Kurs i hovedkontormodellen

Tittel:
Kurs i hovedkontormodellen
Tid/Dato:
16.06.2021
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:
Konsulenter

 

Hovedkonsulenter er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern og kommuner.

Forkunnskap:

  • Godkjent lisens som miljøfyrtårnkonsulent, samt dokumentert 2 års erfaring fra gjennomførte sertifiseringsprosesser.

Kurset omfatter:

  • innføring i hovedkontormodellen, prinsipper og prosess
  • opplæring i bruk av digitale verktøy for hovedkontormodellen
  • prosessledelse og forankring i virksomheten
  • best practice – erfaringer og suksessfaktorer

Kurssted:

Zoom – nettbasert

Tidspunkt:

16. juni 2020, kl 09:00 -15:00

 Pris:
Kr 5 500.- (deltakelse via nett)

 

Meld deg på