Stikkord: Årets Miljøfyrtårn 2017

Fire prisvinnere i Miljøfyrtårn-kåring

For andre året på rad deler vi ut prisen Årets Miljøfyrtårn. I løpet av høsten 2017 fikk vi inn nesten 50 sterke nominasjoner fra ulike virksomheter, som alle hadde fortjent en pris for deres ekstraordinære miljøengasjement. Dessverre kan vi ikke hedre alle, men vi takker alle nominerte for deres fantastiske innsats og viktige bidrag på veien mot en grønn fremtid!

Juryen* har valgt å dele ut priser til fire virksomheter, som alle går foran i sine bransjer og utmerker seg gjennom sin innsats for miljøet. Ved å ta helhetlig og langsiktig miljøansvar, har vinnerne skapt arbeidsplasser som er fremtidsrettede og bærekraftige – og til stor inspirasjon for andre virksomheter.

Dette er vinnerne:


Stiftelsen Miljøfyrtårn og juryen gratulerer virksomhetene med prisene!


*Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

 

Hareveien barnehage selger honning

Hareveien barnehage er kåret til Årets Inspirasjon 2017

Med et unikt arbeidsmiljø og sterkt fokus på å skape gode holdninger som inspirerer både store og små til å respektere miljøet, får Hareveien barnehage prisen Årets Inspirasjon 2017.

Juryen* begrunner prisen slik:

Det finnes utrolig mange gode Miljøfyrtårn-sertifiserte barnehager rundt om i landet, som alle fortjener heder og ære for måten de jobber med miljøet sammen med barna. Hareveien utmerker seg spesielt på grunn av sin sterke satsing både på ytre og indre miljø, samt det helhetlige arbeidet for å bidra til god trivsel og økt miljøbevissthet hos barn, foreldre og ansatte, både i det daglige og gjennom en rekke spennende prosjekter. Hareveien yter det lille store ekstra for å lære og inspirere barn og voksne til å ta vare på hverandre – og naturen.

Vil hverandre vel

Da den kommunale barnehagen åpnet i januar 2012 ble den bygd som lavenergihus. I 2013 ble den Miljøfyrtårn-sertifisert. Helt fra starten har miljø stått i høysetet.

– Vi vil hverandre vel, er et motto vi i Hareveien lever etter, og tillit og arbeidsglede preger hverdagen vår. Vi ønsker å skape en arbeidsplass som de ansatte kan glede seg å komme til, hver dag. For en barnehage som vår hvor vi jobber systematisk for å fremme miljø og kvalitet i alle ledd, betyr denne prisen svært mye! Dette var litt av en gave å få, sier Synnøve Eiksund Anfinsen, virksomhetsleder i Hareveien barnehage.

Slik blir du sertifisert!

Barna og bikuben

Gjenbruk, avfallshåndtering og arbeidsmiljø har vært barnehagens viktigste fokusområder. Blant en rekke gjennomførte tiltak kan Anfinsen nevne byttedager, kompostering av matavfall, kjøpefri jul og påske, og bilfrie dager med foreldrene. Blant ansatte arrangeres det flere sosiale aktiviteter i løpet av året, og det deles ut «friskuspris» og «hverdagsmedaljer» for å stimulere til god trivsel og helse.

Det er likevel ett prosjekt som barnehagen er spesielt stolt av: «Barna og bikuben». Med to bikuber med 180.000 bier i, har barna aktivt fått delta i røkterarbeidet med egne birøkterdrakter, og slynget og tappet honning på glass som ble solgt til innbyggerne i Oppegård under Eventyrfestivalen i september.

Hareveien barnehage bierøkting
I Hareveien barnehage har barna aktivt fått delta i bieprosjektet.

Dette har vært et viktig prosjekt, fordi mange bier dør, og vi vet at 84 % av Europas blomstervekster er avhengig av pollinering fra bier. Gjennom dette fantastiske prosjektet har vi satt fokus på bienes rolle i naturen, for å opprettholde et bærekraftig samfunn, og klart å skape stor miljøbevissthet for både store og små. Det har vært et samlende prosjekt for alle voksne i barnehagen, sammen med foreldre, besteforeldre, naboer og næringslivet, sier Anfinsen.

Den kanskje aller viktigste læringen fra prosjektet oppsummerer hun slik: – Vi trenger biene, og nå trenger biene oss.

Se flere videoklipp fra bieprosjektet på barnehagens Facebook-side. 

Hareveien barnehage vant Oppegård kommunes «Innovasjonspris 2017» med bieprosjektet.

 

* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

 

 

Årets Hederspris 2017 - Augustin Hotel

Årets Hederspris 2017 til Augustin Hotel

Bergens eldste familiedrevne hotell har siden 2001 vist trofast innsats og engasjement for miljøet. Med sertifikatnummer 285 er hotellet en av de aller første virksomhetene som ble Miljøfyrtårn-sertifisert, og har i løpet av årene tatt et syvmilssteg i en mer klimavennlig retning. I dag er hotellet et skoleeksempel på bærekraftig drift. Det fortjener heder!

Viser vei til et bærekraftig reiseliv

– Augustin er et populært og tradisjonsrikt hotell, med et langvarig og genuint fokus på å drive bærekraftig. Det har i en årrekke vist seg som en flott Miljøfyrtårn-ambassadør, som går foran og viser vei til et bærekraftig reiseliv! Hotellet har gjennomført en rekke smarte grep som gjør at det er et trygt og miljøvennlige valg for turister og tilreisende, og en verdig vinner av Årets Hederspris 2017, sier daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Juryen* lot seg særlig imponere over hotellets kontinuerlige og målrettede miljøarbeid, og de betydelige grepene som er tatt for å forbedre driften og energiforbruket. Hotellets målrettede arbeid har blant annet ført til en imponerende EU-sertifisering. I tillegg har hotellet stort fokus på å påvirke både kunder, gjester og leverandører i en mer miljøvennlig retning.  

– Helt siden vi ble sertifisert har vi jobbet målrettet for å være blant de beste i klassen på miljø og bærekraft. Tar vi en oppsummering i slutten av 2017 er vi meget stolt over hva vi har fått til. Det å få denne prisen betyr mye for oss, og er et bevis på jobben vi gjør er viktig og anerkjennes. Aller mest gir det oss motivasjon til å fortsette, og til å inspirere andre i bransjen til å ta sin del av miljøansvaret, sier Otto Lekve, driftsansvarlig Augustin.

Vi har alle et ansvar for å redusere fotavtrykket av vår aktivitet. Hvis man jobber målrettet over tid med årlige tiltak kommer man langt. Våre gjennomførte tiltak har bidratt til å gi bergenserne bedre luftkvalitet, og vi har redusert avfallsmengden og oppnådd et lavere energiforbruk. I 2018 lanserer vi et prosjekt for å redusere matsvinnet. Vi ser det som et samfunnsansvar å gjøre vårt for å nå FNs bærekraftsmål, sier Kjetil Smørås, hotellsjef ved De Bergenske.

Slik blir du sertifisert!

Disse tiltakene har gitt resultater:

ENERGI

 • Oljefyring er blitt faset ut til fordel for fjernvarme.
 • Gass på kjøkkenet er blitt erstattet med induksjonsovn.
 • Har byens mest moderne fettutskiller for å hindre de verste utslippene i avløpsnettet.
 • Fått EU-sertifisering etter å ha gjennomført plan for kraftig reduksjon av vannforbruket.

INNKJØP

 • Der det er mulig velger hotellet miljøsertifiserte bedrifter og oppfordrer dem til å bli miljøfyrtårn.

