Transportbedrift investerer millioner for å bli best i Norge

I en utslippstung bransje satser Partifrakt AS tøft for å redusere sitt fotavtrykk. Målet er å bli landsledende på alternative drivstoffkilder.

Den Miljøfyrtårn-sertifiserte transportbedriften kjøpte nylig tre nye 50-tonns lastebiler som går på flytende biogass, til en total prislapp på nærmere fem millioner kroner. De skal supplere resten av bilparken på 13 dieseldrevne lastebiler.

Det er nye tider og nye veier i transportbransjen, og flere lastebiler skal over på mer miljøvennlige drivstoffkilder. Det gjelder å henge med den grønne utviklingen. Vi ønsker å bli ledende i Norge på lastebiler med flytende biogass og/eller elektrisitet innen 2023, sier Espen Martinsen, daglig leder og deleier i Partifrakt AS.

Ber om drahjelp fra staten

Ettersom teknologien foreløpig ikke er god nok til å drive 50-tonns lastebiler på elektrisitet, er flytende biogass et godt, men dyrt alternativ, ifølge Martinsen.

– Kostnadene er totalt sett mellom 5 og 7 prosent dyrere. I tillegg kommer store utgifter med bompenger. I vår bransje betyr det at kundene må ha stor betalingsvilje for å velge miljøvennlig, for vi må jo tjene penger og opprettholde bunnlinjen.

Martinsen mener at offentlige incentiver må til for å få flere i transportbransjen til å velge mer miljøvennlig. Fordeler knyttet til biodrivstoff vil også være et godt virkemiddel mot utenlandsk transportører som kaprer innenlandske transportoppdrag i Norge.

Miljøgnisten ble tent av Miljøfyrtån

Det var først etter Partifrakt AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2017, at miljøgnisten virkelig ble tent.

– Prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering gjorde at vi måtte tenke alternativt, og det trigger oss til å fortsette å bli enda bedre for hvert år. Vi er veldig fornøyd med hele prosessen og hadde ikke kommet så langt uten, sier Martinsen.

Den miljøentusiastiske transportbedriften har bare så vidt begynt på sin grønne reise.

Vi skal være blant de beste i klassen. Det er en helt bevisst strategi, og da må vi ha hårete mål, avslutter Martinsen.

Biogass, Transport, Veitransport