Side stikkor: Hovedkontormodellen

Kurs i hovedkontormodellen

Konsulent for konsern er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern og kommuner.

Forkunnskap:

  • Godkjent lisens som miljøfyrtårnkonsulent, samt dokumentert 2 års erfaring fra gjennomførte sertifiseringsprosesser.

Kurset omfatter:

  • innføring i hovedkontormodellen, prinsipper og prosess
  • opplæring i bruk av digitale verktøy for hovedkontormodellen
  • prosessledelse og forankring i virksomheten
  • beste praksis – erfaringer og suksessfaktorer

Hva får du etter kurset?

  • Rollen som konsulent for konsern
  • Kursbevis på gjennomført kurs i hovedkontormodellen

Tentativt program:

Forberedende oppgaver.

Kursprogram dag (07. mai 2024)
• Velkommen til kurs og generell informasjon
• Fase 1 (Avtale med Miljøfyrtårn, rigging i portalen, oppstartsliste med mer).
• Fase 2 (Forankring, organisering og sertifisering av hovedkontoret).
• Fase 3 (Implementering av miljøledelse hos underliggende enheter/gruppesertifisering).
• Fase 4 (Oppfølging miljøledelse, kontinuerlig forbedring og konsernstatestikk) og Fase 5 (Resertifisering).
• Avslutning

Kursprogram dag (08. mai 2024)
• Spørsmål
• Utdeling av obligatorisk hjemmeoppgave og en innføring i det portaltekniske knyttet til HK modellen.
• Sertifisør for konsern
• Beste praksis ved hovedkontormodellen
• Avslutning, spørsmål og utdeling av obligatorisk hjemmeoppgave

Obligatorisk hjemmeoppgave.

PS! Endringer kan forekomme

Kurssted:

Teams-nettbasert + nettbaserte læringsmoduler

Tidspunkt:

07. og 08. mai.2024, kl 08:30 -13:30

Pris:
Kr 5 500.- (deltakelse via nett)

Kursholdere:

Ketil Fløgstad, Konsulent for konsern og kommune, Totalmiljø AS.

Bjørn Henrik Brandtenborg, Rådgiver – Konsulentutvikling, Miljøfyrtårn.

Seritifsør for konsern