Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Grafisk illustrasjon av maskiner og anleggsarbeid

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle moduler, men de kan sees i opptak:

 • Modul 1: Onsdag 25. oktober kl. 10:00
 • Modul 2: Onsdag 1. november kl. 10:00
 • Modul 3: Onsdag 8. november kl. 10:00
 • Modul 4: Onsdag 15. november kl. 10:00

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses underveis.

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor kursets varighet.

Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp eller bistand med oppgavene.

Pris: kr 10500 eks.mva.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsobjekt) kan delta på webinarene.

Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter som utfører tjenester innen rehabilitering av bygg, oppføring av nybygg og teknisk installasjon i bygg- og anleggsbransjen, vei- og anleggsarbeid og som har et Styrende HMS-system*, og en motivert prosjektleder/arbeidsgruppe som kan jobbe med arbeidsoppgaver og miljøforbedringer mellom modulene.

Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet. Virksomheter med flere lokasjoner, kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning. Kontakt kursholder for råd.

Program og fremdrift

FØR/ETTER OPPSTART ⏬

Kursholder tar kontakt via telefon eller e-post for å gi innledende info om kurset.

Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etter hvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver.

MODUL 1: Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter ⏬

Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter:

 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
 • Presentasjon av prosessen, fremdrift og arbeidsmetode
 • Forankring, styring og politikk
 • Kartlegging vesentlige miljøaspekter
 • Vesentlighetsscore og vektig (Vesentlighetsanalyse)
 • Gjennomgang styringsverktøyene til Miljøfyrtårn
MODUL 2: Plan, mål, delmål og tiltak ⏬

Plan, mål, delmål og tiltak:

 • Utarbeide virksomhetens miljøpolitikk
 • Miljømål og delmål
 • Handlingsplan forbedring og prioriterte tiltak
 • Fordeling av oppgaver og ansvar
 • Klimarisiko
MODUL 3: Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp ⏬

Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp:

 • Styrende dokumenter og rutiner
 • Lovbestemte krav og bestemmelser
 • Materialvalg og krav til leverandører
 • Utslipp fra anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr 
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Kjemikaliebruk og stoffkartotek
MODUL 4: Innrapportering, evaluering og sertifisering ⏬

Innrapportering, evaluering og sertifisering:

 • Kontroll av miljøstyringssystemet
 • Ledelsens gjennomgang
 • Ekstern kommunikasjon, rapportering og dialog
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
 • Forbedringsområder og evaluering
 • Avslutte arbeidet med innrapportering
 • Gjennomgang av status før sertifisering

Kursholder

Rune Drægni

900 25 168 // rune(a)mobman.no

Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle bransjekriterier for Miljøfyrtårn.

Han har i flere år jobbet for miljøstiftelsen GRIP og drevet eget bedriftsrådgivningsselskap.

Rune har over 20 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre ledelsessystemer.

Rune har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk, miljø og ledelse.

Kontakt kursholder ved spørsmål.