25. oktober 2023

Let etter vannlekkasjer

Tiltak: 

  • Sjekk vannmåleren når bygget ikke er i bruk – står den stille? Hvis ikke, kan det være tegn på lekkasje.
  • Unormale suselyder fra rør, toaletter eller sluk kan også være tegn på lekkasje.
  • Sjekk sikkerhetsventilene på varmtvannstanker om de drypper. Drypping bidrar til unødvendig energiforbruk ved at tanken hele tiden må fylles opp igjen og varme opp nytt vann.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk