Tips kategori: Vannforbruk

Automatiske kraner

Tiltak:

  • Installer automatiske kraner på alle toaletter.

 

Fakta/informasjon:

Berøringsfrie kraner stanser når man fjerner hendene, og hindrer unødvendig sløsing av vann ved at kraner står og renner. I tillegg er berøringsfrie kraner et hygienisk valg på offentlige toaletter.

Selv om Norge har god tilgang på rent drikkevann sammenliknet med mange andre land, er det flere grunner til at vi også bør spare på drikkevannet. Med klimaendringene er det ventet hyppigere og lengre tørkeperioder i hele verden, og et lavere vannforbruk blir viktigere også her. Lavere vannforbruk vil også spare strøm fordi behovet for oppvarmet vann blir mindre. I tillegg vil et lavt vannforbruk redusere presset på kloakk- og avløpssystemet.

 

Les mer:

Artikkel fra VVS aktuelt om vannsparing

Oppsamling av regnvann

Tiltak:

  • Ta i bruk oppsamlet regnvann i industrien, for eksempel til rengjøring av utstyr eller produksjon av betong.

 

Fakta/informasjon:

Den Miljøfyrtårnsertifiserte betongvareprodusenten Elementsør samler opp regnvann til rengjøring av utstyr, og de planlegger å bygge et anlegg der regnvann tas i bruk i betongproduksjonen. Vannforbruket i industrien er ofte svært stort, og det lønner seg fra et miljømessig perspektiv å bruke mer urenset regnvann framfor drikkevann der det er mulig. Med klimaendringene kan vi forvente lengre og hyppigere tørkeperioder, og det vil bli viktigere å spare på drikkevannet.

 

Les mer:

Kundehistorie fra Elementsør

Vannbesparing

Tiltak:

  • Monter sparedusjer
  • Monter vannbesparende kranfilter

 

Fakta/informasjon: 

Vanlige dusjhoder slipper ut 12-20 liter vann i minuttet, mens en sparedusj i snitt slipper ut 6-10 liter vann per minutt. Å bytte til sparedusj reduserer ikke bare bruken av vann, men også behovet for oppvarming av vann.

 

Les mer: 

Fakta om sparedusj fra ENØK Norge