester Grønn er nemlig overbevist om at miljøsertifisering i fremtiden vil bli er en forutsetning for lønnsomhet, fordi forbrukerne og samfunnet vil kreve det. I tillegg peker Jagland på en viktig sammenheng.

Vi selger en bit av naturen, derfor har vi også et ekstra ansvar for å ta vare på den.

FOTO: Mester Grønn – administrerende direktør, Erling Ølstad.

 

Graf fra miljørapport

Trend som lønner seg

– Vi merket fort at vi faktisk sparer en del penger!

På veien mot bærekraftig reiseliv og Miljøfyrtårn-sertifisering har Visit Vesterålen spart både penger, energi og avfall. Det er reiselivssjef Astrid Berthinussen svært fornøyd med.

Bevissthet

Det var medias fokus på konsekvensene av overturisme som fikk ballen til å rulle. Astrid og kollegene ville komme problemet i forkjøpet. De siktet seg mot Innovasjon Norges merke for bærekraftig destinasjonsutvikling, og Miljøfyrtårn-sertifisering var et ledd i dette. Både ordførere, friluftsrådet, Vegvesenet og renovasjonsselskapet var med i prosessen.

–Reiselivet internasjonalt har åpnet slusene uten å tenke konsekvens. Vi som sørger for at folk kommer, har et stort ansvar for å tenke på lokalmiljøet, og ta vare på stoltheten av å vise fram det man har, sier Berthinussen.

Infrastruktur har vært avgjørende. Et av tiltakene som startet før selve prosessen, men som også vil være et satsningsområde fremover, er å tilrettelegge for å fremme Vesterålen som et vandreparadis, med internasjonale skilt og digital turregistrering. Slike tilpasninger fungerer godt både for lokale og for tilreisende. Resultatet er både bedre folkehelse for vesterålinger og mer fornøyde turister.

– Gjestene er i større grad enn før bevisst på om vi jobber for å ta vare på miljøet, sier lederen for Visit Vesterålen.

En trend

På vei mot å bli Miljøfyrtårn så de på hvordan innkjøp og avfall henger sammen og oppdaget hvor mye plast som var i omløp: Kontor-artikler, suvenirer og t-skjorter, pakket inn enkeltvis i plast, lag på lag med emballasje.

– For det første er det tidkrevende å pakke ut, så er det jo heller ikke morsomt med all søpla man sitter igjen med, sier Berthinussen.

Gjennom sertifiseringsprosessen ble de oppfordret til å ta noen nye valg. Det førte til en bevisstgjøring om at det går an å stille krav til leverandørene, og be dem om å gjøre ting på en annen måte.

– Samtidig opplever vi at miljøbevissthet er en trend. Vi møter forståelse når vi stiller krav, sier hun.

Ringvirkninger

Denne trenden merkes også ved at det har blitt vanligere å gjennomføre webmøter. Det har ført til kutt i reiseselskapets eget reisebudsjett.

– Vi merket fort at vi faktisk sparer penger! Dette er det mange som er blitt bevisst på, så det er ikke bare vi som tenker oss om før vi hiver oss på et fly. Samtidig skal man ikke underslå viktigheten av å møtes fysisk, sier hun.

Om noen av de fysiske møtene er byttet ut, skal flere av møtene til selskapet bli mer fysiske. En Miløfyrtårn-bedrift skal jobbe for arbeidsmiljøet, og ett av tiltakene er å kombinere møter med fysisk aktivitet.

Visit vesteralen på skogstur
Fremover ønsker vi å gjennomføre noen av våre faste arbeidsmøter imens vi går tur, istedenfor å sitte inne på et møterom, sier Berthinussen (til venstre på bildet). FOTO: Visit Vesterålen

Flere av Visit Vesterålens samarbeidspartnere i reiselivsregionen prioriterer bærekraft. Hadsel kommune skal i gang med miljøfyrtårnsertifisering, og Berthinussen tror flere kommer etter. Hun er glad for at det nasjonalt har blitt et større fokus på de miljøutfordringene som kommer av høy besøksøkning. Bærekraftig reiseliv og bedre besøksforvaltning betyr også å spre gjestene utover året, noe som gir det mindre press på miljøet og skaper lønnsomme bedrifter.

– Det skaper helårsarbeidsplasser, noe som virkelig har betydning for kommunene, avslutter reiselivsdirektøren.

 

Brekke Sanitær på pumpejobb

Bærekraft kan kutte kostnader

Rørentreprenørbedrifter som satser på bærekraft vil få et konkurransefortrinn. Det hevder daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.  

I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra ResponsAnalyse sier at 75% foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter. I tillegg er det stadig større miljøkrav i offentlige anskaffelser, og skjerpede krav til inneklima, energieffektivitet og miljø i byggenæringen.

Kunder vil ha mer bærekraft. Bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor risikerer å bli akterutseilt, sier Ytreberg.

– Få orden i eget hus

Miljøfyrtårn-lederen mener rørleggerbransjen har gode muligheter til å lykkes med det grønne skiftet.

Det første man bør gjøre er å få orden i eget hus ved å drifte på en lønnsom og bærekraftig måte. I tillegg har bransjen et stort ansvar i å gi kundene miljøvennlige valg, ved å kunne tilby bærekraftige og energieffektive løsninger.

En konkret og effektiv måte å satse på bærekraft er å være miljøsertifisert. En sertifisering som Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel og et bevis på at virksomheten jobber helhetlig og systematisk med miljøtiltak.

Jeg håper flere i bransjen ser nytten av å satse på bærekraft, og at det lønner seg å tenke nytt og være fremtidsrettet. Hvem vil vel ikke oppnå lavere kostnader og flere kunder, spør Ytreberg.

Halverte utgiftene 

En god miljøpådriver i rørleggernæringen er Brekke Sanitær, som har tatt grep om driften etter å ha blitt Miljøfyrtårn-sertifisert i 2013. Rørleggerbedriften har blant annet gjort en stor jobb med å få i gang kildesortering og rutiner for innkjøp av varer.

Vi har halvert utgiftene på avfallshåndtering ved å være mer bevisste. Rørleggerne våre kommer nå og sier ifra om det har blitt rotete eller sortert dårlig på lageret, sier Arild Brekke, daglig leder og rørleggermester i Brekke Sanitær.

Han er fornøyd med å ha fått på plass bedre miljørutiner i egen bedrift, men mener bransjen henger litt etter.

Vi opplever foreløpig ikke spesielt stor miljøbevissthet fra kunder eller oppdragsgivere, men vi har fokus på å påvirke flere til å ta smarte miljøvalg, sier Brekke.

Hjelper kundene

Den miljøbevisste bedriften leverer vann, varme og energi til privat- og proffmarkedet. En viktig del av jobben er å hjelpe kunder med å velge, planlegge og installere riktige og energieffektive varmeløsninger, som er bra for både indre og ytre miljø – og for lommeboka.

Folk kan spare mye utgifter på å tenke alternativt i forhold til tradisjonell elektrisk oppvarming. Vannbåren varme kan for eksempel være en god investering i mange hjem, sier Brekke.

Miljøengasjementet er godt forankret i bedriften, som ser optimistisk på fremtiden som Miljøfyrtårn.

Vi håper vårt miljøengasjement vil bidra til å tiltrekke flere kunder. Vi anbefaler alle i bransjen å bli miljøsertifisert. Du sparer både tid og penger ved å være litt mer miljøbevisst, og du viser at du følger med i tiden ved å satse på bærekraft. 

Brekke Sanitær rørleggere
Ansatte i Brekke Sanitær hjelper kundene med å velge og installere energieffektive varmeløsninger.
Rørentrepenørene Norge tilbyr alle medlemmer en enkel og rimelig måte å bli Miljøfyrtårn-sertifisert gjennom et eget nettbasert kursopplegg som gjør bedriften klargjort til sertifisering på 1-2-3. Meld deg på her: https://rornorge.no/nyheter/miljofyrtarn-pa-1-2-3-article2476-321.html

Transportbedrift investerer millioner for å bli best i Norge

I en utslippstung bransje satser Partifrakt AS tøft for å redusere sitt fotavtrykk. Målet er å bli landsledende på alternative drivstoffkilder.

Den Miljøfyrtårn-sertifiserte transportbedriften kjøpte nylig tre nye 50-tonns lastebiler som går på flytende biogass, til en total prislapp på nærmere fem millioner kroner. De skal supplere resten av bilparken på 13 dieseldrevne lastebiler.

Det er nye tider og nye veier i transportbransjen, og flere lastebiler skal over på mer miljøvennlige drivstoffkilder. Det gjelder å henge med den grønne utviklingen. Vi ønsker å bli ledende i Norge på lastebiler med flytende biogass og/eller elektrisitet innen 2023, sier Espen Martinsen, daglig leder og deleier i Partifrakt AS.

Ber om drahjelp fra staten

Ettersom teknologien foreløpig ikke er god nok til å drive 50-tonns lastebiler på elektrisitet, er flytende biogass et godt, men dyrt alternativ, ifølge Martinsen.

– Kostnadene er totalt sett mellom 5 og 7 prosent dyrere. I tillegg kommer store utgifter med bompenger. I vår bransje betyr det at kundene må ha stor betalingsvilje for å velge miljøvennlig, for vi må jo tjene penger og opprettholde bunnlinjen.

Martinsen mener at offentlige incentiver må til for å få flere i transportbransjen til å velge mer miljøvennlig. Fordeler knyttet til biodrivstoff vil også være et godt virkemiddel mot utenlandsk transportører som kaprer innenlandske transportoppdrag i Norge.

Miljøgnisten ble tent av Miljøfyrtån

Det var først etter Partifrakt AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2017, at miljøgnisten virkelig ble tent.

– Prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering gjorde at vi måtte tenke alternativt, og det trigger oss til å fortsette å bli enda bedre for hvert år. Vi er veldig fornøyd med hele prosessen og hadde ikke kommet så langt uten, sier Martinsen.

Den miljøentusiastiske transportbedriften har bare så vidt begynt på sin grønne reise.

Vi skal være blant de beste i klassen. Det er en helt bevisst strategi, og da må vi ha hårete mål, avslutter Martinsen.

Blomstereng

FN varsler klimakatastrofe – her er oppskriften på bærekraft

Ekstreme tiltak må til for å redde verden fra en klimakatastrofe, i følge ny FN-rapport. Nå haster det med grønn omstilling!

Klimapanelets rapport viser at utslippskutt og grønn omstilling i næringslivet er viktigere enn noensinne for å kjempe for en bærekraftig fremtid. Alle må bidra, men bedriftsledere bør handle raskt. Omstilling er krevende, men tvingende nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen, og for å overleve i morgendagens markeder, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Men det er håp, og det nytter å gjøre endringer. Mange virksomheter går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige. Det er likevel mange bedriftsledere som er usikre på hva de faktisk kan gjøre og hvordan de skal få til grønn omstilling i egen virksomhet. Ytreberg trekker frem miljøledelse som et konkret virkemiddel og verktøy for å lykkes med bærekraft.

Miljøfyrtårn-sertifisering er oppskriften på hvor man skal starte for å oppnå bærekraft innenfor sin bransje, og det skaper positive ringvirkninger fordi man stiller miljøkrav til sine leverandører og andre samarbeidspartnere.

Vil du fortsette å være en del av problemet, eller bli en del av løsningen? Vi hjelper deg å gjøre bærekraft konkret og lønnsomt.

Du kan fortsatt rekke å bli Miljøfyrtårn i 2018.

Arbeider på byggeplass

Ikke miljøsertifisert? Da kan du få problemer med anbud.

Det kan virke som om alle snakker om miljø og bærekraft, men hva betyr det egentlig konkret for norsk næringsliv?

I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra ResponsAnalyse sier at 75% foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

Store norske bedrifter har for lengst satt bærekraft øverst på dagsorden. Og med dette kommer også et økt krav om transparens i verdikjedene. Næringslivet vil vite mer om deres underleverandører og stiller krav til miljøsertifisering før kontrakter tegnes.

Stat og kommune går foran

Fra og med 1. januar 2017 er offentlige innkjøpere pålagt å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser. Store innkjøpere som Statsbygg og Oslo kommune har allerede gjort dette om til tydelige og konkrete krav til sine leverandører.

Statsbygg krever at leverandører til deres byggeprosjekter har et miljøstyringssystem. Den beste måten å vise at det er på plass er å være miljøsertifisert. Miljørådgiver Lars Petter Bingh i Statsbygg er tydelig på hvorfor det er viktig for dem å gå foran.

Byggebransjen står i dag for 1/3-del av verdens klimautslipp, og bransjen har mye å gå på når det gjelder å redusere sin klimapåvirkning, avfall og energiforbruk. Som en statlig aktør har Statsbygg et særlig ansvar for å bygge og drifte på en måte som ivaretar miljøet, og ikke minst å være en pådriver og rollemodell for resten av bygge- og anleggsnæringen.

En sertifisering som Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel og et bevis på at virksomheten har tatt konkrete grep i forhold til bærekraft.

Har fått økt konkurransekraft

Posten er en stor aktør som har fått merke hvordan Miljøfyrtårn-sertifisering har gitt dem økt konkurransekraft.

Mange av våre kunder er store internasjonale aktører med høye miljøambisjoner og bærekraftfokus. Vi opplever at de i økende grad stiller miljøkrav til oss som leverandører, og sertifiseringene er et viktig verktøy for dette. Synliggjøring av bærekraft er omdømmeskapende, og gjør det lettere for oss å selge inn konseptene våre i anbudsrunder, sier Håvard Haagensen, seniorrådgiver hos Posten Norge.

Hva venter du på?

Miljøfyrtårn er et anerkjent, konkret og lønnsomt verktøy gjør det enkelt og effektivt for virksomheter å dokumentere sitt miljøarbeid i anbudsprosesser. Ta kontakt i dag. Det er fortsatt mulig å bli godkjent i løpet av 2018.

 

 

MENY frukt og grønt

To år med “omplassering” av frukt og grønt

Økt fokus på «svinn-verstinger» har gitt positive resultater i kampen mot matsvinn. Dagligvarekjeden Meny «omplasserer» frukt og grønt og selger det til en lavere pris for å redusere kasting av mat. Meny har sertifisert alle sine 200 butikker som Miljøfyrtårn.

I løpet av tre år har kjeden redusert matavfallet med en fjerdedel. Kundene får dermed omplassert frukt og grønt til 10 kroner kiloen. Målet er å ytterligere redusere svinnet i butikken med 20 prosent.

Slik blir din virksomhet sertifisert!

Tar sin del av ansvaret

Vi var først med nedprising av varer nær utløpsdato, og har jobbet systematisk med å redusere matsvinn siden 2012. Fortsatt er kasting av mat en stor samfunnsutfordring, og vi har tatt tak i frukt og grønt som samlet står for 23 prosent av alt matsvinnet i butikken, sier Meny-sjefen Vegard Kjuus.

Vi er opptatt av å redusere belastningen på miljøet og ta vår del av ansvaret for en bærekraftig framtid. Vi legger heller ikke skjul på at dette tiltaket i tillegg til å redusere matsvinn, også vil gi en økonomisk gevinst, forteller Meny-sjefen i en kommentar til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Omplasserer frukt og grønt

Frukt og grønt er blant varene med høyeste matsvinn, både på grunn av kortere holdbarhet og fordi varene ofte kommer i flerpakninger hvor deler av innholdet kan være ødelagt. I MENY fjerner vi det ene stygge eplet i pakken, for så å plassere resten i vårt stativ for omplassert frukt og grønt. Alt i stativet koster kr. 10 pr. kilo, og passer for prisbevisste og singelhusholdninger. Tiltaket førte i 2017 til en årlig reduksjon i matsvinn på ca. 200 tonn.

Våre ansatte tar manuelt frukt og grønnsaker ut av emballasjen og tilbyr dette til kundene til 10 kroner kiloen. Vi har strenge kvalitetsstandarder, så det vi tilbyr, også i denne dedikerte seksjonen, vil være prima vare, sier Kjuus.

Økonomisk og miljøvennlig gevinst

Nedprising av varer er blant tiltakene som i 2017 bidro til at hver MENY-butikk sparte 6 300 kg. mat fra å ende som matavfall i løpet av året. Økt fokus på «svinn-verstinger» som frukt, grønt og bakervarer gir positive resultater i kampen mot matsvinn.

I løpet av ett år har MENYs 195 butikker reddet totalt 1237 tonn spiselig mat, gjennom konkrete tiltak mot matsvinn, fra å ende i avfallscontainerne. Sammenlignet med året før, ble 462 tonn mer mat spart fra å ende som svinn.

Brød, bakervarer, frukt og grønt er blant varene med høyest matsvinn. Nettopp derfor er det gledelig å se at tiltak som «Gårsdagens Brød» og «Omplassert frukt og grønt» gir stadig bedre effekt, sier Kjuus.

Viser vei

Vi synes det er spennende at Meny, som var Norges første miljøfyrtårnsertifiserte dagligvarekjede – på denne måten tar ansvar og viser vei, sier Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Matsvinn er en av de store miljøutfordringene i dagligvarebransjen, og løsningen med å omplassere frukt for å redusere kasting av bra mat, viser at de tar dette på alvor, sier Grøtberg.

Emballasjen er fortsatt viktig for å redusere kastingen

Emballasjen er i utgangspunktet svært viktig for å redusere matsvinnet. Det beskytter mot støt og bakterier, holder på fuktigheten og bidrar til å bevare produktkvaliteten. Med det vi nå innfører opprettholder vi dette samtidig som vi sikrer at all fullgod frukt og grønt blir tilgjengelig for forbrukerne, sier Kjuus.

Kaster hver åttende bærepose

Hvert år kaster nordmenn spiselig mat for ca 20 milliarder. Det betyr at hver forbruker kaster 46,3 kilo mat i året, noe som tilsvarer omtrent 15 prosent av det vi kjøper i verdi. Over 80 prosent av den totale matkastingen skjer hjemme hos forbrukerne.

Det er ikke bærekraftig at hver åttende handlepose med fullt spiselig mat går rett i søpla, avslutter Meny-sjefen.

Av: Randi Røinaas Lomeland
Kilde: Pressemelding fra Meny / Vegard Kjuus
Foto: Meny

Fire prisvinnere i Miljøfyrtårn-kåring

For andre året på rad deler vi ut prisen Årets Miljøfyrtårn. I løpet av høsten 2017 fikk vi inn nesten 50 sterke nominasjoner fra ulike virksomheter, som alle hadde fortjent en pris for deres ekstraordinære miljøengasjement. Dessverre kan vi ikke hedre alle, men vi takker alle nominerte for deres fantastiske innsats og viktige bidrag på veien mot en grønn fremtid!

Juryen* har valgt å dele ut priser til fire virksomheter, som alle går foran i sine bransjer og utmerker seg gjennom sin innsats for miljøet. Ved å ta helhetlig og langsiktig miljøansvar, har vinnerne skapt arbeidsplasser som er fremtidsrettede og bærekraftige – og til stor inspirasjon for andre virksomheter.

Dette er vinnerne:


Stiftelsen Miljøfyrtårn og juryen gratulerer virksomhetene med prisene!


*Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

 

Hareveien barnehage selger honning

Hareveien barnehage er kåret til Årets Inspirasjon 2017

Med et unikt arbeidsmiljø og sterkt fokus på å skape gode holdninger som inspirerer både store og små til å respektere miljøet, får Hareveien barnehage prisen Årets Inspirasjon 2017.

Juryen* begrunner prisen slik:

Det finnes utrolig mange gode Miljøfyrtårn-sertifiserte barnehager rundt om i landet, som alle fortjener heder og ære for måten de jobber med miljøet sammen med barna. Hareveien utmerker seg spesielt på grunn av sin sterke satsing både på ytre og indre miljø, samt det helhetlige arbeidet for å bidra til god trivsel og økt miljøbevissthet hos barn, foreldre og ansatte, både i det daglige og gjennom en rekke spennende prosjekter. Hareveien yter det lille store ekstra for å lære og inspirere barn og voksne til å ta vare på hverandre – og naturen.

Vil hverandre vel

Da den kommunale barnehagen åpnet i januar 2012 ble den bygd som lavenergihus. I 2013 ble den Miljøfyrtårn-sertifisert. Helt fra starten har miljø stått i høysetet.

– Vi vil hverandre vel, er et motto vi i Hareveien lever etter, og tillit og arbeidsglede preger hverdagen vår. Vi ønsker å skape en arbeidsplass som de ansatte kan glede seg å komme til, hver dag. For en barnehage som vår hvor vi jobber systematisk for å fremme miljø og kvalitet i alle ledd, betyr denne prisen svært mye! Dette var litt av en gave å få, sier Synnøve Eiksund Anfinsen, virksomhetsleder i Hareveien barnehage.

Slik blir du sertifisert!

Barna og bikuben

Gjenbruk, avfallshåndtering og arbeidsmiljø har vært barnehagens viktigste fokusområder. Blant en rekke gjennomførte tiltak kan Anfinsen nevne byttedager, kompostering av matavfall, kjøpefri jul og påske, og bilfrie dager med foreldrene. Blant ansatte arrangeres det flere sosiale aktiviteter i løpet av året, og det deles ut «friskuspris» og «hverdagsmedaljer» for å stimulere til god trivsel og helse.

Det er likevel ett prosjekt som barnehagen er spesielt stolt av: «Barna og bikuben». Med to bikuber med 180.000 bier i, har barna aktivt fått delta i røkterarbeidet med egne birøkterdrakter, og slynget og tappet honning på glass som ble solgt til innbyggerne i Oppegård under Eventyrfestivalen i september.

Hareveien barnehage bierøkting
I Hareveien barnehage har barna aktivt fått delta i bieprosjektet.

Dette har vært et viktig prosjekt, fordi mange bier dør, og vi vet at 84 % av Europas blomstervekster er avhengig av pollinering fra bier. Gjennom dette fantastiske prosjektet har vi satt fokus på bienes rolle i naturen, for å opprettholde et bærekraftig samfunn, og klart å skape stor miljøbevissthet for både store og små. Det har vært et samlende prosjekt for alle voksne i barnehagen, sammen med foreldre, besteforeldre, naboer og næringslivet, sier Anfinsen.

Den kanskje aller viktigste læringen fra prosjektet oppsummerer hun slik: – Vi trenger biene, og nå trenger biene oss.

Se flere videoklipp fra bieprosjektet på barnehagens Facebook-side. 

Hareveien barnehage vant Oppegård kommunes “Innovasjonspris 2017” med bieprosjektet.

 

* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

 

 

Årets Hederspris 2017 - Augustin Hotel

Årets Hederspris 2017 til Augustin Hotel

Bergens eldste familiedrevne hotell har siden 2001 vist trofast innsats og engasjement for miljøet. Med sertifikatnummer 285 er hotellet en av de aller første virksomhetene som ble Miljøfyrtårn-sertifisert, og har i løpet av årene tatt et syvmilssteg i en mer klimavennlig retning. I dag er hotellet et skoleeksempel på bærekraftig drift. Det fortjener heder!

Viser vei til et bærekraftig reiseliv

– Augustin er et populært og tradisjonsrikt hotell, med et langvarig og genuint fokus på å drive bærekraftig. Det har i en årrekke vist seg som en flott Miljøfyrtårn-ambassadør, som går foran og viser vei til et bærekraftig reiseliv! Hotellet har gjennomført en rekke smarte grep som gjør at det er et trygt og miljøvennlige valg for turister og tilreisende, og en verdig vinner av Årets Hederspris 2017, sier daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Juryen* lot seg særlig imponere over hotellets kontinuerlige og målrettede miljøarbeid, og de betydelige grepene som er tatt for å forbedre driften og energiforbruket. Hotellets målrettede arbeid har blant annet ført til en imponerende EU-sertifisering. I tillegg har hotellet stort fokus på å påvirke både kunder, gjester og leverandører i en mer miljøvennlig retning.  

– Helt siden vi ble sertifisert har vi jobbet målrettet for å være blant de beste i klassen på miljø og bærekraft. Tar vi en oppsummering i slutten av 2017 er vi meget stolt over hva vi har fått til. Det å få denne prisen betyr mye for oss, og er et bevis på jobben vi gjør er viktig og anerkjennes. Aller mest gir det oss motivasjon til å fortsette, og til å inspirere andre i bransjen til å ta sin del av miljøansvaret, sier Otto Lekve, driftsansvarlig Augustin.

Vi har alle et ansvar for å redusere fotavtrykket av vår aktivitet. Hvis man jobber målrettet over tid med årlige tiltak kommer man langt. Våre gjennomførte tiltak har bidratt til å gi bergenserne bedre luftkvalitet, og vi har redusert avfallsmengden og oppnådd et lavere energiforbruk. I 2018 lanserer vi et prosjekt for å redusere matsvinnet. Vi ser det som et samfunnsansvar å gjøre vårt for å nå FNs bærekraftsmål, sier Kjetil Smørås, hotellsjef ved De Bergenske.

Slik blir du sertifisert!

