Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Skreddersydd kurs for reiselivsbedrifter i Norge

Miljøfyrtårnsertifisering er et viktig ledd i den bærekraftige utviklingen av reiselivsbransjen.

Kurset passer for alle små og mellomstore reiselivsbedrifter som reisebyråer, turoperatører, innkommende agenter, destinasjonsselskap, guideselskap, hotell, restaurant, handel, aktivitetsbaserte reiselivsselskap, grønne arrangement og grønne konferanser.

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle:

 • Tirsdag 25. januar 09:30-11:00
 • Tirsdag 08. februar 09:30-11:00 + 1 time bransjespesifikke kriterier
 • Tirsdag 15. februar 09:30-11:00 + 1 time bransjespesifikke kriterier
 • Tirsdag 08. mars 09:30-11:00 + 1 time bransjespesifikke kriterier

Sertifisering planlegges i mars 2022. Nøyaktig tidspunkt for sertifisering er individuelt for hver virksomhet.

Bransjespesifikke kriterier:

Fordeling etter bransjekriterier skjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 8000 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og ut mars 2022. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen mars måned. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver underveis i kurset. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen egen avtale inngås med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Inntil to representanter som er tilknyttet samme sertifikat/virksomhet kan delta uten ekstra kostnad.

Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må kursdeltager betale 50% av kursavgiften.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter i reiselivsbransjen med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. 

Kurset er skreddersydd reiselivsbedrifter som reisebyråer, turoperatører, innkommende agenter, guideselskap, destinasjonsselskap, hotell, restaurant, handel, aktivitetsbaserte reiselivsselskap, grønne arrangement og grønne konferanser.

Større virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Presentasjoner og maler sendes fortløpende, både før og etter hver kursdag.

WEBINAR 1 – 25.01 ⏬
 • Miljøfyrtårnsertifisering som et ledd i den grønne omstillingen av reiselivet
 • Miljøfyrtårn og prosessen videre
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Formålet med kriteriene
 • Forankring i ledelsen og involvering internt
 • Systemkriterier og arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver til neste gang
 • Bransjetimen – bransjekriterier er ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp i forkant av kurset
WEBINAR 2 – 08.02 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
WEBINAR 3 -15.02 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Transport
 • Energi
 • Naturmangfold
 • Årlig klima- og miljørapport gjennomgang hele rapporten
 • Oppgaver til neste gang
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier
WEBINAR 4 – 08.03 ⏬
 • Erfaringsutveksling
 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Estetikk
 • Andre Miljøaspekter
 • Ferdigstille miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten
 • Vi rigger oss for sertifisering i mars og tar en siste gjennomgang av status før sertifisering samt forberedelser til sertifiseringsmøtet.
 • Slutt for de som ikke har spesifikke bransjekriterier.
 • Bransjetimen for de med bransjespesifikke kriterier

Kursholder

Wenche Nygård Eeg

909 12 248 // wenche(a)ctma.no

www.CTMA.no

Wenche er en erfaren konsulent med lang og bred erfaring fra ledende stillinger i reiselivet. Hun har en bachelor i reiselivsledelse og reiselivsmarkedsføring. Wenche har de siste årene jobbet som rådgiver innenfor reiselivsutvikling, cruiseutvikling, travel management, som Miljøfyrtårnkonsulent og Miljøfyrtårnsertifisør.


Spørsmål?

Kontakt kursholder: Wenche Nygård Eeg – 909 12 248.

* Kursholder tar forbehold om avbestilling av kurs ved for få påmeldt. Kursdeltagere som avbestiller kurset senere enn 7 dager før kursdag må betale 50% av kursavgiften.