27. oktober 2023

Hagevanning

Tiltak: 

  • Unngå unødvendig vanning av hager, parker og annet grøntanlegg.
  • Dersom vanning er nødvendig, velg metoder og tidspunkt for vanning som sørger for lavest mulig vannforbruk.
  • Begrens vanningen til kun de plantene som er avhengige av å bli vannet for å overleve.
  • Vann tidlig om morgenen når fordampingen er lav. Unngå å vanne i de varmeste periodene midt på dagen.
  • Dekk til jorda rundt plantene for å redusere fordampingen, og dermed redusere behovet for vanning.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk