Graf fra miljørapport

Trend som lønner seg

– Vi merket fort at vi faktisk sparer en del penger!

På veien mot bærekraftig reiseliv og Miljøfyrtårn-sertifisering har Visit Vesterålen spart både penger, energi og avfall. Det er reiselivssjef Astrid Berthinussen svært fornøyd med.

Bevissthet

Det var medias fokus på konsekvensene av overturisme som fikk ballen til å rulle. Astrid og kollegene ville komme problemet i forkjøpet. De siktet seg mot Innovasjon Norges merke for bærekraftig destinasjonsutvikling, og Miljøfyrtårn-sertifisering var et ledd i dette. Både ordførere, friluftsrådet, Vegvesenet og renovasjonsselskapet var med i prosessen.

–Reiselivet internasjonalt har åpnet slusene uten å tenke konsekvens. Vi som sørger for at folk kommer, har et stort ansvar for å tenke på lokalmiljøet, og ta vare på stoltheten av å vise fram det man har, sier Berthinussen.

Infrastruktur har vært avgjørende. Et av tiltakene som startet før selve prosessen, men som også vil være et satsningsområde fremover, er å tilrettelegge for å fremme Vesterålen som et vandreparadis, med internasjonale skilt og digital turregistrering. Slike tilpasninger fungerer godt både for lokale og for tilreisende. Resultatet er både bedre folkehelse for vesterålinger og mer fornøyde turister.

– Gjestene er i større grad enn før bevisst på om vi jobber for å ta vare på miljøet, sier lederen for Visit Vesterålen.

En trend

På vei mot å bli Miljøfyrtårn så de på hvordan innkjøp og avfall henger sammen og oppdaget hvor mye plast som var i omløp: Kontor-artikler, suvenirer og t-skjorter, pakket inn enkeltvis i plast, lag på lag med emballasje.

– For det første er det tidkrevende å pakke ut, så er det jo heller ikke morsomt med all søpla man sitter igjen med, sier Berthinussen.

Gjennom sertifiseringsprosessen ble de oppfordret til å ta noen nye valg. Det førte til en bevisstgjøring om at det går an å stille krav til leverandørene, og be dem om å gjøre ting på en annen måte.

– Samtidig opplever vi at miljøbevissthet er en trend. Vi møter forståelse når vi stiller krav, sier hun.

Ringvirkninger

Denne trenden merkes også ved at det har blitt vanligere å gjennomføre webmøter. Det har ført til kutt i reiseselskapets eget reisebudsjett.

– Vi merket fort at vi faktisk sparer penger! Dette er det mange som er blitt bevisst på, så det er ikke bare vi som tenker oss om før vi hiver oss på et fly. Samtidig skal man ikke underslå viktigheten av å møtes fysisk, sier hun.

Om noen av de fysiske møtene er byttet ut, skal flere av møtene til selskapet bli mer fysiske. En Miløfyrtårn-bedrift skal jobbe for arbeidsmiljøet, og ett av tiltakene er å kombinere møter med fysisk aktivitet.

Visit vesteralen på skogstur
Fremover ønsker vi å gjennomføre noen av våre faste arbeidsmøter imens vi går tur, istedenfor å sitte inne på et møterom, sier Berthinussen (til venstre på bildet). FOTO: Visit Vesterålen

Flere av Visit Vesterålens samarbeidspartnere i reiselivsregionen prioriterer bærekraft. Hadsel kommune skal i gang med miljøfyrtårnsertifisering, og Berthinussen tror flere kommer etter. Hun er glad for at det nasjonalt har blitt et større fokus på de miljøutfordringene som kommer av høy besøksøkning. Bærekraftig reiseliv og bedre besøksforvaltning betyr også å spre gjestene utover året, noe som gir det mindre press på miljøet og skaper lønnsomme bedrifter.

– Det skaper helårsarbeidsplasser, noe som virkelig har betydning for kommunene, avslutter reiselivsdirektøren.

 

Bærekraftig reiseliv, Bærekraftig turisme