Løvaas Maskin kostemaskin

Kostemaskinene til Løvaas Maskin fører blant annet til mindre svevestøv enn det som er vanlig