4. mars 2019

Vannbesparing

Tiltak:

  • Monter sparedusjer
  • Monter vannbesparende kranfilter

 

Fakta/informasjon: 

Vanlige dusjhoder slipper ut 12-20 liter vann i minuttet, mens en sparedusj i snitt slipper ut 6-10 liter vann per minutt. Å bytte til sparedusj reduserer ikke bare bruken av vann, men også behovet for oppvarming av vann.

 

Les mer: 

Fakta om sparedusj fra ENØK Norge