Disse tiltakene har gitt resultater:

ENERGI

 • Oljefyring er blitt faset ut til fordel for fjernvarme.
 • Gass på kjøkkenet er blitt erstattet med induksjonsovn.
 • Har byens mest moderne fettutskiller for å hindre de verste utslippene i avløpsnettet.
 • Fått EU-sertifisering etter å ha gjennomført plan for kraftig reduksjon av vannforbruket.

INNKJØP

 • Der det er mulig velger hotellet miljøsertifiserte bedrifter og oppfordrer dem til å bli miljøfyrtårn.

MAT

 • Mattilbudet er hovedsakelig basert på kortreiste, lokale og økologiske råvarer.
 • Hotellet er med i et nettverk som fokuserer på reduksjon i matsvinn og har igangsatt tiltak for å følge opp dette.

TRANSPORT

 • Kunder og gjester blir anmodet om å reise grønt, og hotellets miljøstrategi blir kommunisert gjennom ulike kanaler.
 • Nesten alle ansatte reiser klimavennlig til jobb. Ledelsen stiller sykler til disposisjon både for gjester og ansatte.

 

* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

 

Årets snuoperasjon -Norsk Kylling

Norsk Kylling er kåret til Årets Snuoperasjon 2017

Den REMA-eide kyllingfabrikken på Støren i Trøndelag har vært i hardt vær etter flere år med røde tall og negativ oppmerksomhet rundt utslipp, forurensning og arbeidsforhold. Etter en enorm snuoperasjon, og med Miljøfyrtårn-sertifisering på plass, har bedriften klare ambisjoner for en grønnere fremtid.

Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken.

Det lønner seg å ta miljøansvar

På bakgrunn av bedriftens store miljøforbedringer og innsats for å bidra til en grønn fremtid for lokal næringsmiddelproduksjon, har juryen* tildelt Norsk Kylling prisen for Årets Snuoperasjon 2017.

Det er mildt sagt imponerende å se hvordan Norsk Kylling har tatt tak i sine miljøutfordringer, fått kontroll over egen drift og klart å snu en negativ trend. De har vist et tydelig og brennende ønske om å forbedre seg, både fra ledelse og ansatte, og at det lønner seg å ta miljøansvar, tenke nytt og være fremtidsrettet. Jeg håper dette får flere innen norsk industri til å se nytten av å ta tak i sine miljøproblemer, sier leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Linn Grøtberg.

Norsk Kylling er opptatt av å være en ansvarlig næringsmiddelprodusent som tar hensynet til miljø på alvor. Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har gitt oss gode verktøy for strukturert fokus på miljø. Samtidig er vi utrolig stolt over å bli tildelt prisen for Årets Snuoperasjon, sier Kjell Stokbakken.

Et eksempel til etterfølgelse

Sammen med 340 ansatte og rundt 150 lokale bønder produserer Norsk Kylling hvitt kjøtt til forbrukere i hele Norge. Med en fortid med betydelige miljøutfordringer, kritikk og avvik fra tilsynsmyndigheter, får Norsk Kylling i dag utelukkende gode tilbakemeldinger, og ingen avvik. Miljøfyrtårn-sertifisør Ada Myhren mener virksomheten er et eksempel til etterfølgelse:

Det er sjeldent å se en så godt forberedt virksomhet til sertifisering, der ingen avvik ble funnet!

Skal bli enda bedre!

Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert opplever Norsk Kylling at de har fått de nødvendige verktøyene og hjelpen de trenger for å bli enda flinkere i sitt miljøarbeid.

– For oss er det en stor milepæl at vi har kommet såpass langt at vi har blitt sertifisert. Det er for øvrig viktig å påpeke at sertifiseringen ikke var målet, men et steg i prosessen med å bli enda bedre! Vi har fortsatt en vei å gå, og har stort potensial til mange forbedringer som vi vil jobbe med framover, sier Marit Heggelund Jensen, HMS leder i Norsk Kylling AS.

Neste steg i den grønne satsingen er å bygge et topp moderne produksjonsanlegg med energiløsninger i verdensklasse.

Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal. Fabrikken skal gi et solid fundament i Midt-Norge for fremtidig næringsmiddelproduksjon basert på lokalprodusert kylling. Med innovative løsninger for lagring og styring av energi vil vi kunne redusere CO2-utslippet betydelig, og vi målsetter et svært lavt klimafotavtrykk sammenlignet med bransjestandard, forklarer Stokbakken.

Lønnsomme miljøtiltak

Noen av de viktigste tiltakene Norsk Kylling har igangsatt er:

HÅNDTERING AV SØL OG SPILL

 • Dokumentert kontroll på renseanlegg mht. utslipp. (Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjør resipientundersøkelser i Gaula som viser at Norsk Kylling ikke påvirker elva negativt slik de tidligere har gjort)
 • Redusert klimagassutslipp i løpet av 2016 på 5,2 % (tilsvarende 288,4 tCO2e. Hovedsakelig på grunn av bytte fra diesel til propan)
 • Inngått avtaler som sikrer bedre utnyttelse av biprodukter

ARBEIDSMILJØ

 • Opprettet en egen velferdskomite som jobber med trivselstiltak for de ansatte
 • Ansatt flere av tidligere innleide arbeidere, og sikret ordnede arbeidsforhold for alle
 • Etablert fast struktur på informasjon til ansatte (bl.a. månedlig “internavis”)
 • Pusset opp fellesarealer
 • Igangsatt tiltak for å fremme fysisk aktivitet, som treningstilbud med instruktør, trimpostkasser og sykle til jobben aksjon
 • Økte ressurser på HMS og HR
 • Både tillitsvalgte og verneombud kan stolt meddele at arbeidsmiljøet er blitt betydelig forbedret.

HMS

 • Opprettet systematikk i HMS arbeidet
 • Førstehjelpskurs for alle ansatte
 • Implementert Miljøfyrtårn i Internkontrollen, samt i prosedyrer for blant annet transport, avfall og innkjøp
 • Etablert en forbedringsstruktur og trygghet for å melde avvik (ansatte får Flax-lodd for innmeldte HMS-avvik og forbedringsforslag)


* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

Løvaas Maskin er Årets Miljøfyrtårn 2017

Som Vestlandets første Miljøfyrtårn-sertifiserte maskinentreprenør har Løvaas Maskin tatt et skikkelig krafttak for miljøet. Fra å være en tøff og miljøbelastende arbeidsplass går de nå foran som en forbilledlig og ledende miljøaktør i bransjen.

Med 150 forurensende maskiner og kjøretøy, hundrevis av kjemikalier og manglende innkjøpsrutiner, hadde virksomheten mye å ta tak i. Februar 2017 ble vendepunktet, da ledelsen innså at de måtte ta noen omfattende grep for å kunne ivareta og forbedre miljøet – og for å være konkurransedyktige i fremtiden. Arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering startet, store ressurser ble gjort tilgjengelig, og en rekke tiltak ble satt til verks.

– Vi bestemte oss for å ta et krafttak og løfte miljø frem i alle ledd i produksjonen. For en virksomhet som oss var Miljøfyrtårn-sertifisering en oppgave som ga mange utfordringer, men vi har trinn for trinn imøtekommet alle krav og gjennomført investeringer i nytt materiell, gjennomført flere kurs og opplæring av alle mann, revidert og innført nye rutiner, satt all avfallshåndtering i system, og ikke minst satt arbeidsmiljø i fokus for oss alle, sier Eirik Løvaas, daglig leder i Løvaas Maskin.

Slik blir du sertifisert!

Går foran i bransjen

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er mektig imponert over den store innsatsen og viljen til maskinentreprenøren, og begrunner prisen slik:

– Løvaas Maskin AS går virkelig foran i bransjen og viser at det går an, og at det lønner seg å arbeide med miljø, uansett hvor store utfordringer man har. De har lagt ned en enorm innsats for å forbedre sine miljøprestasjoner. På tross av den store oppgaven de sto overfor, har de på kort tid klart å skape en langt bedre arbeidsplass og redusert sin miljøbelastning betydelig. På vegne av hele juryen* gratulerer jeg Løvaas Maskin som Årets Miljøfyrtårn 2017. De er til stor inspirasjon for alle norske virksomheter!

Årets Miljøfyrtårn 2017 - Løvaas Maskin
Tirsdag 9. januar 2018 var Miljøfyrtårn-leder Ann-Kristin Ytreberg på plass hos Løvaas Maskin for å dele ut blomster og prisen «Årets Miljøfyrtårn 2017». FOTO: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Eksemplarisk orden og system

I følge sertifisør Henry Nilsen var det en ren fornøyelse å sertifisere Løvaas Maskin:

– Virksomheten gjennomførte et meget grundig forarbeid med eksemplarisk dokumentasjon, og viste svært god forståelse for lover og regler. Lagerplass i entreprenørvirksomheter kan ofte virke litt rotete, men her var alt i en meget god gjennomført orden. Etter vintersesongen var brøyte- og rydningsmateriell oppstilt med militær presisjon, og de hadde et meget godt og oversiktlig system for returvarer av alle slag. Arild Sundal ble ansatt for å lede og ivareta miljøarbeidet i virksomheten, og det har de lykkes med på alle måter! For meg som sertifisør er det en glede å kunne gratulere Løvaas Maskin AS som Årets Miljøfyrtårn 2017, og ønske lykke til videre!

– Det er selvsagt hyggelig med slike tilbakemeldinger, og det gleder oss stort å få tildelt denne prisen. Selv om vi er strålende fornøyd, er vi også klar over at arbeidet har akkurat startet, sier Arild Sundal, kvalitet og sikkerhetsleder i Løvaas Maskin AS.

Løftet miljø i alle ledd

Listen over gjennomførte tiltak er lang. Sundal kan nevne en rekke nye rutiner som på sikt vil føre til betydelig mindre miljøavtrykk og økonomiske gevinster:

 • Vi har økt kildesortering på verksted og lager med over 40 prosent, dette gir også en økonomisk gevinst der vi har redusert kostnadene med cirka 50 prosent.
 • Vi har redusert omfanget og satt kjemikaliehåndtering i system, dette gir reduserte kostnader og et bedre arbeidsmiljø.
 • Vi har fremforhandlet nye samarbeidsavtaler med flere leverandører, dette har gitt bedre priser og leveringsbetingelser.
 • Vi har ryddet og satt lager i system, dette gir økt produktivitet.
 • Vi har tilført de ansatte ny og bedre kompetanse på miljøarbeid, samt drift og vedlikehold av maskiner og utstyr, dette gir en mer robust drift som igjen reduserer miljøbelastningen vår.
 • Nytt vaskeanlegg for maskiner og kjøretøy som gir redusert energiforbruk. Vi har i tillegg byttet til miljømerkede såpevarianter, samtidig som vi har redusert såpeforbruket med cirka 70 prosent.

Sundal understreker at disse grepene bare er første steg. De jobber nå med å utfordre leverandører, og å utvikle nye forretningskonsepter basert på en mer sirkulær tankegang. Han nevner følgende tiltak som allerede er i gang:

 • Vi gjenbruker strøsingelen som brukes om vinteren. Kun fem prosent leveres som spesialavfall.
 • Riktig kompetansebygging hos sjåfører sørger også for at vi ikke bruker mer salt på veiene enn nødvendig.
 • Vi gjenbruker alt kratt og trevirke som ryddes langs veiene til flisfyring, og kan med det forsyne vannbåren varme både til egne bygg og andres bygg.

 Gir ekstra motivasjon

Selv om virksomheten har måttet bruke store ressurser på å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, ønsker Sundal først og fremst å trekke frem den store viljen hos egne medarbeidere.

– Det har vært helt avgjørende at både ledelse og de ansatte virkelig har gått inn for å skape en bedre og mer miljøvennlig arbeidsplass. Dette er en seier for alle de ansatte! Nå som grunnlaget er lagt, gjenstår det å fortsette innsatsen, og jobbe med å forbedre oss videre. Tittelen Årets Miljøfyrtårn betyr mye for oss, og gir oss ekstra motivasjon i vårt miljøarbeid fremover!


* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

 

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. I prosessen har kommisjonen vist stor interesse for de effektive og digitale løsningene som gjør det enklere for virksomheter å ta miljøansvar. Se EU sitt formelle dokument med full sammenligning mot EMAS.

Dette er en stor seier for Miljøfyrtårn og for alle som er sertifisert! Etter å ha jobbet med dette i flere år er vi svært glade og lettet over endelig å få beviset på at vårt system holder høy internasjonal kvalitet. Vårt mål har hele tiden vært å gjøre det enkelt å bli miljøsertifisert uten at det går på bekostning av kvaliteten, og dette viser at det har vært en riktig retning å gå i, sier daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Les mer om EU-anerkjennelsen. 

Et gjennombrudd for norske selskaper

Ved at Miljøfyrtårn nå er en nasjonal miljøsertifisering anerkjent av EU, kan sertifikatet inngå som godkjent kontrakts- og kvalifikasjonskrav for miljøledelse når norske virksomheter skal ut på anbud i Europa, uten å måtte gå veien om andre, mer kompliserte systemerBåde NHO, Virke og Bedriftsforbundet gleder seg over nyheten og mener anerkjennelsen er svært viktig for næringslivet.

– NHO gratulerer Miljøfyrtårn med den internasjonale anerkjennelsen! Dette beviser at ordningen, med NHO som medstifter, ikke bare er av høyeste kvalitet, men at den sikrer sertifiserte bedrifter kontinuerlig høy miljøstandard, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Jeg er glad for at Miljøfyrtårn-ordningen, som Virke har støttet i mange år, nå blir den første nasjonale sertifiseringsordningen som anerkjennes i Europa. Det gir stor kredibilitet til Miljøfyrtårn! Anerkjennelsen er både viktig for norske selskaper som skal konkurrere i utlandet, og for virksomheter med internasjonale kunder, som nå lettere kan dokumentere at de tar miljøansvar, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Vi gratulerer så mye med EUs anerkjennelse. Bedriftsforbundet var med å stifte ordningen, vi har deltatt aktivt i styrearbeidet i alle år, og vi synes Miljøfyrtårn-organisasjonen har jobbet meget godt for å sikre og dokumentere at bedrifter holder både høy miljøstandard og tar miljøansvar. Dette er en viktig internasjonal anerkjennelse for både norsk næringsliv, som for det meste består av SMB-bedrifter, og for miljøet, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

For reiselivet betyr dette mye, mener direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann.

– Det er veldig bra at Miljøfyrtårn blir godkjent på lik linje med EMAS. Virke Reise Norge oppfordrer alle virksomheter til å være seg sitt miljøansvar bevisst. Dette skaper forutsigbarhet og enkelhet for både innkjøpere og virksomheter i å stille miljøkrav, sier hun.

Stor fordel i offentlige anskaffelser

Den nye loven for offentlige anskaffelser har gjort det enklere å stille miljøkrav. Ved at Miljøfyrtårn nå er likestilt med ISO-14001 og EMAS når man stiller krav til anerkjent miljøledelse, blir det i praksis enda enklere å stille og oppfylle krav om sertifikat.

Miljøfyrtårn er et enkelt og konkret verktøy som passer for de fleste typer virksomheter. Nå slipper innkjøpere å bekymre seg for om mange nok aktører kan oppfylle konkurransekravene. Det gir også sertifiserte virksomheter en betryggelse om at de har tatt et godt valgt ved å bli Miljøfyrtårn, og at de ikke vil bli utelukket fra offentlige anskaffelsesprosesser, sier Ytreberg.

– NHO er også fornøyd med at dette gir både offentlig og private virksomheter flere miljøledelsessystemer å velge i, da anerkjennelsen sidestiller Miljøfyrtårn med andre ordninger som EMAS og ISO 14001. Dette er særlig viktig i anbudsprosesser, sier NHO-sjef, Kristin Skogen Lund.

Fra lokal ordning til internasjonal merkevare

Kristiansand kommune deler også gleden over at Miljøfyrtårn ikke bare har klart å bli en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning, men nå også er blitt anerkjent internasjonalt.

Vi er stolte over at det som startet som en liten offentlig-privat innovasjon her i Kristiansand, nå er den første nasjonale ordningen i Europa med et slikt kvalitetsstempel. Det gir mye kredibilitet både til metodikken og systemet i Miljøfyrtårn-ordningen, men også til alle virksomheter som har valgt å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, og som nå kan bevise at de etterlever en internasjonal miljøstandard, sier ordføreren i Kristiansand, Harald Furre.

Virksomheter som konkurrerer i utlandet kan nå lettere dokumentere at de tar miljøansvar, ved å vise til et internasjonalt anerkjent Miljøfyrtårn-sertifikat og det engelske navnet Eco-Lighthouse.

