Stikkord: Kjøttbearbeidende industri

Årets snuoperasjon -Norsk Kylling

Norsk Kylling er kåret til Årets Snuoperasjon 2017

Den REMA-eide kyllingfabrikken på Støren i Trøndelag har vært i hardt vær etter flere år med røde tall og negativ oppmerksomhet rundt utslipp, forurensning og arbeidsforhold. Etter en enorm snuoperasjon, og med Miljøfyrtårn-sertifisering på plass, har bedriften klare ambisjoner for en grønnere fremtid.

Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken.

Det lønner seg å ta miljøansvar

På bakgrunn av bedriftens store miljøforbedringer og innsats for å bidra til en grønn fremtid for lokal næringsmiddelproduksjon, har juryen* tildelt Norsk Kylling prisen for Årets Snuoperasjon 2017.

Det er mildt sagt imponerende å se hvordan Norsk Kylling har tatt tak i sine miljøutfordringer, fått kontroll over egen drift og klart å snu en negativ trend. De har vist et tydelig og brennende ønske om å forbedre seg, både fra ledelse og ansatte, og at det lønner seg å ta miljøansvar, tenke nytt og være fremtidsrettet. Jeg håper dette får flere innen norsk industri til å se nytten av å ta tak i sine miljøproblemer, sier leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Linn Grøtberg.

Norsk Kylling er opptatt av å være en ansvarlig næringsmiddelprodusent som tar hensynet til miljø på alvor. Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har gitt oss gode verktøy for strukturert fokus på miljø. Samtidig er vi utrolig stolt over å bli tildelt prisen for Årets Snuoperasjon, sier Kjell Stokbakken.

Et eksempel til etterfølgelse

Sammen med 340 ansatte og rundt 150 lokale bønder produserer Norsk Kylling hvitt kjøtt til forbrukere i hele Norge. Med en fortid med betydelige miljøutfordringer, kritikk og avvik fra tilsynsmyndigheter, får Norsk Kylling i dag utelukkende gode tilbakemeldinger, og ingen avvik. Miljøfyrtårn-sertifisør Ada Myhren mener virksomheten er et eksempel til etterfølgelse:

Det er sjeldent å se en så godt forberedt virksomhet til sertifisering, der ingen avvik ble funnet!

Skal bli enda bedre!

Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert opplever Norsk Kylling at de har fått de nødvendige verktøyene og hjelpen de trenger for å bli enda flinkere i sitt miljøarbeid.

– For oss er det en stor milepæl at vi har kommet såpass langt at vi har blitt sertifisert. Det er for øvrig viktig å påpeke at sertifiseringen ikke var målet, men et steg i prosessen med å bli enda bedre! Vi har fortsatt en vei å gå, og har stort potensial til mange forbedringer som vi vil jobbe med framover, sier Marit Heggelund Jensen, HMS leder i Norsk Kylling AS.

Neste steg i den grønne satsingen er å bygge et topp moderne produksjonsanlegg med energiløsninger i verdensklasse.

Vi ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg i Orkdal. Fabrikken skal gi et solid fundament i Midt-Norge for fremtidig næringsmiddelproduksjon basert på lokalprodusert kylling. Med innovative løsninger for lagring og styring av energi vil vi kunne redusere CO2-utslippet betydelig, og vi målsetter et svært lavt klimafotavtrykk sammenlignet med bransjestandard, forklarer Stokbakken.

Lønnsomme miljøtiltak

Noen av de viktigste tiltakene Norsk Kylling har igangsatt er:

HÅNDTERING AV SØL OG SPILL

 • Dokumentert kontroll på renseanlegg mht. utslipp. (Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjør resipientundersøkelser i Gaula som viser at Norsk Kylling ikke påvirker elva negativt slik de tidligere har gjort)
 • Redusert klimagassutslipp i løpet av 2016 på 5,2 % (tilsvarende 288,4 tCO2e. Hovedsakelig på grunn av bytte fra diesel til propan)
 • Inngått avtaler som sikrer bedre utnyttelse av biprodukter

ARBEIDSMILJØ

 • Opprettet en egen velferdskomite som jobber med trivselstiltak for de ansatte
 • Ansatt flere av tidligere innleide arbeidere, og sikret ordnede arbeidsforhold for alle
 • Etablert fast struktur på informasjon til ansatte (bl.a. månedlig «internavis»)
 • Pusset opp fellesarealer
 • Igangsatt tiltak for å fremme fysisk aktivitet, som treningstilbud med instruktør, trimpostkasser og sykle til jobben aksjon
 • Økte ressurser på HMS og HR
 • Både tillitsvalgte og verneombud kan stolt meddele at arbeidsmiljøet er blitt betydelig forbedret.

HMS

 • Opprettet systematikk i HMS arbeidet
 • Førstehjelpskurs for alle ansatte
 • Implementert Miljøfyrtårn i Internkontrollen, samt i prosedyrer for blant annet transport, avfall og innkjøp
 • Etablert en forbedringsstruktur og trygghet for å melde avvik (ansatte får Flax-lodd for innmeldte HMS-avvik og forbedringsforslag)


* Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder –marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).