Møt oss på Arendalsuka – 14. TIL 18. AUGUST 2023

Miljøfyrtårn på Arendalsuka

|

Miljøfyrtårn inviterer til tre spennende seminarer under Arendalsuka i august! Sammen med gode partnere tar vi opp ulike, høyaktuelle temaer innen grønn omstilling for små og mellomstore bedrifter. Velkommen!

Alle arrangementene streames.

Tirsdag 15. august kl. 18 i UiA-teltet

Et skråblikk på bærekraftsrapportering

Sammen med Universitetet i Agder inviterer vi til et skråblikk på bærekraftsrapportering!  

Omfattende standarder for rapportering på bærekraft fases inn i næringslivet fra og med 2025.  

Men virker det? Hjelper all rapporteringen oss med å nå klima- og naturmålene? Eller blir det bare en enorm byrde på næringslivet og god business for revisorer og konsulenter?  

Vi spør, konsulenthusene og Regnskap Norge svarer.  

Torsdag 17. august kl. 9 på Torvet 1A

Kickstart bærekraftsarbeidet

Hvor skal man starte når man skal i gang med bærekraftsarbeidet?  

Vesentlig.no er et nytt og gratis verktøy som hjelper små og mellomstore bedrifter med å gå fra bekymring til handling. Bare noen uker etter lanseringen av vesentlig.no, var det opprettet nesten 700 brukere av gratisverktøyet.

Sammen med UN Global Compact presenterer vi vesentlig.no. Og kanskje kommer næringsministeren?  

Torsdag 17. august kl. 12 på Bærekraftshuset, Torvgaten 7

Miljøkrav i offentlige innkjøp

Fremtidig konkurransekraft eller kroken på døra for småbedriftene? 

Sammen med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og Asker kommune, spør vi: Hva om alle som leverer varer og tjenester til det offentlige måtte vise at de bidrar til å nå klima- og naturmålene? Ville det betydd kroken på døra for mindre bedrifter eller ville det skapt grønn konkurransekraft i lokalt næringsliv? 

LOs representant i anskaffelsesutvalget (som skal anbefale endringer i regelverket for offentlige anskaffelser) lytter og kommenterer diskusjonen.