Hvem fortjener å bli Årets Miljøfyrtårn 2023?

Kåringen er nå i gang!

| , ,

Nå har nominasjonen til Årets Miljøfyrtårn 2023 åpnet. Hvem fortjener å bli årets vinnere?

Det er mange virksomheter som gjør en ekstraordinær innsats for klima- og miljøforbedring, og vi ønsker å gi spesiell oppmerksomhet til tre Miljøfyrtårn som fortjener det. Vi har akkurat passert 10.000 Miljøfyrtårn-virksomheter, og det er derfor flere potensielle kandidater enn noen gang. Nå oppfordrer vil alle til å delta i konkurransen, sier administrerende direktør i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.  

Om konkurransen

Årets Miljøfyrtårn er en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet med prisen er å inspirere enda flere norske virksomheter til handling og til å øke farten på den grønne omstillingen.

Vi ønsker å motta nominasjoner fra alle typer små eller store Miljøfyrtårn-virksomheter, både innen privat og offentlig sektor, og fra ulike bransjer. Virksomhetene bør fremstå som et forbilde eller inspirasjon gjennom sitt klima- og miljøarbeid, og må kunne vise til:

  • gyldig Miljøfyrtårn-sertifikat
  • forbedring av sine miljøprestasjoner
  • systematisk arbeid med å redusere egen miljøpåvirkning
  • resultater/tiltak som har hatt god miljøeffekt eller ført til spesielt inspirerende grønne løsninger, endringer eller bærekraftig verdiskaping – et fyrtårn som utmerker seg på miljø innen sin bransje
  • synlighet som Miljøfyrtårn (god ambassadør)

Priskategorier

Følgende priser deles ut til den beste private, statlige eller kommunale virksomheten innenfor følgende kategorier:

  • Årets Miljøfyrtårn 2023 – konsern og store virksomheter
  • Årets Miljøfyrtårn 2023 – små og mellomstore virksomheter
  • Årets inspirasjon 2023 – alle virksomheter (publikumspris) 

I år som i fjor kan publikum være med å bestemme hvem som fortjener prisen «Årets inspirasjon». Etter nominasjonsfristen vil aktuelle kandidater, som juryen* har valgt ut, bli presentert på våre sosiale medier og nettside. Publikum får deretter mulighet til å stemme på sin favoritt, og kandidaten med flest publikumsstemmer vinner prisen «Årets inspirasjon».

Vinnerne av de to øvrige prisene kåres av juryen alene.

Miljøfyrtårn kontakter finalistenes Miljøfyrtårn-sertifisører og eventuelt andre aktuelle referanser, for å kvalitetssjekke prestasjonene før vinnerne kåres.

Prisutdeling

De tre vinnerne offentliggjøres under en digital konferanse den 14. desember 2023.

Vinnerne vil få et synlig bevis på at de er tildelt prisen, og kan bruke titlene i sin markedsføring. I tillegg vil de få hederlig omtale i Miljøfyrtårns digitale kanaler, samt eksponering i nasjonal markedskampanje med Miljøfyrtårn.

*Jury
Kriteriene er vedtatt av en fagjury som skal kåre vinnerne.

Juryen består av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Aas-Hansen Bøgebjerg (leder – organisasjon og samfunn i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og styremedlem Tord Dale (VIRKE).

Hvem kan nominere?

Alle kan nominere virksomheter de mener utmerker seg som et Miljøfyrtårn og fortjener pris, både ansatte/interne i en virksomhet, og eksterne. 

Konsulenter og sertifisører, eller andre som har kjennskap til virksomhetens miljøarbeid oppfordres spesielt til å nominere gode virksomheter. 

Kontakt post@miljofyrtarn.no ved spørsmål.

NB! Nominasjonsfristen er nå stengt. Fristen var 25. oktober 2023. 

Les om vinnerne av fjorårets konkurranse her.