Stikkord: EU

Miljøfyrtårn tester EU-standard for SMBer

Miljøfyrtårn tester EU-standard for SMBer

Miljøfyrtårn er tett på når EU utvikler en ny standard for rapportering på bærekraft, tilpasset små og mellomstore bedrifter. Standarden er nå ute på høring, og Miljøfyrtårn er en av test-virksomhetene

Ved nyttår 2024 gikk startskuddet for omfattende bærekraftsrapportering for de aller største selskapene. EUs direktiv for bærekraftsrapportering setter rammene, og den rådgivende ekspertgruppen EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) utarbeider selve standarden for rapportering på bærekraft.


Hensyn til SMBer veier tungt
 

I likhet med i Norge, er SMBer den klart største selskapskategorien i EU. Derfor omtales SMBer ofte som ryggraden i europeisk næringsliv. EU er derfor svært opptatt av å legge til rette for de mindre bedriftene, noe som innebærer unntak fra en rekke regelverk. Bedrifter som ikke er på børs og som har færre enn 250 ansatte – og under definerte grenser for omsetning og balansesum – er derfor unntatt kravet om rapportering på bærekraft.  

Etter hvert vil store selskaper, banker og forsikringsselskap likevel måtte etterspørre informasjon om bærekraft fra mindre leverandører og bedriftskunder. EU utvikler derfor forenklede rapporteringsstandarder tilpasset SMBers kapasitet.  


Den førende standarden  

Dette kan bli den førende standarden for bærekraftsrapportering for SMBer i EU og EØS. EUs mål er å utarbeide en mal for hva banker og store forretningskunder i hele Europa etterspør fra SMBer. Når en liten, norsk bedrift skal ta opp lån eller levere til en stor bedriftskunde, er det sannsynlig at den må rapportere på nettopp de indikatorene som EU nå legger i støpeskjeen.  

De bedriftene som er forberedt, vil ha et konkurransefortrinn når dette rulles ut.  

Standarden har tre moduler:

  • Grunnleggende:

    Denne modulen er obligatorisk for de som ønsker å rapportere i henhold til standarden og har mye til felles med kriterier for miljøfyrtårnsertifisering. Den er beregnet på svært små foretak og på foretak som er helt ukjent med bærekraftsarbeid og trenger hjelp til å komme i gang med rapporteringen. Denne inneholder et knippe indikatorer hvorav flere er frivillige. Modulen kan kombineres med en av de følgende modulene, eller med begge 

  • Policy, mål og tiltak:

    Denne modulen er beregnet på virksomheter som har, eller ønsker å utarbeide, et styringssystem med policy, mål og tiltak for bærekraft. Denne modulen er dermed mer handlingsrettet og ligner på Miljøfyrtårns styringskriterier. Den krever at virksomheten gjennomfører en enkel analyse av hvilke miljøtema som er mest relevante. Standarden inneholder en liste med tema en skal vurdere. Virksomheten skal i hovedsak rapportere på bærekraftstema som er relevante for bransjen / virksomheten. 

  • Forretningsforbindelser:

    Denne modulen er beregnet på bedrifter som skal rapportere om bærekraft til forretningsforbindelser som bank eller større bedriftskunder. Denne inneholder flere indikatorer, hvorav de fleste besvares i den grad de er relevante for bedriften. Indikatorene er til dels overlappende med kriterier for miljøfyrtårnsertifisering. 


Miljøledelse står sentralt i EUs grønne vekstrategi
 

EUs rapporteringsstandarder plasserer miljøledelse sentralt i EUs grønne giv; vekststrategien som skal sikre et bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Det er også tydelig i rapporteringsstandarden for store selskaper. Standarden reflekterer grunnleggende prinsipper for miljøledelse: Vesentlighet, ledelsesforankring og rapportering, og krever at selskapene har et styringssystem for bærekraft. Miljøsertifiserte virksomheter har derfor et fortrinn når direktivet nå fases inn i norsk og europeisk lov. Det ser vi som en betydelig anerkjennelse av måten miljøsertifiserte virksomheter arbeider på. 

Miljøfyrtårn vil fortsette å være tett på denne utviklingen slik at vi kan utvikle gode verktøy som hjelper små og mellomstore bedrifter med å svare ut fremtidens krav til bærekraft og rapportering. Derfor går vi nå sammen med to mellomstore bedrifter og tester rapporteringskravene. 

Les mer

Bilde av en lov-hammer på et bord, og med et EU-flagg i bakgrunnen

Miljøfyrtårn med innspill til EU-krav om bærekraft

Rapportering på bærekraft og grønn markedsføring:

Miljøfyrtårn med innspill til EU-krav om bærekraft

Bilde av en lov-hammer på et bord, og med et EU-flagg i bakgrunnen

Bærekraft står høyt på agendaen hos EU. Om kort tid vil også norsk næringsliv merke strengere krav til åpenhet, dokumentasjon om rapportering. Miljøfyrtårn følger utviklingen tett og har gitt innspill til to nye regelverk: Rapportering på bærekraft og grønn markedsføring.

Rapportering på bærekraft

Vår viktigste kommentar til innføringen av EUs bærekraftsdirektiv i norsk lov er at rapportering primært bør tjene som et verktøy for faktisk omstilling. Små og mellomstore bedrifter trenger gode verktøy og presis veiledning for å bruke ressursene på denne omstillingen, fremfor bare rapporteringen.

Grønne påstander

Med hundrevis av merkeordninger som promoterer grønne produkter, økovennlige råvarer og miljøvennlig virksomheter, er det lett å bli forvirret. EU foreslår nå strammere regler for muligheten til å bruke miljømerker.

Miljøfyrtårn støtter Europakommisjonens intensjon, men vår hovedanbefaling er at det bør være forskjellige krav for merking av enkeltprodukter kontra hele virksomheter. Det er for eksempel svært vanskelig, eller umulig, å måle og dokumentere miljøpåvirkningen i en virksomhets livsløp.

Les mer

Fremtidige krav og reguleringer

Forbud mot engangsplast var bare en smakebit:

Fremtidige krav og reguleringer

Smarte bedrifter rigger seg for fremtidenes krav, og grønn omstilling vil bli helt nødvendig for konkurransekraften. Her er noen av endringene og kravene som vil komme i nær fremtid. 

I fjor sommer braket det løs med forbud mot engangsplast. Forbukerne kunne ikke lenger kjøpe sugerør, engangsbestikk eller Q-tips i plast og klagene lot ikke vente på seg. Rasende McDonalds kunder klagde på at sugerørene løste seg opp eller gjorde at drikken smakte annerledes, og youghurt-entuiaster klagde på engangs-skjeer som bøyde seg, var for korte eller ga uønsket smak. 

På den andre siden sto produsenter uten tilgang på tilsvarende materialer, og testet febrilsk ut ulike materialer som kunne gi samme opplevelse som plast.

– Forbudet vil sørge for flere tusen tonn mindre plast årlig i Norge, og er en seier for miljøet. En viktig milepæl, selv om det i starten er noen utfordringer knyttet til materialbruk og brukeropplevelse. Men her vil både produktutvikling og tilvenning gå fort, forteller administrerende direktør i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Selv om detaljene ennå ikke er avgjort, vil de neste årene bli preget av flere endringer. 

EU vil gjøre bærekraftige produkter til standarden. Forslagene på bordet er mange, og selv om mye ikke er vedtatt enda så er retningen tydelig, og nye regler kommer til å bli innført i norsk lov i løpet av få år.


Knapphet på ressurser og flere krav vil tvinge handelsnæringen over til sirkulære forretningsmodeller. Frem til nå har det vært fint å vise til en grønn forretningsplan, men snart blir en reell etterlevelse nødvendig for at virksomheten skal drifte og overleve, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn.

Her er noen av kravene og reguleringene du kan forvente:

Produkter må designes for ombruk og gjenbruk

Når et produkt designes, legges premissene for om og hvordan materialene som inngår i produktet kan brukes på nytt. Nytt lovverk om øko-design vil derfor sette strenge regler til designfasen.

En produktdesigner vil om kort tid måtte designe for ombruk og gjenbruk av ressurser og materialer. For eksempel bør varen designes slik at komponenter lett kan demonteres og gjenbrukes, selv om varen i seg selv ikke kan brukes lenger.

Produkter bør også designes slik at delene blir «rene» når de plukkes fra hverandre. Det er lettere å gjenvinne og enklere for forbruker å kildesortere om varen blir designet eller utviklet av bare ett materiale.

Krav om at produkter kan repareres

Skal vi lykkes med sirkularitet, er muligheten for reparasjon svært viktig. Produkter må derfor designes for å kunne vare og konstrueres på en slik måte at de kan repareres.

Det vil komme krav om at varer innenfor visse varekategorier kan repareres, og strengere krav til informasjon om garantier og hvorvidt en vare kan repareres eller ikke. Det er også et press fra flere aktører innen handelsbransjen om moms-fritak på reparasjoner, men hvordan detaljene vil utforme seg i norsk lov er ikke sikkert enda.

EU er allerede godt i gang med å utarbeide krav til reparerbarhet for forbrukerelektronikk, og det ventes tilsvarende krav for møbler og klær. I Frankrike er det allerede innført en reparerbarhets-score fra én til ti på rekke elektroniske produkter.

I ganske nær fremtid vil dermed lønnsomheten på produkter som kan repareres trolig øke.

Det er viktig å designe produktet slik at det kan repareres og til slutt resirkuleres i rene fraksjoner, men også å produsere kvalitetsprodukter som kan leve lenge og ha flere eiere/leiere. Det er utrolig mange produkter som er sesongbaserte eller brukes få ganger, som snøfreser, motorsag, skiutstyr, høytrykkspyler, telt, hengekøye eller brudekjole, forteller Ytreberg.

Nye regler for rapportering av bærekraft

Andre regler setter ikke noen absolutte miljøkrav til varene du leverer, men krever detaljert rapportering og åpenhet. Dette gjelder for eksempel EUs taksonomi for bærekraft. Taksonomien definerer hva som anses som «grønne» aktiviteter innenfor enkelte bransjer, men stiller ingen krav til at bedrifter faktisk skal holde seg innenfor definisjonen av «grønt».

Finansforetak og store bedrifter må offentliggjøre hvor stor del av kapitalen som inngår i «grønne» aktiviteter. Grunntanken er at åpenhet og informasjon om selskapets miljøprofil vil påvirke både investorer og kunder, og dermed også selskapets lønnsomhet.

I Brussel jobber revisorer og andre nå på spreng for å utarbeide rapporteringsstandarder for både store og små selskaper. Direktivet om rapportering for bærekraft samler mange av rapporteringskravene under EUs grønne giv.  Disse er omfattende og omfatter både miljø, sosiale og styringsmessige forhold.

Ett av kravene som stilles er klimaregnskap. Fra og med 2024 må de største selskapene beregne klimagassutslipp både fra egne aktiviteter og fra det de forårsaker gjennom verdikjeden. En kleskjede vil for eksempel beregne og rapportere utslippene som er forårsaket før klærne kommer til butikken, gjennom produksjon og transport, men også utslippet fra hva som skjer etterpå. For eksempel at klær kastes.

Det vil også komme rapporteringskrav for bærekraft i mindre bedrifter fra 2026. Detaljene utarbeides i disse dager.

Mer utleie

Flere virksomheter har allerede endret forretningsmodellen sin til delvis eller kun å tilby utleie. Eksempler er Slettvoll som tilbyr leasing av møbler og Jernia som leier ut produkter som sjelden brukes. Stadig flere nyoppstartede bedrifter tilbyr utleie helt fra start og har kanskje formet forretningsmodellen med utleie som utgangspunkt.

Utleie er en effektiv tilnærming til å redusere klimagassutslipp. Produksjon, forbruk og avfall knyttet til produkter fører til forurensning og står bak rundt 40 prosent av klimagassutslippene.

Strengere krav til markedsføring av bærekraft

EU har også foreslått nye regler om markedsføring av bærekraft. Forslaget innebærer at virksomheter ikke lenger vil kunne markedsføre produkter som bærekraftig hvis de ikke er «grønnere» enn gjennomsnittet.

Grønnvasking er et utbredt problem, og fremover kommer det trolig strengere krav til å dokumentere påstander du markedsfører. Ord som «øko/bio/grønt/bærekraftig/miljøvennlig» må brukes med tydelig dokumentasjon, og uttalte mål om «netto null» eller andre miljømål må dokumenteres med en plan.

Upålitelig og diffus bærekraftigsmerking vil bli slått hardere ned på, og villedende handelspraksis og markedsføring vil bli raskere lagt merke til. Å oppfylle miljøvennlige lovkrav vil trolig ikke kunne brukes i markedsføring (selv om det er lov å opplyse om det).

Les mer

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. I prosessen har kommisjonen vist stor interesse for de effektive og digitale løsningene som gjør det enklere for virksomheter å ta miljøansvar. Se EU sitt formelle dokument med full sammenligning mot EMAS.