 

Oppskriften på en miljøvennlig jul

– Vær litt mer bevisst når du pynter og handler

Julen er en hyggelig men dyr høytid både for lommeboka og miljøet. Til sammen bruker nordmenn milliardbeløp på julefeiringen. Stiftelsen Miljøfyrtårn oppfordrer folk til å ta noen enkle grep for å gjøre julefeiringen god både i hjemmet – og for jordkloden.

 Julen skal være en høytid for kos, hygge og overflod, men drømmefesten trenger ikke gå på bekostning av miljøet, sier Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn, og legger til:

Når vi nå går inn i en hektisk handleperiode, med innkjøp av både mat, pynt og gaver, betyr ikke det at man må droppe de tingene man setter pris på. Men det er på tide å skru av autopiloten, og få et mer bevisst forhold til hva man kjøper, sier Grøtberg.

Hun er opptatt av at man skal fortsette å pynte til jul og følge tradisjonene, men at man med enkle grep kan ta vare på miljøet også i julehøytiden.

Våg å tenke nytt og annerledes både når du skal pynte og handle gaver. Bruk naturen og kreativiteten og kombiner dette med miljøvennlige alternativer. Ta en tur i skogen og plukk med deg gran og kongler. Det skaper god stemning, og lukter jul! Når du kjøper varer, velg grønne og miljøvennlige alternativer om du kan, sier Grøtberg.

Linn Grotberg sitter ved et pyntet julebord
Linn Grøtberg mener julen skal være en høytid for kos, hygge og overflod, men oppfordrer folk til å ta flere grønne valg. Her er hun avbildet rundt et festbord dekket i duse farger, med fokus på gjenbruk og miljø. Foto: Brand Studio

Her er Miljøfyrtårns fem generelle tips for en mer miljøvennlig jul:

 1. Se etter Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter når du skal kjøpe varer og tjenester. Det gjelder alt fra bilvasken til mat, pynt og gaver.
 2. Gi opplevelser i gave – et opphold på et miljømerket hotell eller en middag på en miljøsertifisert restaurant eller kanskje en konsertbillett?
 3. Bruk kortreist, lokalprodusert og økologisk mat. Da blir også julematen ekstra god. Vær kreativ og bruk all den gode restematen i juledagene!
 4. Gjenbruk julepynten du allerede har (de fleste har mer enn nok fra før!) og kombinerer det med ting fra naturen og ting som du kan lage selv. Så enkelt pynter du et vakkert og miljøvennlige festbord.
 5. Reis miljøvennlig (kollektivt / langs bakken) når du skal besøke venner og familie.

 

Gaver til ansatte?

 Stiftelsen Miljøfyrtårn oppfordrer også virksomheter til å tenke nøye gjennom hva man gir til sine ansatte i julegave.

 Skal du gi julegave til de ansatte, bør du gi noe som kommer både dine medarbeidere og virksomheten til gode over lang tid. Den nye trenden er å vise at du genuint verdsetter dine ansatte, samtidig som investeringen skaper økt lojalitet, mener Grøtberg.

Virksomheter som ønsker tilfredse og motiverte ansatte, oppnår ofte det motsatte ved å kjøpe overfladiske materielle gaver. Materielle gaver gir som regel kun kortvarig glede, og bidrar ofte bare til økt forbruk og frustrasjon. Den beste gaver er å ta vare på de ansatte, slik at de trives og presterer godt på jobb.

Det er bedre å gi en varig gave, som skaper felleskap og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Slik bidrar man ikke bare til å redusere forbruket, men også å skape et betydelig konkurransefortrinn gjennom lojale ansatte, avslutter hun.

Her er noen generelle tips for julegaver til de ansatte:

 1. Opplevelser i stedet for materielle gaver
 2. Kortreist og lokalprodusert mat
 3. Refusjon av utgifter til trening
 4. Pengegave til veldedig formål
Miljovennlig julebord med Mester Gronn

Så enkelt pynter du et vakkert og miljøvennlig festbord

Julen skal være en høytid for kos, hygge og overflod, men drømmefesten trenger ikke gå på bekostning av miljøet, sier Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Sammen med Mester Grønn har de dekket et tidsriktig og miljøvennlig julebord. I år er det duse farger, gjenbruk og det naturlige som gjelder.

Mester Grønn er en av over 5400 bedrifter i over 70 ulike bransjer i Norge som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Gjennom stiftelsen får de hjelp til å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen.

Slik dekker du et miljøvennlig julebord

Stylist i Mester Grønn, Kristin Munkejord Lapidus forteller hvordan hun har tenkt når hun har pyntet årets festbord:

En av de viktigste trendene denne julen er den rustikke landlige stilen. Det er fokus på gjenbruk og miljø. Vi ønsker å gjenskape den tradisjonelle følelsen – en hyggelig, lun og nostalgisk julestemning, sier hun og legger til:

Produktene er inspirert av naturen og har et røft preg. Bruk elementer fra naturen som vintergrønne grener og kongler. Du kan velge selv om du ønsker å hente det i skogen, fra hagen eller om du ønsker å kjøpe det i blomsterbutikken.

Munkejord Lapidus har valgt å dekke på med linduk og linservietter, og glassene er kjøpt på Fretex. Stylisten mener du trygt kan styre unna julens tradisjonelle rødfarge når du dekker til middag, og heller velge det mer naturlige og duse som har vært populært de siste årene.

Dette julebordet passer både til advent, jul og nyttår.

Her er festbordet dekket i duse farger, med fokus på gjenbruk og miljø. Foto: Mester Grønn

Her er stylistens fem beste tips til hvordan du dekker et tidsriktig julebord:

 • Vær raus med blomster og lys. Velg miljømerkede stearinlys og lyslenker med ledpærer.
 • Bruk bordpynt fra naturen som vintergrønne grener og kongler.
 • Velg blomster som er produsert på miljøvennlige gartnerier som for eksempel azalea, tulipaner og Fairtrade-merkede roser fra Mester Grønn.
 • Unngå høye blomster og lysestaker så gjestene ser hverandre over bordet.
 • Pynt bordet med glass og servise som er arvet eller gjenbrukt.

– Bruk naturen og kreativiteten!

Når vi nå går inn i en hektisk handleperiode, med innkjøp av både gaver og blomster, betyr ikke det at man må droppe de tingene man setter pris på, men man kan være litt mer bevisst, mener Grøtberg.

Hun påpeker at Miljøfyrtårn er opptatt av at man skal leve som man vil, at det skal pyntes til jul og følge tradisjonene, men at man med enkle grep kan ta vare på miljøet også i julehøytiden.

Bruk naturen og kreativiteten og kombiner dette med miljøvennlige alternativer. Det er også trendy å trekke naturen inn i interiøret. Ta en tur i skogen og plukk med deg gran og kongler. Det skaper god stemning, og lukter jul! Når du kjøper blomster, velg de som er produsert miljøvennlig som for eksempel azalea, tulipaner og Fairtrade-merkede roser fra Mester Grønn, sier Grøtberg.

Her kan du lese mer om miljøvennlig azalea.

Miljovennlig julebord serviett

Enkle og kreative detaljer kan gjøre linservietten til et viktig element ved festbordet. Foto: Brand Studio

Her er Miljøfyrtårns fem generelle tips for en mer miljøvennlig jul:

 • Se etter Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter når du skal kjøpe varer og tjenester. Det gjelder alt fra bilvasken til mat, pynt, gaver og blomster.
 • Gi opplevelser i gave – et opphold på et miljømerket hotell eller en middag på en miljøsertifisert restaurant eller kanskje en konsertbillett?
 • Bruk kortreist, lokalprodusert og økologisk mat. Da blir også julematen ekstra god. Vær kreativ og bruk all den gode restematen i juledagene!
 • Gjenbruk julepynten du allerede har (de fleste har mer enn nok fra før!) og kombinerer det med ting fra naturen og ting som du kan lage selv.
 • Reis miljøvennlig (kollektivt / langs bakken) når du skal besøke venner og familie.
MIljovennlig julebord
– Vær raus med blomster og lys, mener Munkejord Lapidus. Brand Studio Foto: Mester Grønn

Tar de miljøvennlig valgene

Mester Grønn har hatt fokus på miljø helt siden vi startet opp. Det er fordi vi som eier og driver bedriften har vokst opp i et hjem hvor ting skulle tas vare på, og det skulle være gjenbruk. Det har vi tatt med oss videre, sier administrerende direktør i Mester Grønn, Erling Ølstad.

