Statsbudsjettet 2024

Miljøfyrtårn frykter for småbedriftenes fremtid

Profilbilde av adm.dir Ann-Kristin Ytreberg så ser alvorlig og med armene til siden
| ,
Miljøfyrtårn har deltatt i Stortingets høringer om statsbudsjettet for 2024. Vi frykter for småbedriftenes framtid hvis myndighetene ikke legger bedre til rette for at de kan delta i den grønne omstillingen.  

Se Miljøfyrtårns høringsinnspill og video av vår administrerende direktør Ann-Kristin Ytreberg i komitehøringene nederst i denne saken. 

Miljøkrav i anskaffelser

Fra 1. januar er offentlige innkjøpere i det ganske land lovpålagt å stille miljøkrav i anskaffelsene de foretar. Flere krav til bærekraft i innkjøpene er forventet når et lovutvalg kommer med sine anbefalinger på forsommeren 2024.  

Det er vel og bra at regjeringen i dag foreslår en ekstra bevilgning for å øke de offentlige innkjøpernes kompetanse til å stille gode, virkningsfulle miljøkrav. Men Miljøfyrtårn savner en tilsvarende satsing for å øke leverandørenes kompetanse, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.  

Mange små, lokale bedrifter lever av å vinne offentlige anbud. Uten kompetanseheving blant de små og mellomstore bedriftene, frykter vi at lokalt næringsliv vil tape i konkurransen om offentlige og kommunale kontrakter. Det kan bli dramatisk for mange lokalsamfunn, fortsetter Ytreberg.  

FOTO fra Miljøfyrtårn: Ann Kristin Ytreberg på vei inn til komitéhøringene ved Stortinget. 

Rapporteringskrav om bærekraft 

Norsk næringsliv har også begynt å merke krav til bærekraft og rapportering som kommer med den grønne vinden fra EU. Fra og med regnskapsåret 2024 må de største bedriftene svare ut omfattende rapporteringskrav om bærekraft. Kravene vil dryppe ned på mindre bedrifter når de store selskapene begynner å etterspørre informasjon om bærekraftsarbeidet hos underleverandørene.    

– Landets små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv, og står for mer enn halvparten av sysselsettingen i næringslivet. Med dagens budsjettforslag frykter vi for fremtiden til disse bedriftene, sier Ytreberg.   

– Budsjettforslaget viser med tydelighet at regjeringen mener fremtidens konkurransekraft er grønn, men vi finner lite som vil hjelpe små og mellomstore bedrifter med den nødvendige omstillingen. De trenger opplæring, støtteordninger og enkle verktøy for å styrke konkurransekraften. Dette finner vi ikke i dagens budsjettforslag, avslutter Ytreberg.  

Dame som peker på skjerm med grafer foran et møtebord med tre kolleger som følger med

FOTO fra Miljøfyrtårn: Selv små bedrifter vil merke innføringen av omfattende krav til bærekraftsrapportering. Stiftelsen Miljøfyrtårn savner en satsing på kompetanseheving og enkle verktøy som kan bistå lokalt næringsliv med nødvendig grønn omstilling. 

Her er Miljøfyrtårn sine forslag til Næringskomiteen: 

  • 40 millioner kroner til en nasjonal støtteordning for miljøsertifisering. Dette for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å svare ut miljøkrav som nå blir pålagt i offentlige anskaffelser.
  • At miljøsertifisering blir et minstekrav for bedrifter som får offentlig støtte. Regjeringen har et prinsipp om at prosjekter som får støtte skal «ha en plass på veien mot lavutslippssamfunnet». Miljøfyrtårn mener at miljøsertifisering er en god måte å konkretisere dette på.