4. mars 2019

Vannbesparende kraner, dusjer og toaletter

Tiltak:

  • Velg vannbesparende utstyr ved utskifting/oppgradering av kraner, dusjer og toaletter. For eksempel:
    • vannbesparende toaletter, som vakuumtoaletter eller toknappstoaletter
    • berøringsfrie blandebatterier på kraner og dusjer
    • sparedusjer, sensorstyrte dusjer eller andre dusjer med lavt vannforbruk

 

Fakta/informasjon: 

Dusjer, kraner og WC som brukes av kunder, gjester, ansatte og andre brukere av bygget, vil for mange virksomheter utgjøre en stor del av det totale vannforbruket. Vannbesparende teknologi kan derfor bidra til betydelig reduksjon. Slike tiltak vil også redusere varmtvannforbruket, noe som også bidrar til lavere energiforbruk.

 

Les mer: 

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Fakta om sparedusj fra ENØK Norge