I år mottok blomsterkjeden beviset på at de er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det vil si at de har forpliktet seg til å jobbe mer miljøvennlig, skape en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Bedriften samarbeider blant annet med gartnere som har fokus på miljø. De har i tillegg miljøvennlig transport ved at det er fornybar diesel i alle lastebiler, og de bruker kun resirkulert innpakningspapir.

Hvordan kan du som forbruker vite hva som er miljøvennlig og ikke?

For det første kan du se etter kvalitetsmerker på miljø. Miljøfyrtårn er et kvalitetsmerke som garanterer at bedriftene tar miljøansvar og at produktene og tjenestene de selger er bærekraftige. En sertifisering er trygt for forbrukeren, forklarer Grøtberg.

Lurer du på om en bedrift er Miljøfyrtårn-sertifisert, har mange sertifikatet fremme i butikk eller Miljøfyrtårnlogoen på nettsidene sine. Her kan du se hvilke virksomheter som er sertifisert.

Erling Olstad og Linn Grotberg
Administrerende direktør i Mester Grønn, Erling Ølstad, og Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn, får julestemning mens de diskuterer miljøvennlige valg rundt festbordet. Foto: Brand Studio

Innholdet er produsert av Brand Studio.

 

Solcelleanlegg-avdeling-Abildso

Fra tradisjon til innovasjon som Miljøfyrtårn

Selv om H.C. Thauglands Trælastforretning er et tradisjonsrikt familieselskap, står det på ingen måte i veien for nytenking og bruk av fremtidens løsninger.

Det Miljøfyrtårn-sertifiserte byggevarefirmaet har stort fokus på å drive miljøvennlig, digitalt og smart – og er blant annet først ut i Norge med å ta i bruk et nytt og innovativt solcelleanlegg.

Vi ønsket å sikre en konkurransedyktig og miljøvennlig drift, og få med oss de ansatte til å bli mer miljøbevisste. Miljøfyrtårn-sertifiseringen har hjulpet oss med å få innsikt i hele driften, forklarer Stig Rindal, drift/personalsjef i H.C. Thauglands.

Noen lønnsomme grep som er gjort, er innføring av et elektronisk rapporteringssystem, og et heldigitalisert HR-system som er enkelt tilgjengelig på en app for alle ansatte. Og ikke minst, investering i solenergi!

Store økonomiske gevinster

Vi ønsket også å få noen økonomiske gevinster av det miljømessige arbeidet. Det nye solcelleanlegget som ble satt i drift i 2017 vil gi oss betydelige økonomiske besparelser, fordi vi nå kan benytte en stor andel av egenprodusert strøm til eget bruk. Vi forventer at anlegget vil tilføre oss ca. 65.000 kWh solstrøm i år, forklarer driftssjefen stolt.   

Solcellepanel-Thauglands
På avdelingen på Abildsø er taket dekket med solcellepaneler. Anlegget produserer strøm som benyttes i butikk og på lager, i tillegg til å forsyne grønn energi til bedriftens elbil-ladestasjoner.

Det er ikke bare solenergi som står i fokus hos Thauglands. Allerede før sertifiseringen har virksomheten lagt ned en stor innsats for å redusere den totale energibruken fordelt på virksomhetens fire avdelinger.

Det totale forbruket vårt har gått ned med ca. 90.000-100.000 kWh grunnet økt fokus på energibruk. Vi har blant annet byttet ut tradisjonell belysning til led-belysning i alle anlegg. Samtidig har vi fått bedre oversikt over energiforbruket gjennom en digitalisert energistyring. Vi har også oppnådd betydelige besparelser på vår avfallshåndtering ved å implementere et nytt system for kildesortering.

Gir konkurransefortrinn

I følge driftssjefen har Miljøfyrtårn vært et viktig verktøy for å opprettholde nivået på energibruken, og bidratt til at de har oppnådd enda større økonomiske besparelser. Han er ikke i tvil om at det å ta miljøansvar, blir stadig viktigere.

Vi opplever helt klart flere krav fra våre kunder om å kunne dokumentere at vi er sertifisert. Det blir mer og mer viktig fremover for å kunne levere til kvalitets- og miljøbevisste kunder. Det gir et konkurransefortrinn!

Miljøfyrtårn-utdeling-Mester Grønn

Norges største blomsterkjede er Miljøfyrtårn-sertifisert

Tirsdag 14. november mottok Mester Grønn endelig beviset på at hele virksomheten, inkludert 119 butikker med over 1400 ansatte, er Miljøfyrtårn-sertifisert. Veien frem mot sertifisering har vært en viktig prosess for den miljøengasjerte blomsterkjeden.  

– I Mester Grønn ønsker vi å være vårt samfunnsansvar bevisst. Vi mener at både virksomheter og individer må gjøre det de kan for å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen og har et ekstra ansvar for å ta vare på den, sier Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

Vi er svært stolte over å kunne skilte med at hele virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi tror at det å være sertifisert som Miljøfyrtårn vil være en absolutt nødvendighet for å drive forretninger i fremtiden, sier Henrik Jagland, miljøansvarlig i Mester Grønn.

Mester Gronn butikk

Sertifisering for fremtiden

Blomsterkjedens sertifiseringsprosess har vært lang, men lærerik, og er et resultat av et pilotprosjekt. Henrik Jagland roser samarbeidet med stiftelsen:

Vi opplever Miljøfyrtårn som svært foroverlente, positive og løsningsorienterte. Dette er en organisasjon som forstår våre behov og forretningsmodell. Stiftelsens holdninger har gitt oss tro på at dette er en sertifisering for fremtiden, med en god og bærekraftig modell som hele veien pusher oss i en mer miljøvennlig retning, og som vil bidra til økt lønnsomhet.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er ikke mindre imponert over holdningene og engasjementet til Mester Grønn:

Vi gratulerer Mester Grønn med Miljøfyrtårn-sertifisering av hele selskapet. Innsatsen som er lagt ned for å ta et helhetlig miljøansvar er imponerende. Samtidig har Mester Grønn utfordret oss på vår sertifiseringsordning og gjort at vi har tatt store steg i retning av å gjøre ordningen enda enklere, mer relevant og forhåpentligvis også lønnsom.

Systematisering av driften og fornybar diesel

Det viktigste miljøtiltaket som er innført på blomsterkjedens 120 utsalgssteder, logistikk-, terminal- og hovedkontordrift, er systematisering av driften.

Gjennom dette arbeidet har vi skapt en helt annen bevissthet rundt at hver enkelt ansatt har et miljøansvar – både på jobb og privat. Vi tror at dette umiddelbart vil gi stor effekt, sier Jagland.

I tillegg har kjeden besluttet at hele bilparken med lastebiler, varebiler og personbiler som kjører på konvensjonelt drivstoff (diesel), nå skal kjøre på andregenerasjons fornybar diesel. Dette vil redusere klimagassutslippet knyttet til selskapets transport med om lag 65 %.

Vi forventer å merke en umiddelbar reduksjon i utslipp fra våre lastebiler og varebiler som kjører på fornybar diesel. Ikke minst vil det bidra til et drastisk lavere utslipp fra våre lastebiler i trafikktunge områder som Oslo, sier Jagland.

Fokus på å redusere og forbedre avfallshåndtering er også viktig for virksomheten, som har tro på at kontinuerlig og systematisk innsats for miljøet på sikt er avgjørende.

Hele bransjen har en lang vei å gå, men den veien har vi tenkt å gå! Vi selger en bit av naturen, og har ikke råd til å sitte stille.

Miljøopplæring av 1400 ansatte

Mester Grønn har gitt alle de 1400 ansatte opplæring i miljø, samt innføring i hva det vil si å være et Miljøfyrtårn-sertifisert og hva som forventes av dem.

–  Vi avholder to miljømøter i alle våre butikker hvert år, hvor samtlige ansatte diskuterer miljø lokalt, og hvilke tiltak de vil gjøre for å redusere sitt lokale fotavtrykk, forklarer Jagland.

Utover høsten og vinteren venter diplomoverrekkelser og feiring både på hovedkontoret og lokalt i alle landets butikker. Det markerer at kjeden nå er forpliktet til å bli mer miljøvennlige, og at alle ansatte må jobbe for å bli enda bedre på det de allerede gjør.

Erling Ølstad - Mester gronn
– Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen og har et ekstra ansvar for å ta vare på den, sier Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

 

Bibbis Frisor resertifisering

– Dette gir gevinst både personlig og økonomisk

Bibbis Frisør var først ute med Miljøfyrtårn-sertifisering på Nøtterøy, i Tønsberg og i Horten. Nå har frisørsalongens avdelinger blitt resertifisert, nok en gang!

Dette imponerer meg! De har klart å opprettholde entusiasmen for miljøarbeidet og fokusere på forbedringer. Det er det ikke alle som klarer etter så lang tid. De går foran og viser lederskap i en tøff bransje, sier Kari Krogsbøl Kristoffersen, sertifisør for Miljøfyrtårn-ordningen.

I et belastende yrke der ansatte daglig må håndtere kjemikalier og allergifremkallende produkter, er Miljøfyrtårn et godt verktøy for sikre en mer miljøvennlig drift og gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø.

Vi jobber iherdig hver dag for å holde fokus på våre miljømål og handlingsplaner. Vi ser at dette gir gevinst både personlig og økonomisk for bedriften. Vi tar et samfunnsansvar, og alle ansatte blir bevisste på å bidra for et bedre miljø internt og eksternt, sier Linn-Elisabeth H. Hagen i Bibbis Frisør.

Stiftelsen Miljøfyrtårn gratulerer Bibbis Frisør med resertifiseringen, og håper det inspirerer flere i bransjen til å miljøansvar!


FAKTA:

 • Bibbis Frisør – Nøtterøy: sertifisert første gang i 2002. Resertifisert for femte gang i oktober 2017.
 • Bibbis Frisør – Tønsberg: sertifisert første gang i 2002. Resertifisert for femte gang i oktober 2017.
 • Bibbis Frisør – Tolvsrød: sertifisert første gang i 2008. Resertifisert for tredje gang i oktober 2017.
 • Bibbis Frisør – Horten: sertifisert første gang i 2005. Resertifisert for fjerde gang i oktober 2017.

bibbisfrisor.no

Foto: f.v. Tine J. Engø, Linn-Elisabeth H. Hagen, Sunniva Nerhus, Cecile Solberg, Bibbi Engø.

 

Kaffe og miljo

Må vi drikke sur kaffe for miljøet?

Vi nordmenn elsker kaffe og er på verdenstoppen i kaffekonsum.

For mange er kaffedrikking en helt sentral del av den daglige rutinen, og store deler av inntaket foregår på jobb. Dagen blir rett og slett ikke den samme uten de edle dråpene. En god kopp kaffe påvirker både humør og trivsel, og fungerer som en høyst nødvendig oppkvikker gjennom arbeidsdagen. Ikke minst, kaffepausen gir oss et etterlengtet avbrekk i hverdagen.

Kvaliteten på det sorte gullet er også viktig. Middelmådig traktekaffe er rett og slett ikke godt nok for den moderne, norske arbeidstaker. Selv ikke om det er enda så bra for miljøet …

Kaffe og miljø

Kaffe er faktisk en større miljøutfordring enn mange er klar over, særlig på grunn av det store volumet. I følge Kaffeundersøkelsen 2017 drikker nærmere 7 av 10 nordmenn kaffe hver dag. Totalt kaffekonsum i Norge ligger i snitt på 3,7 kopper per dag blant kaffedrikkere, noe som tilsvarer omtrent 12,8 millioner kopper kaffe per dag i befolkningen. Det medfører en stor miljøbelastning fra både emballasjen, energi- og vannforbruket i kaffelagingen, men aller mest fra dyrkingen og produksjonen.

Innkjøp 

Derfor er innkjøp av kaffe et av flere områder på arbeidsplassen hvor man kan gjøre en liten miljøinnsats, blant annet ved å velge miljømerkede kaffetyper som tilfredsstiller krav til miljø, økologi og sosial rettferdighet når det gjelder produksjon og handel.

Men hva med smaken da? Det har ført til bekymring fra miljøbevisste og kaffeavhengige arbeidsgivere, som lurer på om de må ofre god kaffe for dårligere alternativer. – Må vi drikke sur kaffe og risikere misfornøyde ansatte for miljøets skyld?

Neida! Det finnes et stort utvalg av ulike miljømerkede kaffetyper med god smak og kvalitet. Velg én du liker! Og om din kaffeleverandør ikke har den kaffen du ønsker, kan du oppfordre leverandøren til å få inn andre miljømerker, eller bytte leverandør. På den måten bidrar du til å stille miljøkrav til markedet, og får miljøballen til å rulle.

Gjør det du kan

For Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter er det helheten som teller, og langsiktig og systematisk innsats som på sikt som gir resultater. Innkjøp, energi og avfall er noen områder hvor du kan gjøre smarte og lønnsomme miljøtiltak. Om du ikke er klar for å bytte ut favorittkaffen, er det flere andre grep du kan gjøre. Her er noen tips:

 • Hva med å sørge for at kaffemaskinen er miljøvennlig produsert og bruker lite strøm?
 • Husker du å bruke riktig mengde vann, og ikke tilberede mer kaffe enn du klarer å drikke opp?
 • Oppbevarer du kaffen riktig for å holde god kvalitet lengst mulig?
 • Kan du gjenbruke kaffegruten, for eksempel i kompost eller som gjødsel? Miljøfyrtårn-sertifiserte Agder Energi har for eksempel inngått en avtale med avfallsleverandøren sin, som ønsker å benytte kaffegrut i kompostblandingen på avfallsmottaket. – Vi er glad for at den betydelige mengden kaffegrut kan komme til nytte. Med det sparer vi miljøet både gjennom smart gjenvinning og transport, sier Steven Astrup, miljøfyrtårnansvarlig i Agder Energi.
 • Hva med kaffekapsler? Studier viser at kaffekapslene kan være et godt miljøvalg fordi de hjelper deg å dosere riktig, noe som gjør at det blir mindre svinn. Men husk at tomme kapsler må resirkuleres! Nå finnes det også økologiske og biologisk nedbrytbare kaffekapsler som minimerer avfallet.
 • Flere tips om kaffe og optimal tilbereding finner du på Norsk Kaffeinformasjon.


Selv om kaffe er en miljøutfordring, trenger den verken være vond, utilgjengelig eller vanskelig å håndtere på en god miljømessig måte. Finn en kaffeløsning som er mest mulig miljøvennlig og lønnsom for din arbeidsplass. Miljøsertifisering skal ikke koste deg din daglige kaffekos og tilfredse ansatte.

Gjør noen små grep for miljøet, og nyt kaffen med god samvittighet!

 

Nye kriterier til prosjekterende

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å lansere nye sertifiseringskriterier for prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører).

Målet med de nye kriteriene er å ivareta miljøhensyn i bygg og anlegg, og at miljøtiltakene kan dokumenteres ved interne rutiner i bedrifters miljøledelsessystem.

Bransjekriteriene er utarbeidet i samarbeid med arkitekter og rådgivende ingeniører, med støtte fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Dette blir en liten revolusjon, sier Eirik Wærner i Hjellnes Consult i et intervju på bygg.no. Han har ledet prosjektarbeidet, og håper dette gjør at de prosjekterende blir mer fremoverlente når det gjelder miljøspørsmål.

Prosessen frem til lansering har vært lang men god, med avgjørende støtte fra RIF. Endelig har vi et kriterisett som også omfatter selve tjenesten og produktet som prosjekterende leverer, og ikke bare kontordriften, sier Anne Kristin Peersen, seniorrådgiver i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Tydelige og ambisiøse miljømål

De nye sertifiseringskriteriene innebærer følgende:

 • Virksomheten skal dokumentere miljøkompetanse og påvirke oppdragsgiver, slik at det settes ambisiøse miljømål i oppdrag.
 • Miljøriktig prosjektering tidlig i prosessen skal påvirke byggherre til å sette miljømål i oppdragene.
 • Sertifiseringskriteriene skal gjøre virksomheten i stand til å dokumentere et miljøledelsessystem og stille miljøspørsmål på et tidlig stadium.

Ved å måtte dokumentere et miljøledelsessystem som også omfatter tjenesten og produktet de leverer, kan virksomhetene være mer fremoverlente og bidra til at flere prosjekter har tydelige miljømål i fremtidige bygge- og anleggsprosjekter, sier Peersen.

Resertifisering

Ved resertifisering må Miljøfyrtårn-sertifiserte arkitekter og rådgivende ingeniører legge til kriterisettet prosjekterende. Virksomheter som ønsker det kan resertifisere seg tidligere i henhold til de nye kriteriene.

Les mer om nye og justerte bransjekriterier 2017.

Miljofyrtarn og BAMA

Derfor kan det være mer miljøvennlig å pakke frukt og grønt i plast