MAT

 • Mattilbudet er hovedsakelig basert på kortreiste, lokale og økologiske råvarer.
 • Hotellet er med i et nettverk som fokuserer på reduksjon i matsvinn og har igangsatt tiltak for å følge opp dette.

TRANSPORT

 • Kunder og gjester blir anmodet om å reise grønt, og hotellets miljøstrategi blir kommunisert gjennom ulike kanaler.
 • Nesten alle ansatte reiser klimavennlig til jobb. Ledelsen stiller sykler til disposisjon både for gjester og ansatte.

 

* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

 

Årets snuoperasjon -Norsk Kylling

Norsk Kylling er kåret til Årets Snuoperasjon 2017

Den REMA-eide kyllingfabrikken på Støren i Trøndelag har vært i hardt vær etter flere år med røde tall og negativ oppmerksomhet rundt utslipp, forurensning og arbeidsforhold. Etter en enorm snuoperasjon, og med Miljøfyrtårn-sertifisering på plass, har bedriften klare ambisjoner for en grønnere fremtid.

Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken.

Det lønner seg å ta miljøansvar

På bakgrunn av bedriftens store miljøforbedringer og innsats for å bidra til en grønn fremtid for lokal næringsmiddelproduksjon, har juryen* tildelt Norsk Kylling prisen for Årets Snuoperasjon 2017.

Det er mildt sagt imponerende å se hvordan Norsk Kylling har tatt tak i sine miljøutfordringer, fått kontroll over egen drift og klart å snu en negativ trend. De har vist et tydelig og brennende ønske om å forbedre seg, både fra ledelse og ansatte, og at det lønner seg å ta miljøansvar, tenke nytt og være fremtidsrettet. Jeg håper dette får flere innen norsk industri til å se nytten av å ta tak i sine miljøproblemer, sier leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Linn Grøtberg.

Norsk Kylling er opptatt av å være en ansvarlig næringsmiddelprodusent som tar hensynet til miljø på alvor. Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har gitt oss gode verktøy for strukturert fokus på miljø. Samtidig er vi utrolig stolt over å bli tildelt prisen for Årets Snuoperasjon, sier Kjell Stokbakken.

Et eksempel til etterfølgelse

Sammen med 340 ansatte og rundt 150 lokale bønder produserer Norsk Kylling hvitt kjøtt til forbrukere i hele Norge. Med en fortid med betydelige miljøutfordringer, kritikk og avvik fra tilsynsmyndigheter, får Norsk Kylling i dag utelukkende gode tilbakemeldinger, og ingen avvik. Miljøfyrtårn-sertifisør Ada Myhren mener virksomheten er et eksempel til etterfølgelse:

Det er sjeldent å se en så godt forberedt virksomhet til sertifisering, der ingen avvik ble funnet!

Skal bli enda bedre!

Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert opplever Norsk Kylling at de har fått de nødvendige verktøyene og hjelpen de trenger for å bli enda flinkere i sitt miljøarbeid.

– For oss er det en stor milepæl at vi har kommet såpass langt at vi har blitt sertifisert. Det er for øvrig viktig å påpeke at sertifiseringen ikke var målet, men et steg i prosessen med å bli enda bedre! Vi har fortsatt en vei å gå, og har stort potensial til mange forbedringer som vi vil jobbe med framover, sier Marit Heggelund Jensen, HMS leder i Norsk Kylling AS.

Neste steg i den grønne satsingen er å bygge et topp moderne produksjonsanlegg med energiløsninger i verdensklasse.

Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal. Fabrikken skal gi et solid fundament i Midt-Norge for fremtidig næringsmiddelproduksjon basert på lokalprodusert kylling. Med innovative løsninger for lagring og styring av energi vil vi kunne redusere CO2-utslippet betydelig, og vi målsetter et svært lavt klimafotavtrykk sammenlignet med bransjestandard, forklarer Stokbakken.

Lønnsomme miljøtiltak

Noen av de viktigste tiltakene Norsk Kylling har igangsatt er:

HÅNDTERING AV SØL OG SPILL

 • Dokumentert kontroll på renseanlegg mht. utslipp. (Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjør resipientundersøkelser i Gaula som viser at Norsk Kylling ikke påvirker elva negativt slik de tidligere har gjort)
 • Redusert klimagassutslipp i løpet av 2016 på 5,2 % (tilsvarende 288,4 tCO2e. Hovedsakelig på grunn av bytte fra diesel til propan)
 • Inngått avtaler som sikrer bedre utnyttelse av biprodukter

ARBEIDSMILJØ

 • Opprettet en egen velferdskomite som jobber med trivselstiltak for de ansatte
 • Ansatt flere av tidligere innleide arbeidere, og sikret ordnede arbeidsforhold for alle
 • Etablert fast struktur på informasjon til ansatte (bl.a. månedlig «internavis»)
 • Pusset opp fellesarealer
 • Igangsatt tiltak for å fremme fysisk aktivitet, som treningstilbud med instruktør, trimpostkasser og sykle til jobben aksjon
 • Økte ressurser på HMS og HR
 • Både tillitsvalgte og verneombud kan stolt meddele at arbeidsmiljøet er blitt betydelig forbedret.

HMS

 • Opprettet systematikk i HMS arbeidet
 • Førstehjelpskurs for alle ansatte
 • Implementert Miljøfyrtårn i Internkontrollen, samt i prosedyrer for blant annet transport, avfall og innkjøp
 • Etablert en forbedringsstruktur og trygghet for å melde avvik (ansatte får Flax-lodd for innmeldte HMS-avvik og forbedringsforslag)


* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

Løvaas Maskin er Årets Miljøfyrtårn 2017

Som Vestlandets første Miljøfyrtårn-sertifiserte maskinentreprenør har Løvaas Maskin tatt et skikkelig krafttak for miljøet. Fra å være en tøff og miljøbelastende arbeidsplass går de nå foran som en forbilledlig og ledende miljøaktør i bransjen.

Med 150 forurensende maskiner og kjøretøy, hundrevis av kjemikalier og manglende innkjøpsrutiner, hadde virksomheten mye å ta tak i. Februar 2017 ble vendepunktet, da ledelsen innså at de måtte ta noen omfattende grep for å kunne ivareta og forbedre miljøet – og for å være konkurransedyktige i fremtiden. Arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering startet, store ressurser ble gjort tilgjengelig, og en rekke tiltak ble satt til verks.

– Vi bestemte oss for å ta et krafttak og løfte miljø frem i alle ledd i produksjonen. For en virksomhet som oss var Miljøfyrtårn-sertifisering en oppgave som ga mange utfordringer, men vi har trinn for trinn imøtekommet alle krav og gjennomført investeringer i nytt materiell, gjennomført flere kurs og opplæring av alle mann, revidert og innført nye rutiner, satt all avfallshåndtering i system, og ikke minst satt arbeidsmiljø i fokus for oss alle, sier Eirik Løvaas, daglig leder i Løvaas Maskin.

Slik blir du sertifisert!

Går foran i bransjen

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er mektig imponert over den store innsatsen og viljen til maskinentreprenøren, og begrunner prisen slik:

– Løvaas Maskin AS går virkelig foran i bransjen og viser at det går an, og at det lønner seg å arbeide med miljø, uansett hvor store utfordringer man har. De har lagt ned en enorm innsats for å forbedre sine miljøprestasjoner. På tross av den store oppgaven de sto overfor, har de på kort tid klart å skape en langt bedre arbeidsplass og redusert sin miljøbelastning betydelig. På vegne av hele juryen* gratulerer jeg Løvaas Maskin som Årets Miljøfyrtårn 2017. De er til stor inspirasjon for alle norske virksomheter!

