Stikkord: Solceller

Investerte millioner for å bli pionér i en «skitten» bransje

Å tenke grønt har åpnet mange nye dører for oss, sier firmaets daglige leder.

Å bli en miljøpionér i betongbransjen er ikke en lett oppgave, men i Søgne i Vest-Agder finnes det et selskap som vekker oppsikt med sine innovasjoner. De viser også at det å satse på en grønnere framtid kan være økonomisk.

Å tenke grønt har åpnet mange nye dører for oss, og det er veldig gledelig å se. Vi ser at det er et betydelig økt fokus på det å tenke mer miljøvennlig, og vi får flere og flere forespørsler fra blant annet offentlige aktører som ønsker å handle med de som er grønnest, sier Christian Berthelsen, som er daglig leder i Elementsør.

Den fremtidsrettede tankegangen i Elementsør imponerer Ann-Kristin Ytreberg, som er daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hun sier det er mange fordeler for norske bedrifter som blir miljøsertifisert.

Ved siden av at bedriften tar et ansvar for en grønn fremtid, stilles det strengere og strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir bedriften kvalifisert til å delta i flere anbud. I tillegg viser en undersøkelse utført av Respons Analyse i 2018 at 75 prosent av norske forbrukere foretrekker å kjøpe produkter eller tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert.

Vil du bli et sertifisert Miljøfyrtårn? Slik gjør du det!

Vil ta miljøansvar

Betongvareprodusenten er et sertifisert Miljøfyrtårn, og har satset friskt for å være best mulig rustet til å utnytte naturens ressurser.

Vi ønsker å være tydelige på at vi skal ta vårt ansvar og være et miljøfyrtårn. Det gir også god økonomi på sikt, så det er mulig å gjøre dette mens man også tenker på lommeboka, sier Berthelsen.

Han forteller videre om grepene Elementsør har tatt, og det er lett å bli imponert over de innovative løsningene som allerede er på plass og som er under planlegging.

Det har skjedd mye positivt i betongbransjen med tanke på miljø de siste årene, men mange fabrikker er bygget i en tid der man ikke tok så mye hensyn til det. Derfor har vi bygget en ny og topp moderne fabrikk som vi flyttet inn i sommeren 2018, sier Berthelsen.

Tar vare på regnvann

Fabrikken måler hele 7000 kvadratmeter og er på én flate. På taket har Elementsør satset stort for å ta vare på naturressursene.

Vi har bygget et vannoppsamlingssystem på taket og i nærheten av fabrikken, så alt regnvannet tas vare på. Vannet blir så fraktet til et basseng under fabrikken som holder tre til fem grader hele året. Det hindrer at det utvikles alger, og dette vannet bruker vi til rengjøring av utstyr, forteller Berthelsen.

oversiktbilde av fabrikken til elementsør
På taket av fabrikken har Elementsør bygget et oppsamlingssystem som tar vare på regnvannet.

Det er også bare begynnelsen på hvordan Elementsør skal utnytte regnvann. Det mest skadelige for miljøet når det gjelder betong, er selve sementproduksjonen. Elementsør kjøper i dag betongen utenfra ettersom de ikke har eget blandeverk, men det planlegges å bygge dette i tilknytning til fabrikken i løpet av ett til to år. Da blir systemet med regnvannet enda viktigere.

Vannet vi samler opp skal brukes i produksjonen, og det krever mer enn 30 000 liter vann per dag. Å bruke rent drikkevann til dette ville vært helt galt. Dessuten er dette en god investering som vil være nedbetalt innen fire til fem år, så det er god butikk.

Disse bedriftene har suksess med å satse på bærekraft.

Selvhjulpne ved tørr sommer

Og Elementsør stopper ikke gjenbruket der. Når utstyret som brukes i produksjonen vaskes, sitter det alltid igjen mye betong. De restene slippes ikke ut, men går sammen med vannet ned i to store sedimenteringsbasseng som er bygget under gulvet i fabrikken. Slammet synker så til bunn og hentes opp igjen for å brukes i ny betong.

Elementsør har også sikret seg dersom regnet uteblir. I tillegg til vannsamlingssystemet har selskapet boret en brønn på 80 meters dybde som leverer 50 liter vann per minutt.

Det betyr at vi er selvhjulpne selv om det skulle bli en ny tørr sommer, sier Berthelsen.

Fra propan til solkraft

Og nå som Elementsør er i gang med å samle opp regnvann, planlegger de også å dra fordel av sollyset. Planene om å sette opp en solcellepark og solfanger på taket er allerede klare.

Det vil vi gjøre ettersom vi bruker varmt vann i bordene vi støper elementer på for at betongen skal tørke og bli tidligere ferdig. Per i dag brukes det propan for å varme opp vannet, men solfangere vil i fremtiden kunne gjøre en stor del av denne jobben. Dette er en meget god investering med tanke på det energibehovet vi har ettersom det vil være nedbetalt innen åtte til ti år, mens levetiden på utstyret er på 15 til 20 år, legger Berthelsen til.

Ytreberg forteller at en Miljøfyrtårn-sertifisering er et konkret verktøy for å få kontroll på miljøpåvirkningen du har i driften, og det stimulerer til innovasjon og nytenking.

Det bidrar til å oppnå en mer lønnsom drift, og bedriften din kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smartere transportløsninger. Det er bare å se på grepene Elementsør har tatt. De har vært utrolig innovative, og har sett på alle deler av virksomheten for å begrense ressursbruk og bli mer effektive, sier den daglige lederen i Miljøfyrtårn.

Artikkelen er produsert av Brand Studio i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn
Solcelleanlegg-avdeling-Abildso

Fra tradisjon til innovasjon som Miljøfyrtårn

Selv om H.C. Thauglands Trælastforretning er et tradisjonsrikt familieselskap, står det på ingen måte i veien for nytenking og bruk av fremtidens løsninger.

Det Miljøfyrtårn-sertifiserte byggevarefirmaet har stort fokus på å drive miljøvennlig, digitalt og smart – og er blant annet først ut i Norge med å ta i bruk et nytt og innovativt solcelleanlegg.

Vi ønsket å sikre en konkurransedyktig og miljøvennlig drift, og få med oss de ansatte til å bli mer miljøbevisste. Miljøfyrtårn-sertifiseringen har hjulpet oss med å få innsikt i hele driften, forklarer Stig Rindal, drift/personalsjef i H.C. Thauglands.

Noen lønnsomme grep som er gjort, er innføring av et elektronisk rapporteringssystem, og et heldigitalisert HR-system som er enkelt tilgjengelig på en app for alle ansatte. Og ikke minst, investering i solenergi!

Store økonomiske gevinster

Vi ønsket også å få noen økonomiske gevinster av det miljømessige arbeidet. Det nye solcelleanlegget som ble satt i drift i 2017 vil gi oss betydelige økonomiske besparelser, fordi vi nå kan benytte en stor andel av egenprodusert strøm til eget bruk. Vi forventer at anlegget vil tilføre oss ca. 65.000 kWh solstrøm i år, forklarer driftssjefen stolt.   

Solcellepanel-Thauglands
På avdelingen på Abildsø er taket dekket med solcellepaneler. Anlegget produserer strøm som benyttes i butikk og på lager, i tillegg til å forsyne grønn energi til bedriftens elbil-ladestasjoner.

Det er ikke bare solenergi som står i fokus hos Thauglands. Allerede før sertifiseringen har virksomheten lagt ned en stor innsats for å redusere den totale energibruken fordelt på virksomhetens fire avdelinger.

Det totale forbruket vårt har gått ned med ca. 90.000-100.000 kWh grunnet økt fokus på energibruk. Vi har blant annet byttet ut tradisjonell belysning til led-belysning i alle anlegg. Samtidig har vi fått bedre oversikt over energiforbruket gjennom en digitalisert energistyring. Vi har også oppnådd betydelige besparelser på vår avfallshåndtering ved å implementere et nytt system for kildesortering.

Gir konkurransefortrinn

I følge driftssjefen har Miljøfyrtårn vært et viktig verktøy for å opprettholde nivået på energibruken, og bidratt til at de har oppnådd enda større økonomiske besparelser. Han er ikke i tvil om at det å ta miljøansvar, blir stadig viktigere.

Vi opplever helt klart flere krav fra våre kunder om å kunne dokumentere at vi er sertifisert. Det blir mer og mer viktig fremover for å kunne levere til kvalitets- og miljøbevisste kunder. Det gir et konkurransefortrinn!