Oppdrettfisk

Kvalifikasjonskrav

ASC-merket sjømat

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med ASC. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med ASC-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren må være ASC sertifisert og avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) at produktet som tilbys er miljømerket. Annen dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt.