Produkttype: Vare

Te (Fairtrade)

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Kontraktskrav

Fra det tidspunkt kontrakten starter, skal leverandøren kun levere produkter av kaffe, te og kakao som er dyrket under forhold som er kompatible med:

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og foreningsfrihet og organisasjonsrett (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182).
 • Artikkel 32 i FNs barnekonvensjon.
 • Arbeidsrettslovgivningen som gjelder der arbeidet utføres.

Odleren må også garanteres:

 • Kostnadseffektiv minimumskompensasjon.
 • Ekstra prispremie for investering.
 • Mulighet for forhåndsfinansiering for dyrkeren.
 • Langsiktige handelsforhold mellom produsent og importør.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren legger ved produktets FLO-ID som dokumentasjonskrav: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

Sukker (Fairtrade)

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Kontraktskrav

Fra det tidspunkt kontrakten starter, skal leverandøren kun levere produkter av kaffe, te og kakao som er dyrket under forhold som er kompatible med:

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og foreningsfrihet og organisasjonsrett (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182).
 • Artikkel 32 i FNs barnekonvensjon.
 • Arbeidsrettslovgivningen som gjelder der arbeidet utføres.

Odleren må også garanteres:

 • Kostnadseffektiv minimumskompensasjon.
 • Ekstra prispremie for investering.
 • Mulighet for forhåndsfinansiering for dyrkeren.
 • Langsiktige handelsforhold mellom produsent og importør.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren legger ved produktets FLO-ID som dokumentasjonskrav: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

Ris (Fairtrade)

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Kontraktskrav

Fra det tidspunkt kontrakten starter, skal leverandøren kun levere produkter av kaffe, te og kakao som er dyrket under forhold som er kompatible med:

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og foreningsfrihet og organisasjonsrett (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182)
 • Artikkel 32 i FNs barnekonvensjon.
 • Arbeidsrettslovgivningen som gjelder der arbeidet utføres.

Odleren må også garanteres:

 • Kostnadseffektiv minimumskompensasjon.
 • Ekstra prispremie for investering.
 • Mulighet for forhåndsfinansiering for dyrkeren.
 • Langsiktige handelsforhold mellom produsent og importør.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren legger ved produktets FLO-ID som dokumentasjonskrav: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

Renholdsprodukter og rekvisita

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement  eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Rengjøringsmidler for næringsmiddelproduksjon

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement  eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Pensjonsfond

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement  eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement  eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Møbler og innredninger

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement  eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement  eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Lyd- og bildeapparater

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Kontorrekvisita

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket, Bra Miljøval, EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Bra Miljøval, EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Kontormaskiner

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket, Bra Miljøval, EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Bra Miljøval, EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Kakao (Fairtrade)

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Kontraktskrav

Fra det tidspunkt kontrakten starter, skal leverandøren kun levere produkter av kaffe, te og kakao som er dyrket under forhold som er kompatible med:

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og foreningsfrihet og organisasjonsrett (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182)
 • Artikkel 32 i FNs barnekonvensjon.
 • Arbeidsrettslovgivningen som gjelder der arbeidet utføres.

Odleren må også garanteres:

 • Kostnadseffektiv minimumskompensasjon.
 • Ekstra prispremie for investering.
 • Mulighet for forhåndsfinansiering for dyrkeren.
 • Langsiktige handelsforhold mellom produsent og importør.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren legger ved produktets FLO-ID som dokumentasjonskrav: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

Kaffe (Fairtrade)

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Kontraktskrav

Fra det tidspunkt kontrakten starter, skal leverandøren kun levere produkter av kaffe, te og kakao som er dyrket under forhold som er kompatible med:

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og foreningsfrihet og organisasjonsrett (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182)
 • Artikkel 32 i FNs barnekonvensjon.
 • Arbeidsrettslovgivningen som gjelder der arbeidet utføres.

Odleren må også garanteres:

 • Kostnadseffektiv minimumskompensasjon.
 • Ekstra prispremie for investering.
 • Mulighet for forhåndsfinansiering for dyrkeren.
 • Langsiktige handelsforhold mellom produsent og importør.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren legger ved produktets FLO-ID som dokumentasjonskrav: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

Interiørtekstiler

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket, Bra Miljøval, EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Bra Miljøval, EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Oppdrettfisk

Kvalifikasjonskrav

ASC-merket sjømat

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med ASC. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med ASC-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren må være ASC sertifisert og avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) at produktet som tilbys er miljømerket. Annen dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt.

Villfanget sjømat

Kvalifikasjonskrav

MSC-merket sjømat

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med MSC. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med MSC-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren må være MSC sertifisert og avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) at produktet som tilbys er miljømerket. Annen dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt.

Fisk Ø-merket (oppdrettsfisk)

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Ø-merket. Tilsvarende merkeordninger eller annen relevant dokumentasjon vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Ø-merket. Tilsvarende merkeordninger (eller annen relevant dokumentasjon) vil også gi uttelling.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Engangsartikler for mat

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Drivstoff

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket, Bra Miljøval, EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Drikkevareemballasje

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.

Bomull (Fairtrade)

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Kontraktskrav

Fra det tidspunkt kontrakten starter, skal leverandøren kun levere produkter av kaffe, te og kakao som er dyrket under forhold som er kompatible med:

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og foreningsfrihet og organisasjonsrett (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182)
 • Artikkel 32 i FNs barnekonvensjon.
 • Arbeidsrettslovgivningen som gjelder der arbeidet utføres.

Odleren må også garanteres:

 • Kostnadseffektiv minimumskompensasjon.
 • Ekstra prispremie for investering.
 • Mulighet for forhåndsfinansiering for dyrkeren.
 • Langsiktige handelsforhold mellom produsent og importør.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren legger ved produktets FLO-ID som dokumentasjonskrav: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

Blomster

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren legger ved produktets FLO-ID som dokumentasjonskrav: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

 • 1
 • 2