Miljøfyrtårn hjelper virksomheter å kutte plastbruken

Til tross for at plast er et svært nyttig materiale med mange smarte egenskaper, fører det med seg store globale miljøutfordringer knyttet til ressursforbruk, utslipp, miljøgifter og forsøpling.

Miljøfyrtårn vil hjelpe virksomheter med å redusere «plastavtrykket», og har gleden av å lansere nye bransjekriterier og tiltaksideer på dette området. Det betyr at sertifiserte virksomheter må gjøre ytterligere grep for å begrense plastbruken og hindre at plast kommer på avveie.

23 bransjekriterier og felles kriterier er berørt av endringene (gyldig fra november 2018).

Velg miljøsmart

Det viktigste grepet virksomheter kan gjøre er å redusere generell bruk av engangsartikler og plast. Miljøfyrtårn anbefaler å velge miljøsmarte alternativer, og sørge for at avfall kildesorteres slik at det forblir lengst mulig i sirkulasjon. Gjennom de nye kriteriene fordres virksomheter til:

  • Reduksjon av engangsartikkelbruk
  • Forbud mot bruk og salg av produkter som inneholder mikroplast
  • Bruk av materialgjenvunnet plast der det er forsvarlig mht. til hygiene og mattrygghet
  • Bruk av materialgjenvinnbar plast fremfor bionedbrytbar plast

Miljøfyrtårn-virksomheter viser vei

Både Meny og Princess gleder seg over det økte fokuset på plast i Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Begge virksomhetene tar miljøutfordringene knyttet til plast alvorlig og jobber aktivt for å redusere bruken, kildesortere og benytte alternative materialer.

Kutter ut all engangsplast

Meny har allerede startet reduksjonen av plast, og har som mål å redusere bruken av plast innen frukt og grønt med minst 150 tonn innen 2020. Og fra mai 2018 er Meny første dagligvarekjede som tilbyr forbrukerpakninger med engangsbestikk i tre.

– Vi ønsker ikke å bidra til at plast flyter rundt på stranda, i parken eller i sjøen. Vi tar vår del av ansvaret og har gitt oss selv korte tidsfrister. I løpet av ett år skal Meny fjerne all plast i engangsbestikk, engangsbegre og engangskopper fra butikkene og erstatte dem med alternative materialer, sier MENY-sjef Vegard Kjuus.

– Plast er et forsøplingsproblem hvis det havner i naturen. Vi gleder oss over at Miljøfyrtårnet er med å hjelpe oss og øvrige bransjer til å ta kloke valg for å redusere muligheten for plastsøppel på avveie. All emballasjeplast kan ikke fjernes, så vi oppfordrer alle til å være flinke til å kildesortere og levere til gjenvinning, sier Torill Gløersenmiljøfyrtårnansvarlig i Meny

Plast er et helt naturlig fokus

Princess har over flere år hatt et stort fokus på at deres produkter skal være helse- og miljøvennlige, og det har derfor vært helt naturlig for kjeden å ha stort fokus på emballasje, og ikke minst plast.

– Plast er en stor miljøutfordring globalt, og det at sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn nå setter et større fokus på plast tror vi er en viktig bidragsyter til at vi og andre bransjer må sette dette på dagsorden, og gjøre konkrete tiltak for å redusere plastforbruket, sier kvalitetsleder Linda Andreassen i Princess, og legger til:

– I Princess jobber vi aktivt hver dag for å redusere bruken av plast på våre produkter, enten gjennom å fjerne plasten totalt på produktet eller benytte andre materialer enn plast som emballasje. I 2018 reduserte vi gjennom disse tiltakene ca. 20 000 kg plast på våre produkter.

 

Visste du at plast faktisk forhindrer utslipp av 120 millioner tonn klimagasser hvert år? Les hvorfor plast kan være både miljøvennlig og miljøskadelig (faktaark)

Plast, Sertifiseringskriterier