Fisk Ø-merket (oppdrettsfisk)

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Ø-merket. Tilsvarende merkeordninger eller annen relevant dokumentasjon vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Ø-merket. Tilsvarende merkeordninger (eller annen relevant dokumentasjon) vil også gi uttelling.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.