Blomster

Kravspesifikasjon

Oppdragsgiver krever at varen er merket med Fairtrade-merket. Tilsvarende merkeordninger vil også kunne kunne leveres.

Dokumentasjonskrav

Leverandøren legger ved produktets FLO-ID som dokumentasjonskrav: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/