25. oktober 2023

Vannmålere

Tiltak: 

Installer vannmålere, så brukere av byggene kan følge med på eget vannforbruk. Hvis et bygg leies ut til flere leietakere, er det en fordel med flere vannmålere så hver leietaker kan ha oversikt over eget vannforbruk.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk