Pensjonsfond

Kvalifikasjonskrav

Ikke relevant

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement  eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med Svanemerket, Blå Engel, NF Environnement  eller EU Ecolabel. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling. Andre merkeordninger vil gi lavere score, dersom miljømerkene vurderes som mindre relevante eller omfattende. FSC/PEFC vil gi 20 % uttelling i forhold til Svanemerket.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) dersom produktet som tilbys er miljømerket. Har produktet et lisensnummer, er det tilstrekkelig at gyldig lisensnummer oppgis. Hvis produktet ikke har lisensnummer så må sertifikat/lisensbevis legges ved.