11. juni 2019

Oppsamling av regnvann

Tiltak:

  • Ta i bruk oppsamlet regnvann i industrien, for eksempel til rengjøring av utstyr eller produksjon av betong.

 

Fakta/informasjon:

Den Miljøfyrtårnsertifiserte betongvareprodusenten Elementsør samler opp regnvann til rengjøring av utstyr, og de planlegger å bygge et anlegg der regnvann tas i bruk i betongproduksjonen. Vannforbruket i industrien er ofte svært stort, og det lønner seg fra et miljømessig perspektiv å bruke mer urenset regnvann framfor drikkevann der det er mulig. Med klimaendringene kan vi forvente lengre og hyppigere tørkeperioder, og det vil bli viktigere å spare på drikkevannet.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Kundehistorie fra Elementsør