Solcelleanlegg-avdeling-Abildso

Fra tradisjon til innovasjon som Miljøfyrtårn

Selv om H.C. Thauglands Trælastforretning er et tradisjonsrikt familieselskap, står det på ingen måte i veien for nytenking og bruk av fremtidens løsninger.

Det Miljøfyrtårn-sertifiserte byggevarefirmaet har stort fokus på å drive miljøvennlig, digitalt og smart – og er blant annet først ut i Norge med å ta i bruk et nytt og innovativt solcelleanlegg.

Vi ønsket å sikre en konkurransedyktig og miljøvennlig drift, og få med oss de ansatte til å bli mer miljøbevisste. Miljøfyrtårn-sertifiseringen har hjulpet oss med å få innsikt i hele driften, forklarer Stig Rindal, drift/personalsjef i H.C. Thauglands.

Noen lønnsomme grep som er gjort, er innføring av et elektronisk rapporteringssystem, og et heldigitalisert HR-system som er enkelt tilgjengelig på en app for alle ansatte. Og ikke minst, investering i solenergi!

Store økonomiske gevinster

Vi ønsket også å få noen økonomiske gevinster av det miljømessige arbeidet. Det nye solcelleanlegget som ble satt i drift i 2017 vil gi oss betydelige økonomiske besparelser, fordi vi nå kan benytte en stor andel av egenprodusert strøm til eget bruk. Vi forventer at anlegget vil tilføre oss ca. 65.000 kWh solstrøm i år, forklarer driftssjefen stolt.   

Solcellepanel-Thauglands
På avdelingen på Abildsø er taket dekket med solcellepaneler. Anlegget produserer strøm som benyttes i butikk og på lager, i tillegg til å forsyne grønn energi til bedriftens elbil-ladestasjoner.

Det er ikke bare solenergi som står i fokus hos Thauglands. Allerede før sertifiseringen har virksomheten lagt ned en stor innsats for å redusere den totale energibruken fordelt på virksomhetens fire avdelinger.

Det totale forbruket vårt har gått ned med ca. 90.000-100.000 kWh grunnet økt fokus på energibruk. Vi har blant annet byttet ut tradisjonell belysning til led-belysning i alle anlegg. Samtidig har vi fått bedre oversikt over energiforbruket gjennom en digitalisert energistyring. Vi har også oppnådd betydelige besparelser på vår avfallshåndtering ved å implementere et nytt system for kildesortering.

Gir konkurransefortrinn

I følge driftssjefen har Miljøfyrtårn vært et viktig verktøy for å opprettholde nivået på energibruken, og bidratt til at de har oppnådd enda større økonomiske besparelser. Han er ikke i tvil om at det å ta miljøansvar, blir stadig viktigere.

Vi opplever helt klart flere krav fra våre kunder om å kunne dokumentere at vi er sertifisert. Det blir mer og mer viktig fremover for å kunne levere til kvalitets- og miljøbevisste kunder. Det gir et konkurransefortrinn!

Butikk, Energi, Solceller