Kurs i hovedkontormodellen

Tittel:
Kurs i hovedkontormodellen
Tid/Dato:
07.09 - 08.09.2021
Hvor:
Zoom, Nettbasert
Kategori:
Konsulenter

 

Hovedkonsulenter er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern og kommuner.

Forkunnskap:

  • Godkjent lisens som miljøfyrtårnkonsulent, samt dokumentert 2 års erfaring fra gjennomførte sertifiseringsprosesser.

Kurset omfatter:

  • innføring i hovedkontormodellen, prinsipper og prosess
  • opplæring i bruk av digitale verktøy for hovedkontormodellen
  • prosessledelse og forankring i virksomheten
  • best practice – erfaringer og suksessfaktorer

Kurssted:

Zoom – nettbasert + nettbaserte læringsmoduler

Tidspunkt:

07.- 08. september 2021, kl 08:30 -12:30

 Pris:
Kr 5 500.- (deltakelse via nett)

 

Meld deg på