Dette er en stor seier for Miljøfyrtårn og for alle som er sertifisert! Etter å ha jobbet med dette i flere år er vi svært glade og lettet over endelig å få beviset på at vårt system holder høy internasjonal kvalitet. Vårt mål har hele tiden vært å gjøre det enkelt å bli miljøsertifisert uten at det går på bekostning av kvaliteten, og dette viser at det har vært en riktig retning å gå i, sier daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Les mer om EU-anerkjennelsen. 

Et gjennombrudd for norske selskaper

Ved at Miljøfyrtårn nå er en nasjonal miljøsertifisering anerkjent av EU, kan sertifikatet inngå som godkjent kontrakts- og kvalifikasjonskrav for miljøledelse når norske virksomheter skal ut på anbud i Europa, uten å måtte gå veien om andre, mer kompliserte systemerBåde NHO, Virke og Bedriftsforbundet gleder seg over nyheten og mener anerkjennelsen er svært viktig for næringslivet.

– NHO gratulerer Miljøfyrtårn med den internasjonale anerkjennelsen! Dette beviser at ordningen, med NHO som medstifter, ikke bare er av høyeste kvalitet, men at den sikrer sertifiserte bedrifter kontinuerlig høy miljøstandard, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Jeg er glad for at Miljøfyrtårn-ordningen, som Virke har støttet i mange år, nå blir den første nasjonale sertifiseringsordningen som anerkjennes i Europa. Det gir stor kredibilitet til Miljøfyrtårn! Anerkjennelsen er både viktig for norske selskaper som skal konkurrere i utlandet, og for virksomheter med internasjonale kunder, som nå lettere kan dokumentere at de tar miljøansvar, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Vi gratulerer så mye med EUs anerkjennelse. Bedriftsforbundet var med å stifte ordningen, vi har deltatt aktivt i styrearbeidet i alle år, og vi synes Miljøfyrtårn-organisasjonen har jobbet meget godt for å sikre og dokumentere at bedrifter holder både høy miljøstandard og tar miljøansvar. Dette er en viktig internasjonal anerkjennelse for både norsk næringsliv, som for det meste består av SMB-bedrifter, og for miljøet, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

For reiselivet betyr dette mye, mener direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann.

– Det er veldig bra at Miljøfyrtårn blir godkjent på lik linje med EMAS. Virke Reise Norge oppfordrer alle virksomheter til å være seg sitt miljøansvar bevisst. Dette skaper forutsigbarhet og enkelhet for både innkjøpere og virksomheter i å stille miljøkrav, sier hun.

Stor fordel i offentlige anskaffelser

Den nye loven for offentlige anskaffelser har gjort det enklere å stille miljøkrav. Ved at Miljøfyrtårn nå er likestilt med ISO-14001 og EMAS når man stiller krav til anerkjent miljøledelse, blir det i praksis enda enklere å stille og oppfylle krav om sertifikat.

Miljøfyrtårn er et enkelt og konkret verktøy som passer for de fleste typer virksomheter. Nå slipper innkjøpere å bekymre seg for om mange nok aktører kan oppfylle konkurransekravene. Det gir også sertifiserte virksomheter en betryggelse om at de har tatt et godt valgt ved å bli Miljøfyrtårn, og at de ikke vil bli utelukket fra offentlige anskaffelsesprosesser, sier Ytreberg.

– NHO er også fornøyd med at dette gir både offentlig og private virksomheter flere miljøledelsessystemer å velge i, da anerkjennelsen sidestiller Miljøfyrtårn med andre ordninger som EMAS og ISO 14001. Dette er særlig viktig i anbudsprosesser, sier NHO-sjef, Kristin Skogen Lund.

Fra lokal ordning til internasjonal merkevare

Kristiansand kommune deler også gleden over at Miljøfyrtårn ikke bare har klart å bli en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning, men nå også er blitt anerkjent internasjonalt.

Vi er stolte over at det som startet som en liten offentlig-privat innovasjon her i Kristiansand, nå er den første nasjonale ordningen i Europa med et slikt kvalitetsstempel. Det gir mye kredibilitet både til metodikken og systemet i Miljøfyrtårn-ordningen, men også til alle virksomheter som har valgt å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, og som nå kan bevise at de etterlever en internasjonal miljøstandard, sier ordføreren i Kristiansand, Harald Furre.

Virksomheter som konkurrerer i utlandet kan nå lettere dokumentere at de tar miljøansvar, ved å vise til et internasjonalt anerkjent Miljøfyrtårn-sertifikat og det engelske navnet Eco-Lighthouse.