Villfanget sjømat

Kvalifikasjonskrav

MSC-merket sjømat

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med MSC. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Tildelingskriterier

Oppdragsgiver vil vektlegge om varen er merket med MSC-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også gi uttelling.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren må være MSC sertifisert og avmerke i tilbudet (for eksempel prisskjema) at produktet som tilbys er miljømerket. Annen dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt.