Årets Miljøfyrtårn 2023 – Konsern og store virksomheter:

Diplom-Is

| , , ,

– Diplom-Is har over mange år jobbet svært dedikert med å utvikle mer bærekraftige løsninger i verdikjeden og produktporteføljen sin. Deres helhetlige tilnærming og solide resultater gjør dem til verdige vinnere av Årets Miljøfyrtårn 2023, sier administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Diplom-Is har lenge arbeidet målrettet med bærekraft, og i 2021 utarbeidet de en ny strategi der bærekraftig vekst står sentralt. Diplom-Is definerer fire fokusområder for dette arbeidet: Fotavtrykk, emballasje, matsvinn og ernæring.  

– Diplom-Is har satt seg ambisiøse mål og jobber målrettet med å integrere bærekraft i alle sine kjerneprosesser, sier juryen i sin begrunnelse for tildelingen.

Solide resultater å vise til på flere områder

Juryen viser til Diplom-Is’ helhetlige bærekraftsarbeid, som blant annet består av:

  • Målrettet arbeid med å redusere matsvinn og optimalisere produksjonen. De har redusert det årlige matsvinnet med 21 % fra 2018-2022.
  • Å gjøre sirkulære valg gjennom verdikjeden der det er mulig: De jobber for at all deres emballasje skal være resirkulerbar. De unngår unødvendig bruk av plast i emballasjen, og har oppnådd stor reduksjon i plastforbruk og klimagassutslipp i forbindelse med dette. 
  • Signering av bransjeavtalen for tilrettelegging av sunnere kosthold og samarbeider med Matvett. De jobber strategisk med å fase ut karragenan og CMC i produktene sine, og har lansert flere plantebaserte og kalorireduserte alternativer.
  • Overordnet mål om at de skal de redusere energiforbruk og utslipp, og i 2025 skal de kun bruke fornybar energi i sin produksjon. 
  • Installasjon av en ny varmepumpe som produserer 800 kWh og henter overskuddsvarme fra nedkjølingen av iskrem i produksjon og på lager. Varmepumpen kan varme opp hele fabrikken, administrasjonsbygg og andre lokaler på Gjelleråsen.

Diplom-Is er opptatt av bærekraft i både verdikjede og produksjon. Her fra fabrikken på Gjelleråsen.

Ambisiøse mål og pådrivere for bærekraft i hele bransjen

I tillegg til resultatene som er oppnådd, så har Diplom-Is også satt seg konkrete og ambisiøse mål, som å bruke kun fornybar energi i produksjonen innen 2025.

– Vi har latt oss imponere. Miljøledelse handler om kontinuerlig forbedring, og her er Diplom-Is et forbilde, sier Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn.

Diplom-Is setter stor pris på anerkjennelsen.

– Dette er en enorm ære for oss. Å bli kåret som ‘Årets Miljøfyrtårn – konsern og store virksomheter’ er ikke bare en anerkjennelse av vårt bærekraftsarbeid, men også en forpliktelse til å fortsette å være ledende i bransjen vår, sier administrerende direktør i Diplom-Is, Martin Kjekshus.

Juryen viser også til at Diplom-Is har vært pådriver for bærekraft i hele bransjen, – gjennom aktivt samarbeid og initiativ som blant annet «Diplom-Is rydder etter festen».

– Deres helhetlige tilnærming og solide resultater gjør dem til verdige vinnere av Årets Miljøfyrtårn 2023 i kategorien konsern og store virksomheter. Vi gratulerer igjen og ønsker lykke til videre, avslutter Ytreberg.

 Her kan du se film fra prisutdelingen: