Mat i søppelposer matsvinn

Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn

Visste du at en tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet før den blir spist?

Globalt står matkasting for omtrent 8 % av alle menneskeskapte klimagassutslipp. For å klare å redusere de miljømessige konsekvensene knyttet til matproduksjon og -konusm i Norge, må matsvinnet reduseres betydelig. Norske myndigheter har sammen med matbransjen et mål om å redusere matsvinnet med 50 % innen 2030.

Vi vil hjelpe bransjen med å nå denne målsettingen, og har derfor utviklet nye og reviderte kriterier som skal styrke virksomheters innsats mot matsvinn.

De nye kriterieforslagene er nå på høring. Du inviteres til å komme med innspill innen høringsfristen 18. februar 2019.

 

Emneord: