Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle webinarer, men de kan sees i opptak:

 • Onsdag 8. september kl. 13-14
 • Onsdag 15. september kl. 13-14
 • Onsdag 22. september kl. 13-14
 • Onsdag 27. september kl. 13-14

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de fire ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset.

Pris: kr 8000 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte i 3 mnd. fra oppstartsmøtet. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsobjekt) kan delta på webinarene.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

FØR/ETTER OPPSTART ⏬

Kursholder tar kontakt via telefon eller e-post for å gi innledende info om kurset.

Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etterhvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver.

WEBINAR 1 ⏬

Introduksjon til Miljøfyrtårn, Miljøfyrtårnportalen, fremdrift og systemkrav:

 • Presentasjon kursholder
 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
 • Hvorfor sertifisering?
 • Presentasjon av prosessen
 • Fremdrift og arbeidsmetode
 • Organisering, informasjon og involvering internt
 • Miljørapporten og miljøkartleggingen
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
WEBINAR 2 ⏬

Arbeidsmiljø:

 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Vernetiltak
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Årsplan/årshjul
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
WEBINAR 3 ⏬

Innkjøp, energi, avfall og utslipp:

 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Energibruk og energiattest
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
WEBINAR 4 ⏬

Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør:

 • Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
 • Avslutte arbeidet med Miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering

Kursholder

Rune Drægni

900 25 168 // rune(a)mobman.no

Rune Drægni er en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn, og har over 20 års erfaring innenfor klima- og miljø. Rune har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse. I dag leder han flere sertifiseringsprosesser for medlems- og bransjeorganisasjoner.


Spørsmål?

Kontakt kursholder, Rune Drægni.