Stikkord: Bygg og anlegg

Grafisk illustrasjon av maskiner og anleggsarbeid

Nye sertifiseringskriterier for bygg og anlegg: – Et stort løft

Nye sertifiseringskriterier for bygg og anlegg lansert:

– Et stort løft for en bransje som er avgjørende for den grønne omstillingen 

Grafisk illustrasjon av maskiner og anleggsarbeid

Det er med stor entusiasme vi i dag lanserer nye sertifiseringskriterier for bygg og anleggsbransjen, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn.  

De nye kriteriene adresserer bransjens miljøaspekter både i drift og i verdikjedene – og vil hjelpe virksomheter med å redusere sine klimautslipp og bli rustet for fremtidens endringer. 

Avgjørende bransje 

Bygg, eiendoms- og anleggsektoren bruker over 40 % av alle ressurser i form av materialer og energi, og står i tillegg for rundt 36 % av alle klimagassutslipp.  

Dette er et stort løft for en bransje med et betydelig samfunnsansvar og en avgjørende rolle i den nødvendige grønne omstillingen, sier Ytreberg. 

Kriteriene har vært utviklet i samarbeid med bransjen selv, og aktuelle fagmiljøer. Fem Miljøfyrtårn-virksomheter har vært piloter i utviklingen av de nye kriteriene, blant dem entreprenørbedriften Kollen bygg i Vinterbro. 

Disse nye kriteriene passer vår bransje og er enda mer relevante enn tidligere, sier kontorleder og miljøfyrtårnansvarlig i Kollen bygg, Cindy J. Braaen. 

Kriteriene tas i bruk ved nye sertifiseringer og resertifiseringer. 

Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter som utfører arbeid i bygg- og anleggsbransjen, og er delt opp i to grupper (kriteriesett):  Byggearbeid og teknisk installasjon , og Anleggsarbeid. 

Les mer