Årets Miljøfyrtårn 2017 - Løvaas Maskin
Tirsdag 9. januar 2018 var Miljøfyrtårn-leder Ann-Kristin Ytreberg på plass hos Løvaas Maskin for å dele ut blomster og prisen «Årets Miljøfyrtårn 2017». FOTO: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Eksemplarisk orden og system

I følge sertifisør Henry Nilsen var det en ren fornøyelse å sertifisere Løvaas Maskin:

– Virksomheten gjennomførte et meget grundig forarbeid med eksemplarisk dokumentasjon, og viste svært god forståelse for lover og regler. Lagerplass i entreprenørvirksomheter kan ofte virke litt rotete, men her var alt i en meget god gjennomført orden. Etter vintersesongen var brøyte- og rydningsmateriell oppstilt med militær presisjon, og de hadde et meget godt og oversiktlig system for returvarer av alle slag. Arild Sundal ble ansatt for å lede og ivareta miljøarbeidet i virksomheten, og det har de lykkes med på alle måter! For meg som sertifisør er det en glede å kunne gratulere Løvaas Maskin AS som Årets Miljøfyrtårn 2017, og ønske lykke til videre!

– Det er selvsagt hyggelig med slike tilbakemeldinger, og det gleder oss stort å få tildelt denne prisen. Selv om vi er strålende fornøyd, er vi også klar over at arbeidet har akkurat startet, sier Arild Sundal, kvalitet og sikkerhetsleder i Løvaas Maskin AS.

Løftet miljø i alle ledd

Listen over gjennomførte tiltak er lang. Sundal kan nevne en rekke nye rutiner som på sikt vil føre til betydelig mindre miljøavtrykk og økonomiske gevinster:

 • Vi har økt kildesortering på verksted og lager med over 40 prosent, dette gir også en økonomisk gevinst der vi har redusert kostnadene med cirka 50 prosent.
 • Vi har redusert omfanget og satt kjemikaliehåndtering i system, dette gir reduserte kostnader og et bedre arbeidsmiljø.
 • Vi har fremforhandlet nye samarbeidsavtaler med flere leverandører, dette har gitt bedre priser og leveringsbetingelser.
 • Vi har ryddet og satt lager i system, dette gir økt produktivitet.
 • Vi har tilført de ansatte ny og bedre kompetanse på miljøarbeid, samt drift og vedlikehold av maskiner og utstyr, dette gir en mer robust drift som igjen reduserer miljøbelastningen vår.
 • Nytt vaskeanlegg for maskiner og kjøretøy som gir redusert energiforbruk. Vi har i tillegg byttet til miljømerkede såpevarianter, samtidig som vi har redusert såpeforbruket med cirka 70 prosent.

Sundal understreker at disse grepene bare er første steg. De jobber nå med å utfordre leverandører, og å utvikle nye forretningskonsepter basert på en mer sirkulær tankegang. Han nevner følgende tiltak som allerede er i gang:

 • Vi gjenbruker strøsingelen som brukes om vinteren. Kun fem prosent leveres som spesialavfall.
 • Riktig kompetansebygging hos sjåfører sørger også for at vi ikke bruker mer salt på veiene enn nødvendig.
 • Vi gjenbruker alt kratt og trevirke som ryddes langs veiene til flisfyring, og kan med det forsyne vannbåren varme både til egne bygg og andres bygg.

 Gir ekstra motivasjon

Selv om virksomheten har måttet bruke store ressurser på å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, ønsker Sundal først og fremst å trekke frem den store viljen hos egne medarbeidere.

– Det har vært helt avgjørende at både ledelse og de ansatte virkelig har gått inn for å skape en bedre og mer miljøvennlig arbeidsplass. Dette er en seier for alle de ansatte! Nå som grunnlaget er lagt, gjenstår det å fortsette innsatsen, og jobbe med å forbedre oss videre. Tittelen Årets Miljøfyrtårn betyr mye for oss, og gir oss ekstra motivasjon i vårt miljøarbeid fremover!


* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).