25. oktober 2023

Kartlegg vannforbruket

Tiltak:

Skaff oversikt over hva som er normalt vannforbruk i bygget på ulike tidspunkt. Oversikt over dette kan brukes til å avdekke unormalt forbruk.

 

Fakta/informasjon: 

Hensikten med å skaffe oversikt over normalt vannforbruk, er å raskere avdekke om det er feil/lekkasjer på utstyr, eller om det av andre grunner brukes unormalt mye vann. En slik oversikt kan også brukes for å avdekke om virksomheten bruker mer vann enn det som er vanlig, og iverksette treffende tiltak som kan redusere forbruket.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk