dame på kafe med nettbrett

Nytt bærekraftsverktøy for bank- og finansnæringen

Mandag 3. juni kom statssekretær i klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn, fra Oslo for å få en egen orientering om Miljøfyrtårns nye satsing på bærekraft i bank- og finansnæringen.

Kapitalforvaltning, pengestrømmer og investeringer utgjør enorme miljøutfordringer – og muligheter. Tradisjonelt har bransjen vært opptatt av hvilke plasseringer som gir høyest avkastning, uten å ta hensyn til avtrykket investeringer har på mennesker og miljø.

I takt med det økte fokuset på klimaendringer og miljøutfordringer, har bransjen blitt stadig mer bevisste på sitt samfunnsansvar, og vært på jakt etter gode verktøy for å kunne gjøre bærekraftsanalyser og risikovurderinger av sine porteføljer, både når det gjelder investeringer og utlån.

Klimaendringene skaper både ny risiko og muligheter:

  • Noen næringer blir mer sårbare og vil utgjøre større finansiell risiko.
  • Andre næringer blir mer lønnsomme, som for eksempel fornybarsektoren og grønn teknologiutvikling.
  • Markedene endres og råvaretilgangen er presset, noe som gir økt utbytte i grønne næringer.
  • Næringen ønsker selv å ta et samfunnsansvar og anerkjenner at finans og investeringer er en viktig driver for bærekraftig omstilling.
  • Kunder er i økende grad opptatt av bank- og finansnæringens bærekraftsprofil.

I kjølvannet av engasjement i næringen, regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og den offentlige utredningen som er gjort på klimarisiko, har Miljøfyrtårn sammen med Sparebanken Sør, KLP, Sparebanken 1 SMN og Finans Norge, jobbet med å utvikle nye gode verktøy for sikre økt bærekraft i bank- og finansnæringen.

Denne lanseringen er et viktig bidrag til at Norge skal klare å nå klimamålene. Bank- og finansnæringen står midt i samfunnet og er en av de store driverne i samfunnsøkonomien og det grønne skiftet, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn.

Les mer om de nye sertifiseringskriteriene for bank- og finansvirksomheter.

Bank og finans