El-bil lader

Miljøsmart og penger spart

Suser det en firmabil fra EL-Proffen forbi deg på veien, er det godt mulig at den går på ren fossekraft.

For landets største elektrikerkjede betyr det mye penger spart i drivstoff og bompenger, og ikke minst utslipp spart for miljøet.

Som landets største elektrikerkjede, vil vi være et fyrtårn for bedrifter som tenker på miljøet – og gjør noe med det. Overgang til el-drevne firmabiler er et naturlig og konkret tiltak som bidrar til at vi reduserer våre CO2-utslipp, sier Stein Fossner, adm. dir. i elektrikerkjeden EL-Proffen AS.

Utenfor EL-Proffens kjedekontor i Kristiansand er det lademuligheter for el-biler. De aller fleste medarbeiderne i administrasjonen har gått over til å kjøre grønt. Og de er ikke alene. Stadig flere montører som jobber i felten rundt omkring i Norge har kilowattimer på «tanken». Omleggingen til el-biler er et viktig miljøtiltak for en virksomhet som teller 4000 elektrikere over hele landet.

Penger spart

Det er spesielt medlemsbedrifter i bystrøk som har gått over til el-bil. For dem som har tatt det store miljøsteget, er det penger å spare.

– Mange medlemsbedrifter gjør store innsparinger på bompenger og drivstoff.  Enkelte steder kan el-bilene dessuten parkere gratis når de er ute på oppdrag, noe som også reduserer kostnader, sier Fossner.

EL-Proffen var tidlig ute med å skaffe seg Miljøfyrtårn-sertifisering. Kjedekontoret ble sertifisert allerede i 2010. Siden har 50 medlemsbedrifter fulgt opp. Ytterligere 15-20 er i gang med førstegangssertifisering eller resertifisering i disse dager.

I dag har kjeden et godt samarbeid med Miljøfyrtårnstiftelsen og kjører miljøsertifiseringer i grupper med flere medlemmer samtidig. Slik blir sertifiseringsprosessen kostnadseffektiv, lærerik og engasjerende for medlemmene.

Vi er i dag den elektrikerkjeden i Norge med flest miljøsertifiserte bedrifter. Det er vi stolte av. Vi vil at kjeden vår skal gå foran som et godt miljøeksempel i markedet, sier Fossner.

Viktige kunder

Det gjør blant annet EL-Proffen- medlem Datelco i Oslo. Elektriker- og IT-bedriften er Miljøfyrtårn-sertifisert og har rundt 60 medarbeidere som leverer el-montasje, datanettverk og fibernettverk. De bytter ut fossilbiler med el-biler, både fordi det er mer miljøvennlig og mer lønnsomt. Dessuten gir det et positivt signal utad, og det er viktig for daglig leder Tom Johnsen.

Vi leverer tjenester til mange profilerte kunder, som Statsministerens kontor, Kongehuset og Den norske Opera. For Datelco er det viktig å framstå som samfunnsbevisst og seriøs. Vi vil gjøre det vi kan for å belaste miljøet rundt oss minst mulig, sier Johnsen.

Lysende prosjekt

Datelco hjelper også sine kunder å bli mer miljøvennlige. Mange av de tjeneste og produktene Datelco selger, handler om å bruke energi til lys og varme mer effektivt. Sammen med Statsbygg har Datelco et storstilt lysprosjekt på gang.

­– Vi bytter ut tusenvis av gamle lysarmaturer til LED. Bare i Oslo tinghus og på politihuset i Oslo dreier det seg om 5000 lyspunkter. Det halverer strømforbruket til belysning, sier Johnsen.

For kunden er det flere lyspunkter enn bare miljøgevinsten. På Oslo Tinghus alene betyr omleggingen til LED rundt 320 000 kroner spart i strøm og minst like mye på pærer som ikke trengs å byttes like ofte.

Bedre omdømme

Som Miljøfyrtårn-bedrift, opplever Datelco at de står sterkere når de konkurrerer om prestisjefylte anbud. I tillegg er medarbeidernes holdninger til miljøet endret.

Miljøfyrtårn har styrket omdømmet vårt og endret medarbeidernes holdninger. Vi er blitt mer miljøbevisste og bedre på energiøkonomisering og avfallshåndtering. Vi jobber dessuten systematisk med å overføre våre rutiner til bedrifter vi har prosjektsamarbeid med, sier han.

Og hvis du ser en Datelco-medarbeider på nattoget til Bergen i jobboppdrag, så er det fordi elbilen kommer til kort og flyet slipper ut for mye CO2.

 

Elbil, Elektroentreprenør, Energi