Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle moduler, men de kan sees i opptak:

 • Modul 1: Tirsdag 14. november kl. 09:00–11:00
 • Modul 2: Tirsdag 21. november kl. 09:00–12:00
 • Modul 3: Tirsdag 28. november kl. 09:00–12:00
 • Modul 4: Tirsdag 05. desember kl. 09:00–12:00

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid. Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset.

Pris: kr 10 500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og ut februar 2023.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Alle bransjer er velkommen til å søke kurset! Det passer for alle små og mellomstore bedrifter – med hovedvekt på byggentreprenører, prosjekterende samt reiseliv.

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Det vil også bli mulighet for erfaringsdeling mellom deltagerne.

Program og fremdrift

FØR/ETTER OPPSTART ⏬

Kursholder tar kontakt via telefon eller e-post for å gi innledende info om kurset.

Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etterhvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver.

MODUL 1 ⏬

Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter:

 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
 • Presentasjon av prosessen, fremdrift og arbeidsmetode
 • Kartlegging vesentlige miljøaspekter
 • Vesentlighetsscore og vektig (Vesentlighetsanalyse)
 • Hjelpeverktøy til Miljøfyrtårn
 • Arbeidsoppgaver knyttet til styringsverktøyene.
 • Miljøfyrtårn og prosessen videre
 • Prinsipper for god miljøledelse
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Forankring i virksomheten – suksessfaktorer
 • Arbeidsoppgaver til neste gang
 • Bransjetimen – bransjekriterier er ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp i forkant av kurset
MODUL 2 ⏬

Plan, mål, delmål og tiltak:

 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Virksomhetens miljøpolitikk
 • Miljømål og delmål
 • Handlingsplan forbedring og prioriterte tiltak
 • Fordeling av oppgaver og ansvar
 • Arbeidsoppgaver knyttet til plan, mål og tiltak
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
MODUL 3 ⏬

Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp:

 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Styrende dokumenter og rutiner
 • Lovbestemte krav og bestemmelser
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Reise- og transport rutiner
 • Energibruk og energiattest
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
MODUL 4 ⏬

Innrapportering, evaluering og sertifisering:

 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Kontroll av miljøstyringssystemet
 • Ledelsens gjennomgang
 • Ekstern kommunikasjon, rapportering og dialog
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
 • Forbedringsområder og evaluering
 • Avslutte arbeidet med innrapportering
 • Offentlighetskriterier
 • Ferdigstille arbeidet og vi rigger oss for sertifisering. 
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
Profilbilde av kursholder Magne Beddari

Kursholder

Magne Beddari
903 64 163 // magne(a)mbeddari.no

Magne er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav, bank- og finans samt havner. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn bla for reiseliv, og har i flere år jobbet som bedriftsrådgiver innen operativ ledelse.

Magne har 15 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt i nettverk med utviklingen av verktøy og metoder for tverrfaglig kunnskapsdeling. Magne har lang erfaring som bedriftsleder fra industri og BAE, samt ledererfaring fra operative enheter. 

Kontakt kursholder ved spørsmål.