Kurs i hovedkontormodellen

Tittel:
Kurs i hovedkontormodellen
Tid/Dato:
08.03 - 09.03.2022
Hvor:
Zoom, Nettbasert
Kategori:
Konsulenter

 

Konsulent for konsern er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern og kommuner.

Forkunnskap:

  • Godkjent lisens som miljøfyrtårnkonsulent, samt dokumentert 2 års erfaring fra gjennomførte sertifiseringsprosesser.

Kurset omfatter:

  • innføring i hovedkontormodellen, prinsipper og prosess
  • opplæring i bruk av digitale verktøy for hovedkontormodellen
  • prosessledelse og forankring i virksomheten
  • best practice – erfaringer og suksessfaktorer

Hva får du etter kurset?

  • Rollen som konsulent for konsern
  • Kursbevis på gjennomført kurs i hovedkontormodellen

Tentativt program:

Forberedende oppgaver.

Kursprogram dag (08. mars 2022)
• Velkommen til kurs og generell informasjon
• Fase 1 (Avtale med Miljøfyrtårn, rigging i portalen, oppstartsliste med mer).
• Fase 2 (Forankring og organisering av arbeidet på hovedkontoret).
• Fase 3 (Implementering av miljøledelse hos underliggende enheter/gruppesertifisering).
• Avslutning

Kursprogram dag (09. mars 2022)
• Spørsmål
• Fase 4 (Oppfølging miljøledelse) og Fase 5 (Resertifisering).
• Utdeling av obligatorisk hjemmeoppgave og en innføring i portaltekniske knyttet til HK modellen.
• Sertifisør for konsern
• Beste praksis ved hovedkontormodellen
• Avslutning, spørsmål og utdeling av obligatorisk hjemmeoppgave

Obligatorisk hjemmeoppgave.

Kurssted:

Zoom – nettbasert + nettbaserte læringsmoduler

Tidspunkt:

08.- 09. mars.2022, kl 08:30 -12:30

 Pris:
Kr 5 500.- (deltakelse via nett)

Kursholdere:

Ketil Fløgstad, Konsulent for konsern og kommune, Totalmiljø AS.

Geir Morten Holtan, Senior Rådgiver – Produktansvarlig hovedkontor og konsern.

Magne Hvilen, Sertifisør for konsern, MH Kompetansetjeneste.

Bjørn Henrik Brandtenborg, Rådgiver – Konsulentutvikling, Miljøfyrtårn.

Meld deg på